B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK PREDMETNIK KONFEKCIJSKI TEHNIK / PTI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

 
 

A. Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

3

105

3

105

210

Tuji jezik I

3

105

3

105

210

Matematika

3

105

3

105

210

Zgodovina

   

2

70

70

Fizika

   

2

70

70

Kemija

3

105

   

105

Športna vzgoja

3

105

3

105

210

Skupaj A

15

525

16

560

1085

 

B. Strokovno-teoretični predmeti

Poznavanje materialov

   

3

105

105

Estetika oblačenja

2

70

   

70

Računalništvo

2

70

   

70

Tehnologija konfekcije

3

105

3

105

210

Konstrukcija oblačil

2

70

3

105

175

Študij dela in časa

2

70

2

70

140

Skupaj B

11

385

11

385

770

 
C. Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

6

210

5

175

385

 

D. Interesne dejavnosti

 

 

96

   

96

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

2240

št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1120

2336

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

70

Št. tednov interesnih dejavnosti   3     3
Skupno število tednov izobraževanja   38    35

73

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Let. štev.

ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno št ur za sodelavca

na oddelek

na skupino

1.

Kemija

učitelj

11

do 17

 

 

laborant     19 11
Računalništvo učitelj 52 do 17    
Konstrukcija oblačil učitelj 6 do 17    
laborant     35  
Praktični pouk učitelj 210 do 17    

2.

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant     13 6
Konstrukcija oblačil učitelj 11 do 17    
laborant     35  
Praktični pouk učitelj 175 do 17    

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant srednja ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant srednja ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Poznavanje materialov

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Estetika oblačenja

učitelj

visokošolska izobrazba iz modnega oblikovalstva

Računalništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike ali iz tekstilstva

Tehnologija konfekcije

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije ali tekstilne konfekcije

Konstrukcija oblačil

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije ali tekstilne konfekcije

laborant višja izobrazba iz tekstilne konfekcije

Študij dela in časa

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Praktični pouk

učitelj

višja izobrazba iz tekstilstva