A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: KONFEKCIJSKI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: konfekcijski tehnik / konfekcijska tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu šivilja-krojač, šivilja-krojač (ds) (tudi tekstilec, poklic šivilja-krojač) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmet

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Poznavanje materialov

ustno

Estetika oblačenja

ustno

Računalništvo

ustno, vaje

Tehnologija konfekcije

pisno, ustno

Konstrukcija oblačil

ustno, vaje

Študij dela in časa

ustno

Praktični pouk

delavniški dnevnik, izdelek in zagovor

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del

Izbirni del: