SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: AVTOMEHANIK (IS, DV)

IZPITNI KATALOG

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. IZPITNI CILJI

Kandidati morajo biti sposobni samostojnega opravljanja dela, strokovnega odločanja, spremljanja in osvajanja novih znanj na svojem poklicnem področju. Na izpitu ocenjujemo ali kandidati:

 • obvladajo osnove računalništva in informatike, tako da bodo sposobni samostojno uporabljati uporabniške programe s področja stroke;

 • poznajo lastnosti, zgradbo in uporabo osnovnih in pomožnih kovinskih in nekovinskih gradiv;

 • poznajo uporabnost različnih postopkov ročne obdelave, strojne obdelave z odvzemanjem odrezkov ter preoblikovanja.

 • znajo brati delavniške, sestavne in shematske risbe s posebnim poudarkom na čitanju vezalnih shem električnih, elektronskih, pnevmatičnih in hidravličnih sistemov;

 • poznajo temeljna znanja s področij pnevmatike in hidravlike ter zgradbo, funkcijo, vzdrževanje in priključitev hidravličnih in pnevmatičnih sklopov in naprav;

 • poznajo temeljna znanja s področij elektrotehnike in elektronike ter zgradbo, funkcijo, vzdrževanje in priključitev električnih in elektronskih sklopov in naprav;

 • obvladajo znanja o funkciji in funkcijski povezavi sistemov tehnike motornih vozil s pomočjo tehnične dokumentacije in predpisov;

 • poznajo sestavne dele, sklope, naprave, sisteme motornih vozil in voznih sredstev ter motorja z notranjim izgorevanjem, njihove tehnične rešitve (izvedbe), funkcijo, gradiva za izdelavo  ter principe delovanja;

 • poznajo mehaniko in tehniko motornih vozil in voznih sredstev, s poudarkom na razdelitvi, zgradbi, funkciji in medsebojnem delovanju delov, sklopov in pomožnih naprav;

 • obvladajo znanja o merilnih in kontrolnih postopkih ter uporabi merilnih (tudi računalniško vodenih) in kontrolnih naprav, orodij in strojev;

 • obvladajo diagnosticiranje, nastavljanje, vzdrževanje, popravilo, presojo funkcije in stanja sestavnih delov, sklopov, naprav, sistemov na motornih vozil in voznih sredstev ter motorju z notranjim izgorevanjem, mehaničnih, električnih, elektronskih, pnevmatskih in hidravličnih napravah, sklopih in delih;

  3. PRIPOROČILA

  Zaradi hitrega tehničnega in tehnološkega razvoja je potrebno vsebine stalno posodabljati in aktualizirati, tako pri pouku, kot tudi pri zaključnem izpitu. Izpitni katalog podaja le splošne in širše zastavljene vsebine, ki se na izpitu konkretizirajo z aktualnimi znanji. Kandidat mora obvladati tudi znanja iz uporabne matematike (strokovnega računstva). Izpitni katalog zajema širša poklicna/strokovna soodvisna znanja, ki jih mora poznati bodoči avtomehanik/avtomehaničarka, da bo lahko uspešen v svojem poklicu.

  4. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Vsebina

  Znanja Učna in delovna sredstva

  Osnove risanja, tehnična komunikacija in informatike

 • branje tehniških risb;

 • tolerance, ujemi;

 • iskanje podatkov o vozilu v bazah podatkov;

 • iskanje rezervnih delov v katalogih;

 • Računalnik, CD Rom, tabele, katalogi, načrti, vezalne sheme.

  Strojni elementi

 • naloga posameznih strojnih elementov na vozilu;

 • napetosti v njih;

 •  

  Organizacija dela, kalkulacija

 • izračun osnovnih stroškov;

 • oblikovanje cene;

 • Tabele, priročniki, katalogi.

  Varstvo pri delu,varstvo okolja

 • osnovni pogoji za varno delo;

 • varnostni predpisi;

 •  

  Materiali

 • kovinski in nekovinski materiali;

 • recikliranje;

 • rokovanje s škodljivimi snovmi;

 •  

  Strojne obdelave

 • postopki strojnih obdelav;

 • merjenje dolžin;

 • merjenje kotovV

 •  

  Spajanje materialov

 • varjenje;

 • lotanje;

 •  

  Preoblikovanje

 • postopki preoblikovanja;

 •  

  Hidravlika

 • osnovni principi;

 • vezalne sheme na motornih vozilih, delovnih strojih in napravah;

 • hidravlični simboli;

 • črpalke, filtri;

 • Slike, tabele, načrti, vezalne sheme.

  Pnevmatika

 • osnovni principi;

 • vezalne sheme pri motornih vozilih, delovnih strojih in napravah;

 • pnevmatski simboli;

 • Slike, tabele, načrti, vezalne sheme.

  Sestava motornega vozila

 • sestavni sklopi motornega vozila in njihove naloge;

 • Model motornega vozila.

  AVTOELEKTRIKA IN AVTOELEKTRONIKA

  Električna oprema vozila

 • izvor in vrsta električnega toka na vozilu;

 • električne instalacije;

 • električno merjenje neelektričnih veličin;

 • akumulator – zgradba, delovanje in vzdrževanje;

 • svetlobna oprema vozila;

 • električne meritve na vozilu;

 • elektronski elementi in sklopi, senzorji, tipala, …;

 • Modeli ali risbe električne instalacije na vozilu.

  Električni generator

 • zgradba, delovanje in vzdrževanje alternatorja;

 • Model ali risbe.

  Električni zaganjalnik

 • zgradba in delovanje;

 • vgradnja in vzdrževanje;

 • Modeli ali risbe.

  Dodatna oprema vozila

 • delovanje, montaža in vzdrževanje električnega pomika stekel;

 • montaža alarmne naprave;

 • montaža in vzdrževanje klimatske naprave;

 • vgradnja avtoradia;

 • Vezalne sheme, načrti.

  Motorji

 • vrste;

 • sestavni deli posameznih vrst motorjev;

 • delovanje posameznih vrst motorjev;

 • izkoristek;

 • krmilni ;

 • primerjava posameznih vrst motorjev;

 • Modeli ali risbe posameznih vrst motorjev, diagrami.

  BENCINSKI MOTORJI

  Mirujoči deli motorja

 • blok, glava motorja, popravilo;

 • tesnjenje in vrste tesnil;

 • Sestavni deli motorjev.

  Ročični mehanizem

 • sestavni deli in njihova naloga;

 • bat; zgradba, mere, oblika, materiali;

 • batni obročki – vgradnja in kontrola zračnosti;

 • batni sornik – material in montaža;

 • ročična gred – material, oblika;

 • ojnica – naloga, oblika;

 • ležaji;

 • vztrajnik – naloga, material, kontrola in montaža;

 • Modeli.

  Krmilni mehanizem

 • sestavni deli, namestitve ventilov;

 • zgradba, kontrola in namestitev ventilov;

 • popravilo in nastavitve ventilov;

 • Modeli ali risbe delov krmilnega mehanizma.

  Gorivo

 • vrste, lastnosti in sestava goriv;

 • odpornost goriv proti klenkanju;

 • proces zgorevanja;

 •  

  Naprave za dovod sveže zmesi

 • vpliv oblike sesalne cevi;

 • nadtlačno polnjenje valjev;

 • zračni filtri – vrste in vzdrževanje;

 •  

  Naprave za dovod goriva pri bencinskih motorjih

 • rezervoar - namestitev, vzdrževanje in popravila;

 • črpalke za dovod goriva, filtri za gorivo;

 • uplinjači;

 • Modeli in risbe.

  Vbrizgalni sistemi

 • vbrizgalni sistem – sestavni deli, in delovanje;

 • vzdrževanje vbrizgalnih sistemov;

 • testiranje izpušnih plinov;

 • diagnosticiranje;

 •  

  Naprave za odvod izgorelih plinov

 • izpušni kolektorji, vrste dušilcev in načini dušenja zvoka;

 • zakonski predpisi o hrupu motornih vozil;

 • katalizator;

 •  

  Mazanje motorja

 • vrste mazanja in elementi mazalnega sistema;

 • maziva – razvrstitev, oznake;

 • možne okvare, vzdrževanje in popravila mazalnega sistema;

 • vzroki obrabe in porabe maziv;

 • Modeli ali risbe, tabele.

  Hlajenje motorja

 • vrste in sestavni deli hladilnih sistemov;

 • vzdrževanje in popravila hladilnih sistemov;

 • Modeli ali risbe.

  Električno vžiganje zmesi pri Otto motorjih

 • elementi vžigalnega sistema in njihova naloga;

 • izvor električne napetosti;

 • vrste vžiga, diagnostika;

 • Modeli, risbe, naprave za kontrolo in diagnosticiranje.

  DIZELSKI MOTORJI

  Naprava za dovod goriva pri Diesel motorjih

 • direktno in indirektno vbrizgavanje;

 • elementi vbrizgalnih sistemov in njihova naloga;

 • čiščenje goriva in vzdrževanje filtrov;

 • D –tlačilka – sestavni deli, delovanje, popravila;

 • žarilna svečka – napetost, vloga, možne okvare, popravilo;

 • diagnostika;

 • Modeli in risbe.

  PRENOS MOČI

  Izvedbe pogonov

 • izvedbe in karakteristike posameznih vrst pogonov;

 •  

  Sklopka

 • vrste sklopk, sestavni deli;

 • vzdrževanje in popravila;

 • Modeli ali risbe sklopk.

  Menjalnik

 • sestavni deli zobniškega menjalnika;

 • menjalniki s sinhroni;

 • vzdrževanje in popravila menjalnikov;

 • zgradba in delovanje hidro-mehaničnih menjalnikov;

 • vzdrževanje in popravila hidro-mehaničnih menjalnikov;

 • Modeli menjalnikov.

  Prenosna naprava

 • kardanska gred, zglobi;

 • diferencial – zgradba in delovanje;

 • dodatne redukcije vrtilne hitrosti;

 • popravila in vzdrževanje delov prenosne naprave;

 • Modeli ali risbe naprave za upravljanje.

  PODVOZJE, KRMILJENJE VOZILA, KOLESA

  Preme

 • vrste prem in njihova zgradba;

 • popravila in vzdrževanje prem;

 • značilnosti posameznih vrst prem;

 • obešanje koles;

 • Modeli ali risbe prem.

  Naprava za upravljanje vozila

 • sestavni deli;

 • geometrija upravljanja, posledice nepravilne nastavitve, meritve geometrije;

 • Modeli ali risbe naprave za upravljanje.

  Kolesa in pnevmatike

 • zgradba koles;

 • vrste platišč in označevanje;

 • zgradba in vrste pnevmatik, oznake na pnevmatikah, obraba;

 • uravnoteženje in pritrditev koles;

 • Modeli ali risbe platišč in pnevmatik.

  Vzmetenje

 • naloge vzmeti;

 • vrste vzmetenj;

 • blažilci, naloga in vzdrževanje;

 • Modeli vzmeti.

  ZAVORE

  Zavorni sistemi

 • naloge zavor;

 • vrste in sestavni deli posameznih vrst zavor;

 • vzdrževanje in popravila;

 • proti blokirni sistem ABS;

 • proti zdrsni sistem ASR;

 • Modeli ali risbe zavornih sistemov.

  PODVOZJE IN KAROSERIJA

  Okvir vozila

 • zgradba in oblike okvirjev;

 • obremenitve okvirjev;

 • kontrola in popravila okvirjev;

 •  

  Karoserija

 • oblike karoserij;

 • zgradba in varnostna vloga karoserij;

 • vzdrževanje in zaščita karoserij proti koroziji;

 • ocena poškodb;

 • meritve na karoseriji;

 •  


  5. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  5.1. USTNI IZPIT

  Priporočilo

  Kandidatu zastavimo ustrezno razčlenjena vprašanja, ki naj zajemajo naslednja področja:

  1.   temeljna znanja: informatika, tehnična komunikacija, organizacija dela, varstvo pri delu, varovanje okolja, gradiva, strojna tehnologija, stroji, orodja, pripomočki in naprave v avtomehanični delavnici,

  2.   hidravlični in pnevmatični sistemi na motornem vozilu ter avtoelektrika, avtoelektronika in električne naprave na motornem vozilu, elektronski sistemi (sistemi za delovanje motorja, varnostni sistemi, udobnostni sistemi, komunikacijski in informacijski sistemi, diagnostika motorja in motornega vozila,

  3.   bencinski motor, dizelski motor, izpušni sistemi, zračni filtri, napajanje z gorivom, mazanje, hlajenje motorja, prenos moči, podvozje, krmiljenje vozila, kolesa, zavore.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  6. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  7. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.