B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ (DV) / SPI

P R E D M E T I 1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO
št. ur v
programu
št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto
A - Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 3 84 4 64 4 64 212
Madžarščina I ali Madžarščina II 3 84 4 64 4 64 212
Tuji jezik 2 56 2 32 3 48 136
Matematika 3 84 4 64 4 64 212
Umetnost 1 28     28
Naravoslovje 1 28     28
Družboslovje 2 56 2 32 1 16 104
Športna vzgoja 2 56 2 32 1 16 104
Skupaj A 17 476 18 288 17 272 1036
                
B - Strokovno-teoretični predmeti
Stojništvo in strojeslovje 7 196 4 64 4 64 324
Izbirne strokovne vsebine 3 84 3 48 4 64 196
Skupaj B 10 280 7 112 8 128 520
                
C - Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk s strokovno teorijo 5 140 7 112 7 112 364
                
Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu
Praktično izobraževanje pri delodajalcu   304   760   684 1748
                
D - Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti   64   64   32 160
                
Skupno število ur pouka (A+B+C) 32 896 32 512 32 512 1920
Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) 444 872 796 2112
Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) 960 576 544 2080
Skupaj (A + B + C + Č + D) 1264 1336 1228 3828
                
Št. tednov pouka   28   16   16 60
Št. tednov praktično izobraževanje v del. procesu   8   20   18 46
Št. tednov interesnih dejavnosti   2   2   1 5
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 35 111

Pojasnilo kpredmetniku:

Madžarščina I (materni jezik), Madžarščina II (drugi jezik)

V predmet strojništvo in strojeslovje sta vključena predmeta osnove strojništava in strojeslovje. V izbirne strokovne vsebine pa je vključen predmet tehnologija.

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur

za vaje

Št.dijakov

v skupini

Letno št. ur za sodelavca

na odd. na skupino

1.

Naravoslovje

učitelj

12

do13

   

Strojništvo in strojeslovje

učitelj

70

do 13

     

Praktični pouk

učitelj

140

do 13

     

2.

Strojništvo in strojeslovje

učitelj

32

do 13

     

Praktični pouk

učitelj

112

do 13

     

3.

Strojništvo in strojeslovje

učitelj

32

do 13

     

Praktični pouk

učitelj

112

do 13

     

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolska izobrazba iz madžarskega jezika in književnosti

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba kemije, biologije ali fizike

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Strojništvo in strojeslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva,

za 1. letnik visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali fizike

Izbirne strokovne vsebine

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva,

za 1. letnik visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije ali kemije

Praktični pouk s strokovno teorijo

učitelj

srednja ali višja strokovna izobrazba iz strojništva s predhodno srednjo poklicno izobrazbo s področja strojnih instalacij ali mojstrski izpit