A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ srednje poklicno izobraževanje
(izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju)

Naziv poklicne izobrazbe: instalater /instalaterka strojnih instalacij

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Posebni cilji:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Strojništvo in strojeslovje

ustno, vaje

Izbirne strokovne vsebine

ustno

Praktični pouk

delavniški dnevniki, izdelki ali storitve in zagovor

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

Praktični del: