A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: NATAKAR srednje poklicno izobraževanje
(izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju)

Naziv poklicne izobrazbe: natakar /natakarica

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Posebni cilji:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Gostinstvo

Ustno

Izbirne strokovne vsebine

ustno

Praktični pouk

dnevnik praktičnega pouka, storitev ter zagovor

Vsebina zaključnega izpita:

Teoretični del:

Praktični del: