A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: NATAKAR srednje poklicno izobraževanje
(izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre)

Naziv poklicne izobrazbe: natakar /natakarica

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v izobraževalnem programu dijaki:

Posebni cilji:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Gostinstvo

ustno

Izbirne strokovne vsebine

ustno

Praktični pouk s strokovno teorijo

dnevnik praktičnega pouka, storitev ter zagovor

Vsebina zaključnega izpita:

Teoretični del:

Praktični del: