SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalni program: PEČAR-KERAMIK (ds)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 39.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 19. 5. 2000.

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

3. PRIPOROČILA

Izpitna enota izdelek/storitev z zagovorom zajema samostojno izdelavo izdelka (enostavnega sklopa) oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

Izbor izdelkov/storitev za izpitno enoto je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedeni izdelki/storitve služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posamezne vrste izdelka/storitve, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vsi izdelki/storitve navedeni v tem katalogu so opisani informativno. Izpit mora potrditi usposobljenost kandidata, njegovo natančnost in poznavanje standardov kvalitete. Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor.

Za pravilno razumevanje tehnoloških zahtev je potrebno upoštevati doseženo stopnjo znanja kandidata, zato naj izpitni odbor to pri izbiri nalog upošteva.

Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev.

Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela.

Znanja ki so opredeljena v tem katalogu so razdeljena v dve osnovni skupini: izdelki/storitve primerni za vmesni preskus znanja in izdelki/storitve primerni za zaključni izpit.

4. ZNANJA, KI SE PREVERJAJO NA VMESNEM PREIZKUSU

Pri vmesnem preizkusu preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z:

Kandidat pripravi polizdelke po predpisani dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

Pri vmesnem preskusu mora kandidat dokazati, da zna:

4.1. TRAJANJE VMESNEGA PREIZKUSA

Vmesni preizkus traja do 10 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo do 8 ur, za delovne preizkuse do 2 uri. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

4.2. SEZNAM

Izdelek

Opis in dimenzije

Tehnološke zahteve

Oblaganje stene s keramičnimi

Ploščicami v lepilo

 • priprava izvedbenega načrta s popisom materiala
 • priprava stene velikosti cca 5 m 2
 • priprava lepila za lepljenje keramičnih ploščic
 • izmera sten in določanje začetne ploščice
 • nanašanje lepila ter polaganje keramičnih ploščic
 • pranje ploščic ter čiščenje reg od lepila
 • polnjenje reg s fugirno maso ter končno čiščenje ploščic
 • Kandidat obloži steno s keramičnimi ploščicami v lepilo.

  Temeljne zahteve naloge so:

 • točnost polaganja glede na načrt,
 • natančnost polaganja,
 • enake reže med posameznimi ploščicami,
 • ravnina celotne obloge,
 • čistoča in končni videz izdelka,
 • organizacija delovnega prostora.
 • Oblaganje tlakov s keramičnimi ploščicami v cementno malto

 • priprava tlaka velikosti cca 3 m 2
 • prenos in določanje višin
 • priprava cementne malte
 • izravnava cementne podlage
 • polaganje ploščic
 • pranje ploščic ter čiščenje reg
 • polnjenje reg s fugirno maso
 • Kandidat obloži tlak s keramičnimi ploščicami v cementno malto.

  Temeljne zahteve naloge so:

 • točnost polaganja po načrtu,
 • natančnost polaganja,
 • enake rege med posameznimi ploščicami,
 • ravnina celotne obloge,
 • čistoča in končni videz izdelka,
 • organizacija delovnega prostora.
 • Ročno obsekavanje odkapnega robu pri pečnicah

 • pečnica, velikost 22cm x 22cm
 • odkapni rob 5mm
 • Kandidat s kovinskim rezilom obseka pečnico.

  Temeljne zahteve naloge so:

 • odsek odkapnega robu,
 • odstranitev vseh štirih nog,
 • zgladitev vseh robov pečnice.
 • Vgraditev kuriščne rešetke

 • rešetka 22cm x 27 cm x 1,5cm
 • V Kandidat s kotno brusilko ali diamantno krožno žago napravi utor v šamotno opeko.

  Temeljne zahteve naloge so:

 • pravilen zaris mer rešetke,
 • točen zarez globine,
 • odstranitev odvečne opeke,
 • pravilna vstavitev rešetke,
 • poravnanost rešetke in opeke.
 • Vezava pečnic

 • avtogena žica 3mm
 • žgana žica 1,2 mm
 • Kandidat iz avtogene žice napravi pripenjalne in notranje sponke. Z žgano žico opravi notranjo vezavo.

  Temeljne zahteve naloge so:

 • določitev prave mere dolžine žice,
 • določitev mest spenjanja,
 • preverjanje veznih lukenj v pečnicah,
 • preverjanje trdnosti sponk.
 • 5. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z:

  Kandidat lahko pripravi elemente po preloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  Pri zaključnem izpitu kandidat poleg znanj, ki jih je pokazal na vmesnem preizkusu, dokaže tudi, da:

  5.1. SEZNAM IZDELKOV/STORITEV ZA PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  Izdelek

  Opis in dimenzije

  Tehnološke zahteve

  Oblaganje sten in tlakov kopalnice

  • priprava izvedbenega načrta za polaganje kopalnice velikosti cca 25 m 2
  • polaganje sten pravokotno z vgradnjo bordur in okrasnih elementov
  • polaganje tlaka v lepilo diagonalno na os prostora
  • pranje ploščic in čiščenje reg
  • polnjenje reg s fugirno maso

  Kandidat izvede oblaganje kopalnice.

  Temeljne zahteve naloge so:

  • pravilna izbira materiala za polaganje,
  • točnost polaganja po načrtu,
  • natančnost polaganja,
  • ravnina celotne obloge,
  • pravilna izvedba naklona tlaka,
  • čistoča in končni videz izdelka,
  • organizacija delovnega prostora.

  Oblaganje stopnic v cementno

  Malto

  • ena stopniščna rama (~ 8 stopnic )
  • ugotavljanje višin in razdelitev stopnic
  • priprava podlage, polaganje stopniščnih elementov v cementno malto z ustreznim naklonom
  • polaganje in ravnanje ploščic
  • pranje ploščic ter čiščenje reg
  • polnjenje reg s fugirno maso

  Kandidat obloži stopniščno ramo.

  Temeljne zahteve naloge so:

  • pravilna razdelitev in izris stopnic,
  • pravilen naklon stopniščnih elementov,
  • natančnost polaganja,
  • čistoča in končni videz stopnišča.

  Oblaganje zunanjih tlakov v cementno malto

  • priprava izvedbenega načrta za polaganje tlaka velikosti cca 20 m 2
  • polaganje talnih keramičnih ploščic dim. 30x30 diagonalno na os prostora z izvedbo obrobe iz ene vrste ploščice
  • določanje višin
  • priprava cementne malte
  • izravnava cementne malte
  • pranje ploščic ter čiščenje reg
  • polnjenje reg s fugirno maso

  Kandidat obloži zunanji tlak.

  Temeljne zahteve naloge so:

  • pravilna izbira materiala za zunanjo uporabo,
  • pravilna izvedba naklona,
  • točnost polaganja po načrtu,
  • natančnost polaganja,
  • čistoča in končni videz izdelka.

  Izvedba stenskih oblog iz mozaika

  • priprava izvedbenega načrta s popisom materiala
  • priprava sten velikosti cca 15 m 2 za polaganje mozaika
  • nanašanje lepila za lepljenje mozaika
  • odstranjevanje papirne obloge oziroma pranje in čiščenje mozaične obloge
  • polnjenje reg s fugirno maso ter končno čiščenje mozaične obloge

  Kandidat izvede stenske obloge iz mozaika.

  Temeljne zahteve naloge so:

  • pravilna priprava podlage in izbira lepila,
  • točnost polaganja po načrtu,
  • natančnost polaganja,
  • čistoča in končni videz,
  • organizacija delovnega prostora.

  Izvedba talnih oblog iz mozaika

  • priprava izvedbenega načrta s popisom materiala
  • priprava tlaka velikosti cca 15 m 2
  • nanašanje lepila za lepljenje mozaika
  • odstranjevanje papirne obloge oziroma pranje in čiščenje mozaik oblog
  • polnjenje reg s fugirno maso in končno čiščenje oblog

  Kandidat izvede talno oblogo iz mozaika.

  Temeljne zahteve naloge so:

  • pravilna priprava podlage in izbira lepila,
  • točnost polaganja po načrtu,
  • natančnost polaganja,
  • čistoča in končni videz izdelka,
  • organizacija delovnega prostora.

  Oblaganje stebra z mozaikom

  • priprava izvedbenega načrta s popisom materiala
  • priprava okroglega ali pravokotnega stebra za polaganje mozaika
  • nanašanje lepila za lepljenje mozaika
  • odstranjevanje papirne obloge oziroma pranje in čiščenje mozaik oblog
  • polnjene reg s fugirno maso in končno čiščenje oblog

  Kandidat oblaga steber z mozaikom.

  Temeljne zahteve naloge so:

  • pravilna priprava podlage in izbira lepila,
  • točnost polaganja po načrtu,
  • natančnost polaganja,
  • čistoča in končni videz,
  • organizacija delovnega prostora.

  Levi kotni štedilnik

  • štedilnik ima kurišče na levi strani
  • dimnik je obvezno na desni strani
  • višina štedilnika 85 cm, širina 60 cm, dolžina 100 cm

  Kandidat postavi zidani štedilnik.

  Temeljne zahteve naloge so:

  • postavitev kovinskega ogrodja,
  • izdelava kurišča,
  • vgradnja pečice in grelca vode,
  • vgradnja zračne lopute,
  • oblaganje štedilnika s keramiko,
  • sestava štedilnika,
  • točnost dimenzij po načrtu,
  • preizkus vleka.

  Prosto stoječi štedilnik – levo

  Kurišče, dve pečici,

  Grelec vode,

  Shranjevalna omara

  • štedilnik ima kurišče na levi strani
  • dimnik je obvezno na desni strani, d = 16 (18) cm
  • višina štedilnika 85 cm, širina 60 cm, dolžina 120 cm
  • dve pečici (30cm x 25cm x 60cm)
  • troprekatni grelec vode , d = 15 cm, v = 50cm
  • shranjevalna omara – velikost glede na razpoložljivi prostor

  Kandidat postavi prostostoječi štedilnik.

  Temeljne zahteve naloge so:

  • postavitev kovinskega ogrodja,
  • izdelava kurišča,
  • vgradnja pečic in grelca vode,
  • vgradnja zračne lopute,
  • vgradnja shranjevalne omare,
  • oblaganje štedilnika s keramiko,
  • sestava štedilnika,
  • točnost dimenzij po načrtu,
  • preizkus vleka.

  Kmečka peč, izdelana za peko kruha in gretje

  • podstavek, višina 45cm, velikost 160 cm x 180 cm
  • nadgradnja z zapečkom
  • kmečka peč okvirne velikosti 160 cm x 180 cm
  • podstavek višine 45 cm
  • nadgradnja z zapečkom

  Kandidat postavi kmečko peč.

  Temeljne zahteve naloge so:

  • preveri mere dimnika (d = 20 cm, obvezno z "mastejami"),
  • preveri pravi kot podstavka in ga obloži,
  • vgradnja kovinskih vezi,
  • zapolnitev podstavka,
  • izdelava tlaka,
  • izdelava zunanjih slojev pečnic,
  • izdelava vseh možnih vezav z žgano in avtogeno žico,
  • izdelava opaža,
  • zidanje oboka,
  • polaganje tlaka za pečjo,
  • izdelava zapečka,
  • prekritje peči,
  • tesnjenje reg s silikonskim kitom ali fugirno maso,
  • podiranje opaža,
  • kontrola vleka,
  • seznanitev stranke s kurjenjem.

  Ležalni kamin

  • kurišče v hodniku
  • kamin naj bo razgiban, sodobne oblike
  • višina 160 cm
  • ležišče dolžine 180 cm in višine 45 cm
  • naslonjalo nad sediščem pa 50 cm

  Kandidat postavi ležalni kamin.

  Temeljne zahteve naloge so:

  • postavitev spodnjega sloja podstavka,
  • vgraditev vrat za pepel in kurišče,
  • vgraditev rešetke,
  • izdelava vseh možnih vezav z žgano in avtogeno žico,
  • izdelava dimnih kanalov v ležišču,
  • prekritje ležišča,
  • izdelava kurišča in vgraditev zračne lopute,
  • izdelava naslonjala in pokrova peči,
  • tesnjenje reg,
  • kontrola vleka,
  • seznanitev stranke s kurjenjem.

  Toplo zračna peč

  • kovinski vložek, primeren velikosti prostora
  • sediščna klop na višini 45 cm
  • kurišče, višina 60 cm, širina 70 cm, globina 60 cm
  • kupola z režami za kroženje toplega zraka

  Kandidat postavi toplozračno peč.

  Temeljne zahteve naloge so:

  • preveri ustreznost dimnika,
  • postavitev podstavka,
  • vgraditev kovinskega vložka,
  • preveri, če je zunanji sloj odmaknjen od vložka za nemoteno kroženje toplega zraka,
  • izdelava vseh možnih vezav z avtogeno in žgano žico,
  • priključitev vložka na vlečno cev,
  • izdelava kupole,
  • vgraditev rešetk,
  • zapolnitev reg,
  • kontrola vleke,
  • seznanitev stranke s kurjenjem.

  6. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 23 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor . Za izpitno delo do 20 ur, za delovne preizkuse do 3 ure. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  7. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  40 %

  2. strokovnost (kakovost)

  20 %

  3. tehnična dokumentacija (pri 1 nalogi)

  20 %

  4. ustni zagovor

  20 %

  SKUPAJ

  100 %


  Pri ocenjevanju izdelka se upoštevajo tudi naslednji kriteriji:

  7.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Pretvorba števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.

  Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno.

  Izdelek/storitev ni izdelan v predpisanem času. Delovni postopki niso izvedeni pravilno in v neustreznem zaporedju. Pri delu ni samostojen in stalno potrebuje nadzornikovo pomoč za reševanje enostavnih tehničnih in tehnoloških problemov. Velika odstopanja od predpisanih mer. Kakovost je slaba.

  8. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

  9. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.