SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalni program: PEČAR-KERAMIK (ds)

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

IZBIRNE STROKOVNE VSEBINE

V modelu skupnega izvajanja programov gradbeništva na narodnostno mešanem območju predmetnik predvideva tudi odprti kurikulum v skupnem obsegu 196 ur. Te ure lahko šola samostojno razporedi tako, da s tem omogoči dijakom v čimvečji možni meri doseganje ciljev izobraževalnega programa.

Šola lahko izbira med spodaj navedenimi sklopi vsebin in ni nujno, da so v odprtem delu predmetnika zajeti vsi našteti sklopi, je pa nujno, da vsebine sledijo ciljem izobraževalnega progrma.

Sklopi vsebin so naslednji: