A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: PEČAR-KERAMIK

(Izobraževalni program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju)

Naziv poklicne izobrazbe: pečar-keramik / pečarka-keramičarka

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji : zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v izobraževalnem program dijakom omogoča, da:

Posebni cilji:


Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Gradbeništvo

ustno

Izbirne strokovne vsebine

ustno

Praktični pouk s strokovno teorijo

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

Praktični del: