SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalni program: PRODAJALEC (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. IME PREDMETA

IZBIRNE STROKOVNE VSEBINE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

84

   

2.

48

   

3.

64

   

skupaj

196

   

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

 • 1. letnik
 • Vsebine 1. letnika – zdravstvena vzgoja in higienski minimum obsegajo:

  higiena prehrane, mikrobiologija in epidemiologija, čiščenje in DDD, ocenjevanje kakovosti živil.

  Vsebine 1. letnika – zdravstvena vzgoja in higienski minimum obsegajo:

  mikrobiologija in epidemiologija, nalezljive bolezni, čiščenje in DDD, zakonodaja.

 • 2. letnik
 • INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SKLEPNI RAČUN

  Dijak:

  Dijak:

   
  • dijak pozna značilnosti enostavnega in sestavljenega sklepnega računa
  • pozna metode za reševanje sklepnega računa: sklepanje na enoto, zapis sorazmerja
  • razbere, oceni in smiselno uredi podatke enostavnega in sestavljenega sklepnega računa
  • uporabi razpoložljive metode za reševanje konkretnega problema
  • razvija natančnost

  Reševanje nalog iz enostavnega in sestavljenega sklepnega računa

  VERIŽNI RAČUN

       
  • pozna verižni račun kot obliko sklepnega računa pri premih sorazmerjih
  • pozna tuje merske in denarne enote
  • pozna pravila za sestavo verige in izvedbo verižnega računa
  • zna brati tečajno listo
  • uporabi verigo na konkretnem problemu
  • razvija odgovornost

  Reševanje nalog iz verižnega računa

  RAZDELILNI RAČUN

       
  • pozna značilnosti enostavnega in sestavljenega razdelilnega računa
  • pozna različne možnosti za delitev danih količin po znanih kriterijih: delitev z razlikami, delitev v skladu s premim in z obratnim sorazmerjem
  • zna opraviti delitev količin v eni ali več fazah
  • interpretira rezultat
  • razvija natančnost

  Reševanje nalog iz enostavnega in sestavljenega razdelilnega računa

  PROCENTNI RAČUN

       
  • pozna pojme: celota, delež, procentna (promilna) mera, povečana oziroma pomanjšana celota
  • zna reševati naloge procentnega računa na enega izmed znanih načinov
  • razvija strokovnost.
  • razvija odgovornost

  Reševanje nalog iz procentega računa

  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

  PROCENTNI RAČUN

  Dijak:

  Dijak:

   
  • dijak pozna različne možnosti reševanja nalog procentnega računa
  • zna reševati naloge procentnega računa na enega izmed znanih načinov
  • razvija strokovnost
  • razvija odgovornost

  Reševanje nalog iz procentega računa

  TRGOVINSKA KALKULACIJA

       
  • pozna elemente trgovinske kalkulacije
  • pozna značilnosti enostavne trgovinske kalkulacije
  • loči med ceno in vrednostjo
  • sestavi enostavno trgovinsko kalkulacijo
  • interpretira odnose med elementi trgovinske kalkulacije
  • obračuna vhodni in izhodni davek na dodano vrednost
  • razvija sposobnost timskega dela
  • razvija občutek za varčnost
  • razvija natančnost

  Reševanje nalog iz enostavne trgovinske kalkulacije

  NAVADNI OBRESTNI RAČUN

       
  • spozna obresti, začetno in končno glavnico, obrestno mero, čas obrestovanja
  • pozna osnovne računske in vsebinske relacije med količinami navadnega obrestnega računa
  • prešteje število dni obrestovanja
  • izračuna obresti
  • zna izračunati začetno glavnico, obrestno mero in čas obrestovanja
  • izračuna končno glavnico
  • razvija občutek za varčnost
  • razvija odgovornost
  • razvija zanesljivost

  Reševanje nalog iz navadnega obrestnega računa

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje ustno preverja in ocenjuje.