SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU

Izobraževalni program: PRODAJALEC (ds)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. IME PREDMETA

OSNOVE POZNAVANJA BLAGA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

196

140

56

2.

64

48

16

3.

64

48

16

skupaj

324

236

88

3. USMERJEVALNI cilji

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak:

 • opredeli pojem sistematizacija blaga
 • spozna standarde in standardizacijo

Dijak:

 • opredeli pojem blaga in ga razvrsti
 • definira kakovost blaga in opiše metode določanja kakovosti
 • opiše načine poimenovanja izdelkov
 • razloži EAN sistem
 • pojasni pomen standardov v blagovni menjavi
 • našteje listine, ki spremljajo izdelke v prometu in navede podatke, ki jih vsebujejo

Dijak:

 • se zaveda odvisnosti življenjske ravni od proizvodnje blaga
 
 • spozna sestavo, higieno in kakovost živil
 • našteje in opiše hranilne snovi v uravnoteženi prehrani ter ugotovi njihov pomen za organizem
 • definira energijsko vrednost hrane
 • razvija odgovornost za pravilno ravnanje in shranjevanje izdelkov v trgovini
 
 • seznani se s shranjevanjem in konzerviranjem živil
 • ugotovi pomen konzerviranja živil in opiše načine konzerviranja
 • opiše načine konzerviranja z nizko temperaturo
 • razvije kritičen odnos do pomanjkanja hrane
 • razvije odnos do zdravega prehranjevanja

Konkretna učna naloga, ki temelji na izkustvenem učenju

Uporabljajo se aktivne metode dela (diskusija, …)

Dijak:

 • spozna zgradbo in vrste ogljikohidratnih živil

Dijak:

 • razloži pomen žit v prehrani
 • našteje in opiše žita in mlevske izdelke
 • našteje vzhajalna sredstva in razloži, zakaj kruh vzhaja
 • pojasni razliko med kruhom, pecivom in testeninami
 • našteje sladila in ugotovi razliko med naravnimi in umetnimi
 • opiše bombone, med in druge čebelje izdelke

Dijak:

 • razvije odnos do kruha kot osnovnega živila
 • razvije odnos do zdravega prehranjevanja
 • pozna zgradbo beljakovinskih živil
 • primerja hranilno vrednost mleka z drugimi živili
 • razvrsti in opiše mlečne izdelke
 • opiše sestavine in pridobivanje mesa klavne živine
 • prepozna kakovostno sveže meso
 • našteje in opiše sestavine, izdelavo in vrste mesnih izdelkov
 • razloži prednosti uporabe perutnine, rib in drugih živali v prehrani
 • razloži hranilno vrednost jajc
 • razvije odnos do zdravega prehranjevanja
 • pozna zgradbo maščob ter njihov pomen za organizem
 • razvrsti in opiše maščobna živila
 • ugotovi prednosti uporabe olj v prehrani
   
 • pozna pomen vitaminov in mineralna živila
 • razvrsti in opiše vrtnine ter sadje
 • ugotovi pomen sadja in vrtnin v prehrani
 • primerja energijsko vrednost sadja in vrtnin
 • zna pravilno ravnati z vrtninami in sadjem med skladiščenjem, transportom in prodajo
 • našteje in opiše izdelke iz vrtnin in sadja
 • razvije odnos do zdravega prehranjevanja
 • pozna vrste gob, dišav in začimb
 • opiše gobe kot dodatek k jedem
 • razvrsti in opiše dišave in začimbe
 • pojasni razliko med dišavami in začimbami
 • pozna alkaloidna poživila in njihov učinek na organizem
   

Dijak:

 • pozna alkoholne in brezalkoholne pijače, njihove surovine ter proizvodne postopke

Dijak:

 • razvrsti in opiše pijače
 • pozna kulturo pitja alkoholnih pijač
 • razloži pomen uživanja brezalkoholnih pijač

Dijak:

 • se zave pomena kulture pitja alkoholnih pijač
 • razume alkoholizem kot družbeno zlo
 

Poševno označene vsebine se izvajajo vzporedno z naslednjimi izobraževalnimi programi: kuhar, natakar, bolničar – negovalec.

 • usvoji značilnosti rastlin, cvetja ter gnojil
 • opiše pomen agrokemičnih proizvodov v kmetijstvu
 • opiše vrste cvetja
 • razloži pomen kemijskih elementov za rast rastlin in opiše znake pomanjkanja
 • našteje vrste organskih in mineralnih gnojil
 • razvija odgovoren odnos do uporabe gnojil in kemičnih sredstev za varstvo rastlin
 • razvija ekološko zavest o varovanju okolja

Vaje:

 • parcialno reševanje problemov
 • ogled trgovine z agrotehničnimi proizvodi
 • pripravi zbirko prospektov z agrotehničnimi proizvodi
 • pozna povzročitelje rastlinskih bolezni in njihove škodljivce
 • pozna vrste kemičnih sredstev za varstvo rastlin
 • našteje in opiše vrste rastlinskih bolezni in škodljivcev
 • našteje vrste kemičnih sredstev za varstvo rastlin
 • opiše oblike kemičnih sredstev za varstvo rastlin in njihovo uporabo
 • razloži karenco
 • opiše biološko zatiranje škodljivcev
 • se zaveda nevarnosti uporabe kemičnih sredstev za človekovo okolje
 • pozna razliko med nastankom naravnih polimerov in kemijskim pridobivanjem
 • opiše polimerizacijo in polikondenzacijo
 • našteje naravne polimerne materiale
 • opiše prednosti in pomanjkljivosti polimernih materialov
 • opiše vrste polimernih materialov na tržišču
 • našteje področja uporabe polimerov
 • opiše načine ravnanja z odpadki iz polimernih materialov
 • opiše kavčuk in gumo
   

Dijak:

 • spozna vrste pralnih in čistilnih sredstev

Dijak:

 • opiše delovanje pralnega sredstva
 • opiše proizvodnjo in vrste mil
 • opiše vrste detergentov in njihove surovine
 • razloži uporabo detergentov in varstvo okolja

Dijak:

 • se zaveda nevarnosti odpadne embalaže kemičnih sredstev za okolje in človeka
 • razvija odgovornost do živali

Ogled:

 • proizvodnega procesa

Dijak:

 • spozna pomen kozmetičnih sredstev v vsakdanjem življenju

Dijak:

 • razloži pomen kozmetike v vsakdanjem življenju
 • opiše surovine za proizvodnjo kozmetičnih sredstev
 • opiše zgradbo in naloge kože
 • opiše različne vrste kože
 • našteje in opiše sredstva za higieno in nego telesa
 • našteje in opiše sredstva za čiščenje in nego obraza
 • opiše sredstva za zaščito kože pred sončenjem
 • opiše zgradbo las in sredstva za nego las
 • opiše sredstva za britje
 • opiše sredstva za nego rok in nohtov
 • opiše sredstva za higieno ustne votline in zob
 • opiše dekorativno kozmetiko
 • opiše dišave v kozmetiki, razliko med parfumi, kolonjskimi vodami in deodoranti

Dijak:

 • razvija odnos do sebe in svojega telesa

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak:

 • spozna in opiše naravna in umetna vlakna
 • pozna usnje in krzno

Dijak:

 • primerja rastlinska in živalska vlakna po izvoru in po lastnostih
 • opiše proizvodnjo, lastnosti in uporabo rastlinskih vlaken
 • opiše proizvodnjo, lastnosti in uporabo volne in svile
 • opiše vrste kemičnih vlaken iz celuloznih polimerov
 • opiše kemična vlakna iz sintetičnih polimerov
 • razloži pomen mikrovlaken
 • opiše uporabo in lastnosti steklenih in kovinskih niti
 • razloži načine ugotavljanja kakovosti tekstilnih vlaken
 • našteje glavne faze proizvodnje tekstilij
 • opiše predenje, primerja preje in sukance in pojasni njihovo označevanje
 • opiše tkanje in pojasni vrste vezav
 • razloži izdelavo pletiv
 • pojasni izdelavo vlaknovin in njihovo uporabo
 • opiše načine plemenitenja tekstilij
 • primerja mokre in suhe apreture
 • razloži adjustiranje in preskušanje lastnosti tekstilnih izdelkov
 • razvrsti ploskovne tekstilije po različnih vidikih
 • opiše in primerja tkanine za oblačila
 • primerja podloge in medvloge
 • opiše vrste tekstilij za notranjo opremo in dekoracijo
 • razloži uporabo tehničnih tekstilij
 • pojasni postopke konfekcioniranja oblačil
 • primerja označevanje konfekcijskih oblačil
 • opiše športno opremo po športnih panogah
 • opiše surovo kožo in proizvodnjo usnja
 • našteje vrste usnja in njegovo uporabo
 • opiše obutev
 • našteje načine preskušanja kakovosti usnja
 • opiše umetno usnje
 • primerjalno opiše usnje in krzno
 • našteje vrste krzna na tržišču
 • opiše nego krzna

– opiše umetno krzno

Dijak:

 • razvija občutek za modne smernice
 • razvije občutek za svetovanje glede na posebne želje kupca
 • razvija ekološko zavest

Obisk:

– trgovine

Dijak:

 • pozna surovine in vrste papirja ter tehnološki proces izdelave

Dijak:

 • opiše osnovne in pomožne surovine ter tehnološki proces izdelave papirja
 • opiše vrste papirja, kartonov
 • razloži merila razvrščanja papirja
 • razloži mednarodni sistem označevanja knjig in periodičnega tiska
 • razloži reciklažo papirja

Dijak:

 • razvija odgovoren odnos do narave
 • razvija iniciativnost pri zbiranju odpadnega papirja

Vaja:

– pripravi zbirko papirne konfekcije

 • spoznava les
 • razloži zgradbo lesa
 • opiše tehnične lastnosti lesa
 • razloži napake lesa in povzročitelje
 • opiše lesne plošče, stavbno in bivalno pohištvo
 • razloži pomen in načine zaščite lesa
 • razvija ozaveščanje o racionalni rabi lesa
 
 • pozna sestavo goriv
 • našteje in razvrsti goriva
 • našteje gorljive in negorljive sestavine goriv
 • opiše gašenje in gasilna sredstva
 • opiše vrste premoga
 • opiše nafto in naftne derivate
 • razloži frakcionirano destilacijo, krekiranje, reformiranje
 • opiše sestavo, pridobivanje in uporabo zemeljskega plina
 • opiše alternativne vire energije
 • razvija odgovornost do preprečevanja požarov
 • razvija varčnost in ekonomičnost
 • skrbi za varovanje okolja
 • razvija prizadevnost uporabe okolju prijaznih goriv
 • razvija odgovornost do varčne rabe energije

Vaja:

– demonstracija gašenja z gasilnim aparatom

3. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak:

 • spozna gradbeno gradivo

Dijak:

 • našteje vrste kamnin
 • opiše apno, mavec in cement
 • opiše vrste betona in druge cementne izdelke
 • našteje vrste izolacijskega gradbenega gradiva
   
 • pozna surovine za proizvodnjo keramike ter njene lastnosti
 • opiše tehnologijo izdelave in surovine za proizvodnjo keramike
 • opiše tradicionalno keramiko
 • opiše tehnično keramiko

Dijak:

 • razvija odgovornost do varovanja okolja
 • razvija pozitiven odnos do kulturne dediščine

Ogled:

 • postopka pridobivanja keramičnega izdelka
 • pozna surovine za proizvodnjo stekla
 • našteje surovine za proizvodnjo stekla
 • opiše tehnološki proces pridobivanja steklenih izdelkov
 • našteje fizikalne in kemične lastnosti steklenih izdelkov
 • opiše vrste stekla in steklenih izdelkov
 • razvija odnos do zbiranja odpadnega stekla

Obisk:

– steklarne

 • Dijak:
 • pozna lastnosti in razdelitev kovine

Dijak:

 • opiše pridobivanje in uporabo jekla, železa, grodlja
 • opiše lastnosti in uporabo sive, bele, modularne in temprane litine
 • opiše proizvodnjo, lastnosti in uporabo aluminija, bakra, cinka, kositra in plemenitih kovin
 • razvrsti in opiše skupine kovinskih izdelkov
 • opiše opremo in rezervne dele motornih koles motornih vozil, kmetijskih strojev in priključkov
   
 • pozna osnove elektrotehnike
 • razloži osnovne pojme iz fizike
 • razvrsti in opiše velike in male gospodinjske aparate, električne naprave za čiščenje, za ogrevanje vode in prostorov, za osebno higieno in zdravje
   
 • pozna fotografsko opremo
 • razvrsti in opiše avdio in video naprave
 • opiše fotoaparate, opremo in filme
   
 • pozna razvoj in sodoben način pojmovanja kakovosti
 • zna definirati, kdaj je izdelek/ storitev kakovostna
 • zna definirati, kdaj je proces kakovosten
 • spozna pojem celovito obvladovanje kakovosti
 • zna opisati zgodovino in razvoj filozofije kakovosti,
 • ve, da se kakovost izraža z zahtevami, ne z vrednostjo ali s stroški,
 • razume potrebo po odstranitvi napake čim bliže njenega nastanka
 • pozna elemente, ki vplivajo na kakovost izdelka/storitve
 • pozna elemente, ki vplivajo na kakovost procesa
 • zave se pomembnosti hitre informacije o napaki
 • povečuje interes za spremljanje novosti
 • razvija občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi
 • dojame pomen procesa stalnega izboljševanja in lastnega razvoja
 

Dijak:

 • pozna razvoj mednarodnih standardov za vodenje in ocenjevanje kakovosti serije ISO 9000 (9000 –9004)
 • pozna pomen standarda ISO 9001 za podjetje in kupca
 • pozna elemente standardov SIST ISO 9001 in SIST ISO 9002
 • razume prednosti in omejitve sistema kakovosti
 • spozna osnovne zahteve standarda ISO 14000 (sistem varovanja z okoljem)

Dijak:

 • sprejme standard kot zahtevo oziroma navodilo za organizacijo sistema zagotavljanja kakovosti
 • razume standard za kakovost kot enotni jezik med proizvajalci in kupci
 • zna našteti prednosti urejenega sistema kakovosti tako za kupca kot proizvajalca
 • opiše razvoj standarda ISO 9001 (sistem kakovosti v razvoju, konstrukciji, proizvodnji, instalaciji)
 • opredeli svojo vlogo v zagotavljanju kakovosti izdelka/storitve ali procesa
 • zna razložiti posamezen element standarda
 • razume strošek kakovosti kot dobiček (stroški Q<stroški nekakovosti)
 • našteje primere raziskav vplivov na izboljšanje poslovanja podjetij po uvedbi sistema kakovosti

Dijak:

 • se zave pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja
 • razvija odnos za vestno in natančno delo
 • vedno bolj zaupa v kakovost lastnega dela

Vaja:

 • ogled filmov: ISO 9001 in 9002
 • ogled izvajanja vhodne in procesne kontrole

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje ustno preverja in ocenjuje.