SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PRODAJALEC (IS, DV)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 35.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

NARAVOSLOVJE S POZNAVANJEM BLAGA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • razumevanje pomena deklaracij na izdelkih,

 • poznavanje sestavin, lastnosti in uporabo živil,

 • poznavanje tehnoloških procesov in uporabe proizvodov,

 • svetovanje kupcu pri izbiri blaga,

 • ravnanje z odpadno ebmalažo v trgovini.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  Vsebine

  Znanja (cilji)

  Učna in delovna sredstva

  Osnove poznavanja blaga

  Kandidat

   

  Sistematizacija blaga

 • opredeli pojem blaga in ga razvrsti

 • definira kakovost blaga in opiše metode določanja kakovosti

 •  

  Standardi in standardizacija

 • opiše načine poimenovanja izdelkov

 • razloži EAN sistem

 •  

   

 • pojasni pomen standardov v blagovni menjavi

 • našteje listine, ki spremljajo izdelke v prometu in navede podatke , ki jih vsebujejo

 • Embalaža

 • razloži pomen embalaže za izdelke

 • razvrsti embalažo in pojasni kako lahko zmanjšamo probleme z odpadno embalažo

 •  

  ŽIVILA

   

   

  Sestava, higiena in kakovost živil

 • našteje in opiše hranilne snovi v uravnoteženi prehrani ter ugotovi njihov pomen za organizem

 • definira energijsko vrednost hrane

 •  

  Shranjevanje in konzerviranje živil

 • ugotovi pomen konzerviranja živil in opiše načine konzerviranja

 • opiše načine konzerviranja z nizko temperaturo

 •  

  Ogljikohidratna živila

 • razloži pomen žit v prehrani

 • našteje in opiše žita in mlevske izdelke

 • našteje vzhajalna sredstva in razloži zakaj kruh vzhaja

 • pojasni razliko med kruhom, pecivom in testeninami

 • našteje sladila in ugotovi razliko med naravnimi in umetnimi

 • opiše bonbone, med in druge čebelje izdelke

 •  

  Beljakovinska živila

 • primerja hranilno vrednost mleka z ostalimi živili

 • razvrsti in opiše mlečne izdelke

 • opiše sestavine in pridobivanje mesa klavne živine

 • prepozna kakovostno sveže meso

 • našteje in opiše sestavine, izdelavo in vrste mesnih izdelkov

 • razloži prednosti uporabe perutnine, rib in drugih živali v prehrani

 • razloži hranilno vrednost jajc

 •  

  Maščobna živila

 • razvrsti in opiše maščobna živila

 • ugotovi prednosti uporabe olj v prehrani

 •  

  Vitaminsko mineralna živila

 • razvrsti in opiše vrtnine ter sadje

 • ugotovi pomen sadja in vrtnin v prehrani

 • primerja energijsko vrednost sadja in vrtnin

 • zna pravilno ravnati z vrtninami in sadjem med skladiščenjem, transportom in prodajo

 • našteje in opiše izdelke iz vrtnin in sadja

 •  

  Gobe, dišave in začimbe

 • opiše gobe kot dodatek k jedem

 • razvrsti in opiše dišave in začimbe

 • pojasni razliko med dišavami in začimbami

 • pozna alkaloidna poživila in njihov učinek na organizem

 •  

  Pijače:alkoholne in brezalkoholne

 • razvrsti in opiše pijače

 • pozna kulturo pitja alkoholnih pijač

 • razloži pomen uživanja brezalkoholnih pijač

 •  

  Agrokemični proizvodi

   

   

  Rastline, cvetje

  Gnojila

 • opiše pomen agrokemičnih proizvodov v kmetijstvu

 • opiše vrste cvetja

 • razloži pomen kemijskih elementov za rast rastlin in opiše znake pomanjkanja

 • našteje vrste organskih in mineralnih gnojil

 •  

  Kemična sredstva za varstvo rastlin

 • našteje in opiše vrste rastlinskih bolezni in škodljivcev

 • našteje vrste kemičnih sredstev za varstvo rastlin

 • opiše oblike kemičnih sredstev za varstvo rastlin in njihovo uporabo

 • razloži karenco

 • opiše biološko zatiranje škodljivcev

 •  

  Hišne živali

 • opiše hišne živali in opremo zanje

 •  

  Polimerni materiali

 • opiše polimerizacijo in polikondenzacijo

 • našteje naravne polimerne materiale

 • opiše prednosti in pomanjkljivosti polimernih materialov

 • opiše vrste polimernih materialov na tržišču

 • našteje področja uporabe polimerov

 • opiše načine ravnanja z odpadki iz polimernih materialov

 • opiše kavčuk in gumo

 •  

  Pralna in čistilna sredstva

 • opiše delovanje pralnega sredstva

 • opiše proizvodnjo in vrste mil

 • opiše vrste detergentov in njihove surovine

 • razloži uporabo detergentov in varstvo okolja

 •  

  Kozmetična sredstva

 • razloži pomen kozmetike v vsakdanjem življenju

 • opiše surovine za proizvodnjo kozmetičnih sredstev

 • opiše zgradbo in naloge kože

 • opiše različne vrste kože

 • našteje in opiše sredstva za higieno in nego telesa

 • našteje in opiše sredstva za čiščenje in nego obraza

 • opiše sredstva za zaščito kože pred sončenjem

 • opiše zgradbo las in sredstva za nego las

 • opiše sredstva za britje

 • opiše sredstva za nego rok in nohtov

 • opiše sredstva za higieno ustne votline in zob

 • opiše dekorativno kozmetiko

 • opiše dišave v kozmetiki, razliko med parfumi, kolonjskimi

 • vodami in deodoranti

 •  

  Tekstilije

 • primerja rastlinska in živalska vlakna po izvoru in po lastnostih

 • opiše proizvodnjo, lastnosti in uporabo rastlinskih vlaken

 • opiše proizvodnjo, lastnosti in uporabo volne in svile

 • opiše vrste kemičnih vlaken iz celuloznih polimerov

 • opiše kemična vlakna iz sintetičnih polimerov

 • razloži pomen mikrovlaken

 • opiše uporabo in lastnosti steklenih in kovinskih niti

 • razloži načine ugotavljanja kakovosti tekstilnih vlaken

 • našteje glavne faze proizvodnje tekstilij

 • opiše predenje, primerja preje in sukance in pojasni njihovo označevanje

 • opiše tkanje in pojasni vrste vezav

 • razloži izdelavo pletiv

 • pojasni izdelavo vlaknovin in njihovo uporabo

 • opiše načine plemenitenja tekstilij

 • primerja mokre in suhe apreture

 • razloži adjustiranje in preskušanje lastnosti tekstilnih izdelkov

 • razvrsti ploskovne tekstilije po različnih vidikih

 • opiše in primerja tkanine za oblačila

 • primerja podloge in medvloge

 • opiše vrste tekstilij za notranjo opremo in dekoracijo

 • razloži uporabo tehničnih tekstilij

 • pojasni postopke konfekcioniranja oblačil

 • primerja označevanje konfekcijskih oblačil

 • opiše športno opremo po športnih panogah

 •  

  Usnje in krzno

 • opiše surovo kožo in proizvodnjo usnja

 • našteje vrste usnja in njegovo uporabo

 • opiše obutev

 • našteje načine preskušanja kakovosti usnja

 • opiše umetno usnje

 • primerjalno opiše usnje in krzno

 • našteje vrste krzna na tržišču

 • opiše nego krzna

 • opiše umetno krzno

 •  

  Les

 • razloži zgradbo lesa

 • opiše tehnične lastnosti lesa

 • razloži napake lesa in povzročitelje

 • opiše lesne plošče, stavbno in bivalno pohištvo

 • razloži pomen in načine zaščite lesa

 •  

  Papir

 • opiše osnovne in pomožne surovine ter

 • tehnološki proces izdelave papirja

 • opiše vrste papirja, kartonov

 • razloži merila razvrščanja papirja

 • razloži mednarodni sistem označevanja knjig in periodičnega tiska

 • razloži reciklažo papirja

 •  

  Goriva

 • našteje in razvrsti goriva

 • našteje gorljive in negorljive sestavine goriv

 • opiše gašenje in gasilna sredstva

 • opiše vrste premoga

 • opiše nafto in naftne derivate

 • razloži frakcionirano destilacijo, krekiranje, reformiranje

 • opiše sestavo, pridobivanje in uporabo zemeljskega plina

 • opiše alternativne vire energije

 •  

  Gradbeno gradivo

 • našteje vrste kamnin

 • opiše apno, mavec in cement

 • opiše vrste betona in druge cementne izdelke

 • našteje vrste izolacijskega gradbenega gradiva

 •  

  Keramika

 • opiše tehnologijo izdelave in surovine za proizvodnjo keramike

 • opiše tradicionalno keramiko

 • opiše tehnično keramiko

 •  

  Steklo

 • našteje surovine za proizvodnjo stekla

 • opiše tehnološki proces pridobivanja steklenih izdelkov

 • našteje fizikalne in kemične lastnosti steklenih izdelkov

 • opiše vrste stekla in steklenih izdelkov

 •  

  Barvila

 • razloži pojme: barva, barvilo, premazna sredstva

 • opiše osnovne in pomožne sestavine premaznih sredstev

 • opiše vrste premaznih sredstev

 • našteje okolju prijazna sredstva in načine nanašanja

 •  

  Kovine

 • opiše pridobivanje in uporabo jekla, železa, grodlja

 • opiše lastnosti in uporabo sive, bele, modularne in temprane litine

 • opiše proizvodnjo, lastnosti in uporabo aluminija, bakra, cinka, kositra in plemenitih kovin

 • razvrsti in opiše skupine kovinskih izdelkov

 • opiše opremo in rezervne dele motornih koles. motornih vozil, kmetijskih strojev in priključkov

 •  

  Elektrotehnika

 • razloži osnovne pojme iz fizike

 • razvrsti in opiše velike in male gospodinjske aparate, električne naprave za čiščenje, za ogrevanje vode in prostorov, za osebno higieno in zdravje

 •  

  Fotografska oprema

 • razvrsti in opiše avdio in video naprave

 • opiše fotoaparate, opremo in filme

 •  

  Igrače in otroška oprema

 • pozna igrače in otroško opremo

 •  

  Umetniški izdelki, spominki in izdelki domače obrti

 • opiše materiale, načine izdelave in vrste izdelkov namenjenih promociji Slovenije

 •  

  3.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja so kompleksna ter morajo biti ustrezno razčlenjena in zajemajo tudi temeljne vsebine drugih strokovnih predmetov.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  Ocena

  Oceno ustnega izpita oblikuje izpitna komisija na predlog izpraševalca, ki jo posreduje izpitnemu odboru.

  4. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  5. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.