B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK FOTOGRAFSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Matematika

3

105

3

105

2

70

3

102

382

Zgodovina

2

70

2

70

 

 

   

140

Sociologija

 

 

 

 

2

70

   

70

Psihologija

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

2

70

 

 

 

 

   

70

Fizika

2

70

2

70

 

 

   

140

Kemija

2

70

 

 

 

 

   

70

Biologija

 

 

2

70

 

 

   

70

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

21

735

19

665

13

455

14

476

2331

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Umetnostna zgodovina

2

70

 

 

 

 

   

70

Fotografska tehnika

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Fotografsko snovanje

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Tehnologija procesov

 

 

2

70

2

70

2

68

208

Novi mediji

 

 

 

 

2

70

3

102

172

Filmska in televizijska tehnika

 

 

2

70

 

 

   

70

Organizacija in ekonomika poslovanja

 

 

 

 

2

70

   

70

Skupaj B

6

210

8

280

10

350

9

306

1146

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

5

175

5

175

9

315

9

306

971

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

 

 

36

 

36

 

 

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

1120

32

1088

4448

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

175

 

211

 

351

 

306

1043

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1216

 

1152

4800

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1252

 

1252

 

1152

4872

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

1

 

1

 

 

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

39

 

39

 

36

152

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Kemija

učitelj

9

do 17

 

 

laborant     12 9

Fotografsko snovanje

učitelj

70

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

175

do 17

 

 

laborant       175

2.

Fizika

učitelj

8

do 17

 

 

laborant     12 8

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Fotografsko snovanje

učitelj

70

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

175

do 17

 

 

laborant       175

3.

Fotografsko snovanje

učitelj

70

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

315

do 17

 

 

laborant       315

4.

Fotografsko snovanje

učitelj

68

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

306

do 17

 

 

laborant       306

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Umetnostna zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnostne zgodovine ali arhitekture

Fotografska tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fotografije ali filma ali televizije ali z likovnega področja z dodatnim znanjem iz fotografije

Fotografsko snovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz fotografije ali likovnega področja z dodatnim znanjem iz fotografije

Tehnologija procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz fotografije ali kemije z dodatnim znanjem iz fotografije

Novi mediji

učitelj

visokošolska izobrazba iz fotografije ali filma ali televizije ali z likovnega področja z dodatnim znanjem iz fotografije

Filmska in TV tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fotografije ali filma ali televizije ali z likovnega področja z dodatnim znanjem iz fotografije

Organizacija in ekonomika poslovanja

učitelj

visokošolska izobr azba iz organizacije dela ali ekonomije

Praktični pouk

učitelj

višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz fotografije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz fotografije