PODROBNEJŠA PREDSTAVITEV VSEBINSKIH SPREMEMB V II. DELU

Šolsko leto 2008/2009

KAZALO

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVNJE

Legenda in pojasnila

V šolskem letu 2008/2009 prvič objavljamo nove in prenovljene izobraževalne programe za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, ki nadomeščajo doslej ustrezne izobraževalne programe. (glej seznam javno veljavnih izobraževalnih programov za šolsko leto 2008/2009)

(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,
(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,
(gibalno ovirani) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),
(slepi in slabovidni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),
(gluhi in naglušni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami)

V besedilu tudi uporabljamo skrajšani izraz program, s katerim nadomeščamo zakonski termin izobraževalni program.

V spodnjih seznamih niso ločeno napisani izobraževalni programi za prilagojeno izvajanje na narodno mešanem območju Slovenske Istre (izobraževalni programi z oznako SI), ki se izvajajo v slovenskem učnem jeziku.  Po sklepu Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje  (103. seja, 14. 12. 2007) se lahko vsak izobraževalni program za pridobitev poklicne in strokovne izobrazbe  izvaja v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju Slovenske Istre tako, da se iz odprtega dela kurikula ali na račun drugega tujega jezika (če je z izobraževalnim programom le-ta določen) z izvedbenem predmetnikom na ravni šole določi v ustreznem obsegu italijanščina kot drugi jezik.

Sklep o sprejemu izobraževalnih programov je objavljen v Ur. l. RS, št. 53/2008.

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Zap. št.

PROGRAM

 1.  

Obdelovalec lesa

 1.  

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

 1.  

Pomočnik v tehnoloških procesih

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Zap. št.

PROGRAM

 1.  

Administrator

 1.  

Administrator (gibalno ovirani)

 1.  

Administrator (slepi in slabovidni)

 1.  

Bolničar-negovalec

 1.  

Elektrikar

 1.  

Gastronomske in hotelske storitve

 1.  

Geostrojnik rudar

 1.  

Instalater strojnih instalacij

 1.  

Izdelovalec kovinskih konstrukcij

 1.  

Izdelovalec oblačil (gluhi in naglušni)

 1.  

Klepar-krovec

 1.  

Mehanik kmetijskih in delovnih  strojev

 1.  

Metalurg

 1.  

Oblikovalec kovin-orodjar

 1.  

Računalnikar

 1.  

Steklar

 1.  

Trgovec

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Zap. št.

PROGRAM

 1.  

Aranžerski tehnik

 1.  

Ekonomski tehnik

 1.  

Ekonomski tehnik (DV)

 1.  

Ekonomski tehnik (gibalno ovirani)

 1.  

Ekonomski tehnik (IS)

 1.  

Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni)

 1.  

Elektrotehnik

 1.  

Farmacevtski tehnik

 1.  

Gastronomija in turizem

 1.  

Geodetski tehnik

 1.  

Geotehnik

 1.  

Gradbeni tehnik

 1.  

Grafični tehnik

 1.  

Kemijski tehnik

 1.  

Lesarski tehnik

 1.  

Logistični tehnik

 1.  

Medijski tehnik

 1.  

Naravovarstveni tehnik

 1.  

Okoljevarstveni tehnik

 1.  

Strojni tehnik

 1.  

Strojni tehnik (DV)

 1.  

Tehnik elektronskih komunikacij

 1.  

Tehnik laboratorijske biomedicine

 1.  

Tehnik optik

 1.  

Tehnik računalništva

 1.  

Tehnik steklarstva

 1.  

Tehnik varovanja

 1.  

Veterinarski tehnik

 1.  

Predšolska vzgoja

 1.  

Zdravstvena nega

 1.  

Zobotehnik

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Zap. št.

PROGRAM

 1.  

Ekonomski tehnik

 1.  
Ekonomski tehnik (IS)
 1.  

Elektrotehnik

 1.  

Gastronomija

 1.  
Gastronomija (IS)
 1.  

Geotehnik

 1.  

Grafični tehnik

 1.  

Lesarski tehnik

 1.  

Strojni tehnik

 1.  

Strojni tehnik (IS)

 1.  

Tehnik mehatronike

 1.  

Tehnik računalništva

 1.  

Tehnik steklarstva

 1.  

Zdravstvena nega

 1.  

Živilsko prehranski tehnik