NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: POMOČNIK KONFEKCIONARAJA

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

OBLAČILNA TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

80

25

105

2.

80

25

105

3.

40

11

51

skupaj

200

61

261


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • spoznajo delitev dela v oblačilni industriji,

 • usvojijo osnovno terminologijo oblačilne stroke,

 • spoznajo poklicno teoretična znanja za dela, ki jih je potrebno opravljati v oblačilni industriji in sicer enostavnejša dela v krojilnici, šivalnici, likalnici in adjustirnici,

 • spoznajo delovanje enostavnejših strojev in naprav za krojenje, šivanje, fiksiranje, likanje in adjustiranje,

 • pridobijo znanja o vzrokih za nevarnosti pri delu s stroji in napravami,

 • spoznavajo povezovanje teoretičnih znanj s praktičnim delom.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. Letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  UVOD V OBLAČILNO TEHNOLOGIJO

   

   

   

 • značilnosti dela v oblačilni industriji;

 •    

 • pregled slikovno literaturo,

 • ogleda videokaseto o delu v 

 • oblačilni tehnologiji
 • PRIPRAVA ZA KROJENJE

   

   

   

 • izdelava skice modela;

 • izdelava matične šablone;

 • gradiranje;

 • izdelava krojne slike in narisa;

 • informativno spozna kdo izdela skico modela, kaj je ter njeno uporabo;

 • spozna kaj je matična šablona in njeno uporabo;

 • spozna kaj je gradiranje;

 • spozna kaj je krojna slika, kaj je krojni naris in vrste krojnih narisov ter njihovo uporabo;

 • razvije čut potreben za delo in uporabo skic modela, matičnih šablon, krojnih slik in narisov;

 • razvije pozitiven odnos do dela;

 • pregleda slikovno literaturo

 • ogleda matično šablono, gradirane dele, krojne slike in krojne narise

 • KROJENJE

   

   

   

 • opredelitev delovnih operacij v fazi krojenja;

 • prenašanje krojnega narisa na naložek,

 • polaganje materiala - ročno in strojno;

 • grobo krojenje;

 • fino krojenje;

 • označevanje sestavnih oznak;

 • številčenje in sortiranje;

 • informativno spozna delovne operacije v fazi krojenja;

 • spozna načine polaganja materiala;

 • spozna razliko med ročnim in strojnim polaganjem;

 • spozna ročno polaganje;

 • spozna kaj je grobo krojenje;

 • spozna kaj je fino krojenje;

 • spozna pomen označevanja sestavnih oznak in načine označevanja;

 • spozna kaj je številčenje, njegov pomen in uporabo;

 • spozna kaj je sortiranje in njegovo uporabo;

 • razvije čut za odgovornost pri delu;

 • pridobi čut za točnost in zanesljivost pri delu;

 • pregleda slikovno literaturo;

 • ogleda si videokaseto o krojilnici;

 • ŠIVANJE

   

   

   

 • šivanje in njegova uporaba;

 • spozna kaj je šivanje in njegovo uporabnost;

 • razlikuje šivalne stroje po vrstah in uporabi;

 • razvije odnos do dela in do strojev;

 • si ogleda videokaseto o šivalnici;

 • NAVADNI ŠIVALNI STROJ

   

   

   

 • zgradba šivalnega stroja;

 • elementi za oblikovanje šiva;

 • strojna igla;

 • lovilec;

 • transportni mehanizem,

 • dovajanje zgornjega sukanca;

 • vrste šivov;

 • prešivni šiv;

 • verižni šiv.

 • spozna navadni šivalni stroj (zgradbo in uporabnost);

 • spozna elemente za oblikovanje šiva;

 • spozna strojno iglo (njene dele, vrste in izbiro igle);

 • spozna lovilec in njegovo uporabo;

 • spoznajo naloge transportnega mehanizma in njegovo delovanje, šivalno nožico (vrste in njeno uporabo);

 • spozna vodila za sukanec, napenjalec niti in nihajko in pravilno napeljavo niti;

 • spozna osnovne šive in njihov nastanek.

 • razvije odnos do šivalnega stroja;

 • spozna pomen teoretičnega znanja;

 • spozna pomen pravilne izbire igle;

 • spozna pomen odgovornosti in točnosti;

 • razvije čut za dobro pripravo šivalnega stroja.

 • pregleda slikovno literaturo;

 • ogleda si videokasete;

 • ogleda si nastajanja šivov s pomočjo računalnika;

 • izdela šive s pomočjo učil;

 • ogleda si posamezne dele stroja;

 • ogleda si vzorce šivov;

 •  

  2. Letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  NAVADNI ŠIVALNI STROJ

   

   

   

 • čiščenje in vzdrževanje stroja;

 • napake pri šivanju;
 • spozna načine čiščenja in vzdrževanja ter njihov pomen;

 • spozna napake, ki nastajajo pri šivanju in njihovo odpravljanje;

 • razvije čut za pomen vzdrževanja in čiščenja stroja;

 • pregleda slikovno literaturo;

 • SPECIALNI ŠIVALNI STROJI

   

   

   

 • vrste strojev;

 • splošne značilnosti;

 • informativno spozna vrste specialnih šivalnih strojev in njihovo uporabo;

 • razvije čut za odgovorno in varno delo;

 • razvije sposobnost ločevanja strojev;

 • pregleda slikovno literaturo

 • ogleda si videokaseto;
 • ŠIVALNI AVTOMATI

   

   

   

 • vrste strojev;

 • splošne značilnosti;

 • informativno spozna kaj so avtomati in za kaj se jih uporablja;

 • spozna izdelavo gumbnic, prišivanje gumbov in izdelavo zatrdilnih šivov;

 • razvije odgovornost za delo in odnos do avtomatov;

 • pregleda slikovno literaturo;

 • ogleda si videokaseto;
 • FIKSIRANJE

   

   

   

 • načini fiksiranja;

 • medvloge;

 • stiskalnice.

 • spozna kaj je fiksiranje in vrste načinov;

 • spozna kaj so medvloge in vrste medvlog;

 • spozna uporabo stiskalnic.

 • razvije čut do dela in odgovornost ter občutek za varno delo.

 • pregleda slikovno literaturo;

 • ogleda si vzorce medvlog;.

 • 3. Letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  LIKANJE

   

   

   

 • načini likanja;

 • spozna kaj je likanje in načine likanja;

 • razvije občutek za odgovorno in varno delo;

 • pregleda slikovno literaturo;

 • ogleda si videokaseto;
 • ADJUSTIRANJE

   

   

   

 • adjustiranje;

 • pakiranje;

 • spozna kaj je adjustiranje;

 • spozna kaj je pakiranje in načine pakiranja;

 • spozna različne etikete;

 • razvije čut za odgovorno in natančno delo in za zaupljivost;

 • pregleda slikovna literaturo;

 • ogleda si videokaseto;

 • ogleda si etikete.

 • 5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

 • E. Polak: Tekstilno-konfekcijska tehnologija, ZRSŠŠ, Ljubljana 1993

 • Tekstilni leksikon, Ljubljana 1989

 • Tekstilni priročnik, Maribor 1986

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Priprava za krojenje.

  Krojenje.

  Šivanje.

  Navadni šivalni stroj.

  Specialni šivalni stroj.

  Šivalni avtomati.

  Medfazno likanje.

  Likanje.

  Praktični pouk.

  Uvajanje na stroj in strojno šivanje.

  Šivanje.

  Industrijska izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov.

  Šivanje izdelkov.

  Medvloge.

  Poznavanje tekstilij.

  Lastnosti materialov.