NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: POMOČNIK KONFEKCIONARJA

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

630

630

2.

 

630

630

3.

 

306

306

skupaj

 

1566

1566


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • spoznajo in usvojijo enostavne delovne operacije oblačilnih in drugih tekstilnih izdelkov,

 • spoznajo industrijsko izdelavo oblačilnih in drugih tekstilnih izdelkov,

 • naučijo se racionalnih načinov izdelave oblačilnih in drugih tekstilnih izdelkov,

 • spoznajo in si pridobijo spretnosti pri uporabi strojev in naprav v oblačilni industriji,

 • spoznajo sredstva za varno delo in jih znajo uporabiti,

 • ob izdelovanju posameznih delovnih operacij in izdelkov razvijajo smisel za natančno, odgovorno, estetsko in hitro delo,

 • navajajo se na ustvarjalno uporabo znanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  1. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak:

  Dijak:

   

  SPOZNAVANJE DELOVNEGA MESTA

 • spozna osnove varstva pri delu in zna uporabiti predpise za varno delo;

 • spozna delovno mesto in se seznani z redom in disciplino na delovnem mestu;

 • pridobi si sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah, še posebej ob delovnih nesrečah;

 •  

  ROČNI ŠIVI

   

   

   

 • navaden šiv,

 • zadnji šiv,

 • šiv za spenjanje,

 • navaden obšivni šiv,

 • zančni obšivni šiv,

 • križni šiv,

 • izdelava gumbnice,

 • prišivanje gumbov,

 • robni šivi,

 • kopirni šiv,

 • prišivanje spencev in stiskačev;

 • zna pravilno vdeti nit v šivanko,

 • zna pravilno vozlati nit,

 • spozna in zna pravilno izdelati ročne šive,

 • zna pravilno prišiti gumb in izdelati gumbnico,

 • dijak si pridobi osnovne ročne spretnosti;

 • dijak si z delom oblikuje delovne navade;

 • Izdelava vajenic z ročnimi vbodi - 3 vajenice;

 • Izdelava vajenice za prišivanje gumbov, spencev in stiskačev - 2 vajenici;

 • Izdelava vajenice za izdelavo ročnih gumbnic - 2 vajenici;

 • UVAJANJE NA STROJ, STROJNO ŠIVANJE

   

   

 • strojno šivanje,

 • strojni šivi:

 • navaden ravni šiv,

 • angleški šiv,

 • francoski šiv,

 • robljenje tkanin,

 • sestavljanje karo materiala,

 • našivanje etiket;

 • dijak spozna navaden šivalni stroj, njegovo delovanje in se usposobi za delo z njim;

 •  pri šivanju brez sukanca se nauči obvladati šivalni stroj;

 •  zna pravilno napeljati zgornji in spodnji sukanec ter uravnati njihovo napetost;

 •  dijak spozna strojne šive in jih zna pravilno izdelati - navaden ravni šiv zalikan in razlikan, angleški šiv, francoski šiv;

 •  zna pravilno uporabiti strojne šive;

 •  zna uporabiti različne načine strojnega robljenja;

 •  zna natančno ujemati vzorec tkanine- črte, karo;

 •  pridobi ustrezen odnos do dela s strojno opremo;

 • izdelava vajenice za šivanje na papir - 2 vajenici;

 • izdelava vajenice za šivanje na tkanino - 3 vajenice - ravni šivi, krivi šivi;

 • sestavljanje trakov z različnimi strojnimi šivi - 10x navaden šiv za sestavljanje tkanin, 10x angleški šiv, 10x francoski šiv;

 • strojno robljenje - 10 vajenic;

 • sestavljanje trakov s karo vzorcem;

 • INDUSTRIJSKA IZDELAVA ENOSTAVNIH TEKSTILNIH IZDELKOV

   

   

 • šivanje in robljenje prtov, serviet, posteljnega perila, predpasnikov.

  • ustvarjalno uporabi predhodno pridobljena znanja;

  • uri se v hitrosti in kvaliteti izdelave tekstilnih izdelkov;

  • zna povezati posamezne šive v končni izdelek.
  • razvija čut za varno delo ob upoštevanju tehnoloških predpisov.

  • Izdelava posteljnine - 3 komplete;

  • Robljene serviet - 10 kom;

  • Krojenje in robljene namiznih prtov - 2 kom;

  • Krojenje in šivanje predpasnikov - 2 kom.

   

  2.letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ŽENSKO KRILO

   

   

   

 • elementi za izdelavo krila;

 •  krojenje in šivanje nepodloženega ženskega krila;

 •  krojenje in šivanje podloženega ženskega krila;

 • se usposobi za delo na specialnih šivalnih strojih;

 •  spozna posamezne elemente krila - všitki, razpori, gube, všivanje zadrge, prišivanje pasu in izdelava podaljška, izdelava obesnih vrvic in izdelava podloge in prišivanje podloge v krilo, ter jih zna izdelati;

 •  se nauči pravilnega zaporedja delovnih operacij in jih zna upoštevati pri svojem delu;

 •  zna pravilno položiti krojne dele na material , pri tem upošteva vzorec tkanine;

 •  zna izbrati primerno osnovno tkanino, podlogo in lepljivo medvlogo za določen model krila;

 •  zna racionalno uporabiti material;

 •  nadgrajuje znanje o šivih;

 • razvija čut za samostojno, odgovorno in strokovno delo;

 •  ob delu si pridobiva delovno samozavest in zanesljivost;

 • izdelava elementov za izdelavo   krila:

 • izdelava všitkov - 5 vajenic,

 •  izdelava razporov - 5 vajenic,

 •  izdelava gub - 5 vajenic,

 •  všivanje zadrge - 10 vajenic,

 •  izdelava zadnjega dela krila - 5 vajenic,

 •  izdelava podloge za krilo in obesnih vrvic - 5 vajenic,

 •  izdelava zadnjega dela krila s podlogo - 5 vajenic,

 • krojenje in šivanje nepodloženega krila - 2 kom;

 • krojenje in šivanje podloženega krila - 2 kom.

 • otroška bluza, ženska bluza, moška srajca

   

   

 • elementi za Izdelavo bluze in srajce;

 • krojenje in šivanje otroške bluze;

 • krojenje in šivanje enostavne ženske bluze;

 • krojenje in šivanje moške srajce.

 •  dijak spozna in usvoji izdelavo posameznih elementov za bluzo in srajco - rokavni razpor, zapestnik,- navaden, srajčni ovratnik našiti žep za srajco;

 •  pozna vrstni red operacij in ga upošteva pri izdelavi bluze in srajce;

 •  zna prilagoditi osnovno tkanino in lepljivo medvlogo modelu bluze;

 •  zna uporabljati sredstva za varno delo.

 •  

 • elementi za izdelavo bluze:

 • rokavni razpori - 4 vajenice,

 • zapestniki in prišivanje zapestnikov na rokav - 10 vajenic,

 • ovratniki in prišivanje ovratnikov na vratni izrez - 10 vajenic,

 • našivanje žepov - 2 vajenici,

 • krojenje in šivanje otroške bluze- 3 bluze;

 • krojenje in šivanje enostavne moške srajce - 2 srajci.

 •  

  3. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ŽENSKE HLAčE

   

   

   

 • elementi za izdelavo ženskih hlač;

 • krojenje in šivanje enostavnih ženskih hlač;

 • dijak spozna in usvoji izdelavo posameznih elementov za ženske hlače - izdelava žepov, všivanje zadrge;

 • zna povezati posamezne operacije v končni izdelek, pri čemer uporabi predhodno usvojeno znanje;

 • zna prilagoditi material modelu hlač, jih pravilno izkrojiti in sešiti;

 •  

 • izdelava elementov za ženske hlače:

 • žepi - 2 vajenici,

 • všivanje zadrge - 4 vajenice,

 • krojenje in šivanje kratkih hlač - 2 kom;

 • krojenje in šivanje ženskih hlač - 2 kom.

 • SPALNA SRAJCA, PIŽAMA

 • zna povezati že pridobljena znanja v končni izdelek;

 • zna prilagoditi material funkciji oblačila;

 • uri se v hitrosti in kvaliteti izdelave enostavnih oblačilnih izdelkov.

 •  

 • krojenje in šivanje spalne srajce - 2 kom;

 • krojenje in šivanje pižame - 1 kom.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Sprotno ocenjevanje delavniškega dnevnika ter ocenjevanje izdelka z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Uvajanje na stroj.

  Strojno šivanje:

 • industrijska izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov,

 • žensko krilo,

 • otroška bluza,

 • ženska bluza,

 • moška srajca,

 • ženske hlače,

 • spalna srajca,

 • pižama.

 • Oblačilna tehnologija

 • šivanje,

 • navaden šivalni stroj,

 • krojenje,

 • fiksiranje,

 • šivanje,

 • likanje.

 • industrijska izdelava enostavnih izdelkov,

 • ženska bluza,

 • moška srajca,

 • spalna srajca,

 • pižama,

 • žensko krilo,

 • ženske hlače.

 • Poznavanje tekstilij

  Tkanine rastlinskega izvora - bombažne in lanene tkanine.

  Medvloge.

  Tkanine živalskega izvora - volnene tkanine.