B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK POMOČNIK KONFEKCIONARJA / NPI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

2

70

2

34

174

Strokovno računstvo

2

70

2

70

2

34

174

Tuji jezik

1

35

1

35

1

17

87

Družboslovje

2

70

2

70

2

34

174

Naravoslovje

1

35

1

35

1

17

87

Športna vzgoja

1

35

1

35

1

17

87

Skupaj A

9

315

9

315

9

153

783

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Poznavanje tekstilij

2

70

2

70

2

34

174

Oblačilna tehnologija

3

105

3

105

3

51

261

Skupaj B

5

175

5

175

5

85

435

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

18

630

18

630

18

306

1566

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

32

160

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

32

544

2784

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1184

 

1184

 

576

2944

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

17

87

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

 

37

 

37

 

18

92

 

Delitve dijakov v skupine

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

1.

Praktični pouk

učitelj

630

do 10

2.

Praktični pouk

učitelj

630

do 10

3.

Praktični pouk

učitelj

306

do 10

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Strokovno računstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, tekstilne tehnologije ali strojništva

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Poznavanje tekstilij

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije

Oblačilna tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije ali tekstilne konfekcije

Praktični pouk

učitelj

višja strokovna izobrazba iz tehnologije konfekcije