A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: POMOČNIK KONFEKCIONARJA nižje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik konfekcionarja/pomočnica konfekcionarja

Trajanje izobraževanja: dve leti in pol

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si pridobijo osnovno znanje iz tekstilstva,
 • spoznajo osnove oblačilne tehnologije,
 • spoznajo materiale in delovna sredstva na svojem področju,
 • si pridobijo znanje za preproste naloge v oblačilni oziroma konfekcijski industriji, in sicer v prikrojevalnici, šivalnici in adjustirnici in za medfazno likanje.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Poznavanje tekstilij

  ustno

  Oblačilna tehnologija

  ustno

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik, izdelek in zagovor

  Vsebina zaključnega izpita:

  Teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine.

  Praktični del:

 • izdelek in zagovor.