A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: TURISTIČNI TEHNIK poklicni tečaj

Trajanje izobraževanja: eno leto

Posebni vpisni pogoji: končan četrti letnik gimnazije

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmet

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Tuji jezik II

2 delna izpita, 1 ustni izpit, 1 pisni izpit ali pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti

Tuji jezik III

2 delna izpita, 1 ustni izpit, 1 pisni izpit ali pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti

Umetnostna zgodovina

2 delna izpita, 1 seminarska naloga, 1 ustni izpit ali pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti

Osnove turizma

2 delna izpita, 1 ustni izpit ali pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti

Ekonomija

2 delna izpita, 1 seminarska naloga, 1 ustni izpit ali pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti

Turistično poslovanje

4 delni izpiti, 1 seminarska naloga, 1 ustni izpit ali pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti

Praktični pouk

3 storitve in poročilo o delu

Delovna praksa

Poročilo o delu

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je potrebno opraviti vse izpite, dokazati najmanj 80-odstotno udeležbo pri praktičnem izobraževanju ( praktični pouk in delovna praksa) in o tem izdelati pisno poročilo ter opraviti poklicno maturo.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: