SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

KONSTRUKCIJA OBLAČIL

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

24

46

70

2.

34

71

105

skupaj

58

117

175

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Uvod:

 • pomen konstrukcijske priprave dela pri izdelavi oblačil,
 • uporaba računalnika v kontrukcijski pripravi izdelave oblačil,
 • programska in strojna oprema za računalniško konstruiranje oblačil.

Krilo:

 • različni elementi ženskega krila: gube, žepi, zapenjanje, drapiranje, sedlo, razpori, pasovi,
 • izdelava kroja za določen model ženskega krila,
 • gradiranje ženskega ravnega krila: klasično, računalniško.

Dijak:

 • zna ovrednotiti pomen konstrukcijske priprave v procesu izdelave oblačil,
 • pozna pomen uporabe procesnega računalnika v konstrukcijski pripravi izdelave oblačil,
 • pozna funkcije programske opreme in strojno opremo za računalniško konstruiranje oblačil,
 • pozna različne elemente ženskega krila,
 • zna konstruirati kroj za žensko krilo,
 • pozna gradirne tabele,
 • zna gradirati žensko ravno krilo,

Dijak:

 • razvije sposobnost kritičnega mišljenja in vrednotenja,
 • razvija pozitiven odnos do uvajanja novih tehnologij,
 • pridobi sposobnost opazovanja in vizuelnega prenašanja oblik modela na kroj,
 • razvije sposobnost prenašanja znanja na konkretne naloge,
 • razvija spretnost oblikovanja,
 • razvije čut za natančno delo,
 • navaja se na ustvarjalno uporabo znanja,
 • razvija natančnost,
 • Vaje iz modeliranja.

Vaje:

 • gradiranje ženskega ravnega krila na klasičen način in računalniško,

Ženske hlače:

 • žepi na ženskih hlačah,
 • ženske hlače z nizkim (ali povišanim) pasom,
 • gradiranje ženskih hlač z všitki.

Ženska bluza:

 • elementi ženske bluze: ovratniki, zapenjanja, rokavi, zapestniki,
 • gradiranje ženske bluze brez prsnega všitka.

Ženska obleka:

 • oblike šivov in variante všitkov na ženski obleki,
 • gradiranje ženske obleke.
 • pozna konstrukcije in modeliranje žepov,
 • zna sremeniti osnovni kroj v kroj za hlače z nizkim (ali povišanim) pasom,
 • pozna postopek gradiranja ženskih hlač,
 • pozna različne elemente ženske bluze in jih konstruira,
 • zna modelu ustrezno spremeniti osnovni kroj in ga modelirati,
 • prepozna določene elemente na posameznem modelu,
 • razloži gradirne tabele,
 • pozna postopek gradiranja ženske bluze brez prsnega všitka,
 • razume gradirne korake,
 • zna konstruirati različne oblike šivov na ženski obleki ženske obleke
 • pozna postopek gradiranja ženske obleke.
 • pridobi sposobnost izbire ustreznega osnovnega kroja modelu,
 • razvija spretnost oblikovanja,
 • razvija sposobnost prenašanja znanja na konkretne naloge,
 • razvija natančnost,
 • navaja se na odgovornost pri delu,
 • razvija spretnost oblikovanja,
 • razvija natančnost,
 • razvija sposobnost prenašanja znanja na konkretne naloge,
 • pridobi sposobnost opazovanja in vizuelnega prenašanja oblik modela na kroj
 • razvija natančnost.
 • modeliranje žepov,
 • izdelava kroja za ženske hlače z nizkim pasom,
 • gradiranje

ženskih hlač z všitki,

 • vaje iz modeliranja,
 • gradiranje ženske bluze brez prsnega všitka,
 • izdelava kroja ženske obleke,
 • gradiranje ženske obleke.

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Raglan in kimono rokavi:

 • razdelitev rokava,
 • konstrukcija in modeliranje raglan rokava,
 • konstrukcija in modeliranje kimono rokava.

Računalniško konstruiraje oblačil:

 • od digitalizacije do krojne slike za modelni kroj ženske bluze.

Moška srajca:

 • elementi moške srajce: ovratniki, zapenjanja, žepi, zapestniki,
 • izdelava krojne slike na karirastem materialu.

Dijak:

 • zna razdeliti rokav za raglan in kimono,
 • pozna konstrukcijo raglan rokava,
 • pozna konstrukcijo kimono rokava,
 • pozna osnovne funkcije, potrebne za računalniško konstruiranje, gradiranje oblačil in sestavo krojne slike,
 • zna pripraviti kroj za digitaliziranje, ga digitalizirati, korigirati in shraniti,
 • zna dodati ustrezne dodatke za šive,
 • pozna prednosti računalniške izdelave krojnih slik,
 • pozna postopek računalniške izdelave krojne slike,
 • pozna različne elemente moške srajce,
 • zna ustrezno sestaviti celoto – model moške srajce,
 • pozna omejitve na krojni sliki za karirasti material,

Dijak:

 • razvija spretnost oblikovanja,
 • razvija pozitiven odnos do uvajanja novih tehnologij,
 • razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja,
 • razvija sposobnost prenašanja znanja na konkretne naloge,
 • pridobi sposobnost presojanja upravičenosti uvedbe določenih novih tehnologij,
 • razvija spretnost oblikovanja,
 • razvija natančnost,
 • navaja se na ustvarjalno uporabo znanja,

Vaje:

 • konstrukcija in modeliranje raglan rokava,
 • priprava kroja za digitaliziranje, digitaliziranje ženskega krila, korekcije na krojnih delih, gradiranje, dodajanje šivov, postavljanje oznak na krojnih delih,
 • računalniška sestava krojne slike,
 • konstrukcija ovratnikov na moški srajci,
 • izdelava krojne slike za moško srajco,

Moška vetrovka:

 • konstrukcija osnove kroja za moško športno vetrovko,
 • spremembe na osnovi glede na model,
 • modeliranje.

Moške hlače:

 • konstrukcija osnove kroja za moške hlače,
 • modeliranje,
 • računalniško gradiranje moških hlač,
 • računalniško sestavljanje večvelikostne krojne slike.

Ženska jopica:

 • spreminjanje osnove kroja v kroj za določen model, modeliranje krojnih delov iz osnovnega materiala in podloge.

 

 • pozna osnovno konstrukcijo moške vetrovke,
 • zna ustrezno določiti spremembe osnovnega kroja,
 • zna modelirati kroj,
 • zna konstruirati osnovo moških hlač in jo modelirati,
 • pozna postopek računalniškega gradiranja moških hlač,
 • zna definirati parametre in računalniško sestaviti krojno sliko,
 • zna ustrezno določiti spremembe osnovnega kroja,
 • pozna postopek izdelave kroja za podlogo.

 

 • navaja se na ustvarjalno uporabo znanja,
 • razvija natančnost,
 • se navaja na hitro in samostojno delo,
 • razvija pozitiven odnos do uvajanja novih tehnologij,
 • razvija sposobnost logičnega sklepanja,
 • razvija spretnost oblikovanja,
 • razvija sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.
 • spreminjanje osnove in modeliranje moške vetrovke,
 • računalniško gradiranje moških hlač,
 • računalniška izdelava večvelikostne krojne slike moških hlač,
 • modeliranje ženske jopice.

 

 

 

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Preverjanje znanja je ustno. Preverja se tudi znanje, pridobljeno z vajami.

Po zaokroženih vsebinskih sklopih dijaki izdelajo za oceno kroj za celotno oblačilo ali posamezne elemente oblačil v določenem merilu.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

INFORMATIVNI CILJI

POVEZAVA S PREDMETOM

 

predmet

znanja

 • Pomen konstrukcijske priprave dela pri izdelavi oblačil,
 • uporaba računalnika v kontrukcijski pripravi izdelave oblačil,
 • programska in strojna oprema za računalniško konstruiranje oblačil,

Tehnologija konfekcije

Konstrukcijska priprava v oblačilni industriji

računalniško gradiranje,

računalniška sestava krojne slike,

 • krilo,
 • ženske hlače,
 • ženska bluza,
 • ženska obleka,
 • raglan in kimono rokavi,
 • moška srajca,
 • moška vetrovka,
 • moške hlače,
 • ženska jopica,

Praktični pouk

izdelava oblačil in oblačilnih elementov,

 • krilo,
 • ženske hlače,
 • ženska bluza,
 • ženska obleka,
 • raglan in kimono rokavi,
 • moška srajca,
 • moška vetrovka,

Estetika oblačenja

oblikovanje oblačil in detajlov, izdelava tehničnih skic,

 • moške hlače,
 • ženska jopica.

Estetika oblačenja

oblikovanje oblačil in detajlov, izdelava tehničnih skic.