SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

POZNAVANJE MATERIALOV
 

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

     

2.

105

 

105

skupaj

105

 

105

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMET

 INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI
Standardizacija:
 • vrste standardov,
 • slovenska standardizacija,
 • eko standardi,
 • standardi kakovosti.
 • sposobnost uporabe standardov
 • natančnost pri izvajanju preiskav
 
Ugotavljanje surovinskega sestava:
 • načini.
 • sposobnost uporabe primernega načina za ugotavljanje surovinskega sestava
 • natančnost identificiranja in analiziranja
 
Opazovanje vlaken z mikroskopom:
 • mikroskop,
 • mikroskopiranje,
 • priprava preparatov.
 • sposobnost uporabe mikroskopa za opazovanje in ločevanje vlaken glede na podolžni in prečni videz
 
 • vaja: opazovanje vlaken z mikroskopom
Opazovanje mikro kemijskih reakcij:
 • poškodbe vlaken,
 • zrelost vlaken.
 • sposobnost ugotavljanja vrste poškodb glede na reakcijo vlakna
 
 • vaja: opazovanje gobaste reakcije
Opazovanje vlaken s prostim očesom:
 • gorljivost,
 • suha destilacija,
 • raztapljanje.
 • sposobnost ločevanja in uporabe vlaken glede na surovinski sestav  
 • sposobnost sodelovanja
 • natančnost analiziranja,
 • vaja: gorilni preizkus
 • vaja: suha destilacija,
 • vaja: raztapljanje,
Vrednotenje meritev:
 • srednja vrednost,
 • standardno odstopanje,
 • variacijski koeficient,
 • statistična zanesljivost.
 • sposobnost klasificiranja rezultatov (rešitev)
 • natančnost vrednotenja meritev
 • vaja: vrednotenje meritev
Klimatski pogoji:
 • vlažnost zraka,
 • standardna atmosfera,
 • določanje vlage v tekstilijah,
 • trgovska masa.
 • sposobnost identificiranja in analiziranja klimatskih pogojev za tekstilne preiskave
 • natančnost identificiranja in analiziranja
 • vaja: ugotavljanje reprize tkanin
PRESKUŠANJE TEKSTILIJ Preiskave vlaken:
 • dolžina,
 • finost,
 • pretržna sila.
 • sposobnost ločevanja vlaken glede na njihovo dolžino in finost
 • sposobnost sodelovanja,
 • natančnost izvajanja,
 • zanesljivost identificiranja,
 • osebna odgovornost pri izvajanju preiskav in vrednotenju meritev
 • vaja: ugotavljanje finosti z Micronaire metodo
Preiskave prej:
 • titer,
 • vitje.
 • sposobnost ugotavljanja finosti prej in ločevanja tekstilij glede na finost uporabljene preje
 
 
 • vaja: ugotavljanje finosti prej
Preiskave ploskovnih tekstilij:
 • dolžina,
 • širina,
 • gostota,
 • masa,
 • pretržna sila, sila nadaljnjega trganja,
 • togost,
 • kot razgubanja,
 • vodoodbojnost in vodovpojnost,
 • sprememba dimenzij,
 • odpornost proti drgnjenju,
 • piling,
 • prepustnost zraka.
 • sposobnost ugotavljanja gostote in sklepanja o lastnostih ploskovne tekstilije,
 • sposobnost ugotavljanja ploskovne mase in razvrščanja ploskovnih tekstilij glede na namen uporabe,
 • sposobnost prilagajanja tehnologije konfekcioniranja trdnosti in togosti uporabljene ploskovne tekstilije,
 • sposobnost analiziranja namena uporabe ploskovnih tekstilij glede na ugotovljeno stopnjo mečkavosti,
 • sposobnost vzdrževanja ploskovnih tekstilnih izdelkov glede na rezultate,
 • sposobnost ugotavljanja obstojnosti ploskovnih tekstilij na obrabo pri drgnjenju,
 • sposobnost ocenjevanja stopnje pilinga,
 • sposobnost ugotavljanja namena uporabe ploskovnih tekstilij glede na količino zraka, ki jo je prepustila
   
 • sposobnost sodelovanja,
 • natančnost izvajanja,
 • zanesljivost identificiranja,
 • osebna odgovornost pri izvajanju preiskav in vrednotenju meritev
 • vaja: ugotavljanje gostote ploskovnih tekstilij,
 • vaja: ugotavljanje ploskovne mase ploskovne tekstilije,
 • vaja: ugotavljanje pretržne sile ploskovne tekstilije,
 • vaja: ugotavljanje stopnje mečkavosti ploskovnih tekstilij,
 • vaja: ugotavljanje krčenja ploskovnih tekstilij,
 • vaja: ugotavljanje obstojnosti ploskovnih tekstilij na drgnjenje
  Sistem vrednotenja mehanskih in fizikalnih lastnosti ploskovnih tekstilij:
 • FAST kontrolni sistem.
               
 • sposobnost vrednotenja mehanskih in fizikalnih lastnosti tkanin,
 • sposobnost napovedovanja predelovalnih lastnosti tkanin
   
 • sposobnost sodelovanja,
 • natančnost izvajanja,
 • zanesljivost identificiranja,
 • osebna odgovornost pri izvajanju preiskav in vrednotenju meritev
 

   

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

INFORMATIVNI CILJI POVEZAVA S PREDMETI
predmeti znanja
struktura vlaken Kemija polimeri
naravna celulozna vlakna Kemija fotosinteza
naravna beljakovinska vlakna Kemija beljakovine
kemična vlakna iz naravnih polimerov Kemija celuloza
kemična vlakna iz sintetiziranih polimerov Kemija polimeri
tkanine Kompozicija tkanin vezave, postopki plemenitenja
opazovanje mikro kemijskih reakcij Kemija kemijske reakcije
statistično vrednotenje meritev Matematika računske operacije
klimatski pogoji Fizika merjenje vlage, temperature
preiskave prej in sukancev Tehnologija predenja predenje, sukanje
preiskave ploskovnih tekstilij Tehnologija plemenitenja plemenitenje
preiskave konfekcijskih izdelkov Tehnologija konfekcije, Praktični pouk vrste šivov, lepljenje medvlog