SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

RAČUNALNIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

18

52

70

2.

     

skupaj

18

52

70

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Predstavitev informacij v digitalnih računalnikih,

Dijak:

 • spozna računalnik kot napravo za avtomatsko obdelavo podatkov in prenos informacij,
 • seznani se z vrstam informacij in njihovo predstavitvijo v računalniško podprtih informacijskih sistemih,

Dijak:

 • pridobi znanja o načinu predstavitve številskih, tekstovnih, grafičnih in zvočnih informacij,

Vaja:

 • seznanitev z različnimi kategorijami informacij, njihovo predstavitvijo in velikostjo v računalniku,

 

delitev računalniških sistemov,

 • spozna različne kategorije računalnikov,
 • zna razlikovati med večjimi računalniškimi sistemi, mini in mikroračunalniki,
 • si pridobi sposobnost prepoznavanja računalniških sistemov,
 • prepoznavanje različnih kategorij računalniških sistemov,

 

osebni računalniki in računalniške delovne postaje,

 • se seznani z značilnostmi osebnih računalnikov in z računalniškimi delovnimi postajami,
 • spozna razlike med eno uporabniškimi in več uporabniškimi operacijskimi sistemi,
 • razvije sposobnost razlikovanja osebnih računalnikov in računalniških delovnih postaj,
 • primer osnovne uporabe eno uporabniškega in več uporabniškega operacijskega sistema,

 

učinkovita uporaba osebnih računalnikov,

 • zna učinkovito uporabljati osebne računalnike, splošno uporabniško programsko opremo (urejevalniki besedil, elektronske preglednice), programe za risanje in oblikovanje,
 • se nauči uporabljati računalnik kot napravo za obdelavo različnih kategorij informacij in kot komunikacijsko sredstvo,
 • zna razložiti in opisati nepravilno delovanje računalniškega sistema,
 • zna svetovati drugim, kako uporabljati funkcije uporabniške programske opreme z njegovega strokovnega področja,
 • uporaba ustrezno opremljene računalniške učilnice,
 • dostop do interneta,

uvod v operacijske sisteme,

 • spozna osnovne značilnosti različnih operacijskih sistemov,
 • zna razlikovati med operacijskimi sistemi večjih računalniških sistemov in operacijskimi sistemi osebnih računalnikov,

vaja:

 • uporaba osnovnih funkcij in ukazov v operacijskih sistemih MS Windows ** in prikaz analogije v večjih računalniških sistemih,

uporaba operacijskega sistema MS Windows **,

 • spozna osnove operacijskega sistema MS Windows **,
 • zna uporabljati miško in tipkovnico,
 • se nauči uporabljati sistemska orodja,
 • zna tvoriti mape in datoteke,
 • se nauči kopirati, premikati, preimenovati in brisati mape in datoteke,
 • pridobi sposobnost organiziranja podatkov v mape in datoteke,
 • delo z namizjem v MS Windows **,
 • uporaba miške in tipkovnice,
 • kreiranje osebne mape,
 • kopiranje datotek,
 • premikanje datotek,
 • preimenovanje datotek,
 • brisanje datotek,

zagon programov iz skupine uporabniške programske opreme,

 • se nauči pognati različne uporabniške programe,
 • zna poiskati mesto programa oziroma bližnjico in različne načine zagona programov,
 • zagon programov z uporabo programskih ikon na namizju,
 • zagon programov iz programskih skupin z uporabo menija "start",

učinkovita uporaba urejevalnika besedil MS Word for Windows,

 • se nauči pisati besedila z urejevalnikom besedil,
 • zna shraniti napisano besedilo,
 • zna pravilno izbrati mapo in ime za shranjevanje,
 • spozna načine vstavljanja različnih objektov v besedila,
 • se nauči odpreti shranjeni dokument,
 • zna spreminjati obstoječe dokumente,
 • spozna in učinkovito uporablja prednosti računalniškega oblikovanja dokumentov,
 • pisanje besedila,
 • shranjevanje dokumentov,
 • odpiranje obstoječih dokumentov,
 • spreminjanje vsebine obstoječih dokumentov,
 • vstavljanje prelomov strani, datuma in časa, imena datotek, oznake strani in slik v dokument,
 • tiskanje dokumentov,

uporaba programa za delo z elektronskimi preglednicami MS Excel for Windows,

 • se nauči vpisovati podatke v tabele,
 • zna shraniti napisano tabelo,
 • zna pravilno izbrati mapo in ime za shranjevanje,
 • se nauči odpreti shranjeno elektronsko preglednico,
 • se nauči kreirati in spreminjati grafe,
 • zna spreminjati obstoječe elektronske preglednice,
 • spozna in uporablja prednosti računalniško podprtega dela s preglednicami in grafi,
 • pisanje preprostih tabel,
 • shranjevanje delovnih zvezkov,
 • odpiranje obstoječih delovnih zvezkov,
 • grafična predstavitev podatkov, vpisanih v tabele,
 • spreminjanje vsebine obstoječih delovnih zvezkov,
 • vstavljanje prelomov strani, datuma in časa, imena datotek, oznake strani in slik v delovne zvezke,
 • tiskanje tabel in grafov,

računalniška omrežja,

 • spozna lokalna in razširjena računalniška omrežja,
 • zna komunicirati z oddaljenimi računalniki,
 • se nauči pošiljati in sprejemati informacije z uporabo računalniških omrežij,
 • se nauči uporabljati skupne naprave,
 • spozna uporabnost računalniških omrežij,
 • razvije pravilen odnos do računalniške komunikacije,
 • prikaz elementov mrežne povezave računalnikov v učilnici,
 • definiranje in uporaba imenikov v skupni rabi,
 • pošiljanje in sprejemanje informacij,

 

sodobna računalniška grafika,

 • spozna računalniško grafično opremo in njene elemente,
 • spozna različne tipe računalniških zaslonov in kriterije za ocenjevanje njihove kakovosti,
 • se nauči razlikovati med bitnimi in vektorskimi slikami,
 • spozna prednosti uporabe računalniške grafike,
 • zna razlikovati med bitnimi in vektorskimi slikami,
 • iskanje in prepoznavanje podatkov o kakovosti grafičnih naprav v računalniškem sistemu,
 • risanje preprostejših bitnih in vektorskih slik,

 

računalniške interaktivne vhodne naprave,

 • spozna različne kategorije računalniških vhodnih naprav,
 • se nauči uporabljati različne grafične vhodne naprave,
 • razvije občutek za pravilno uporabo vhodnih naprav CAD sistemov,
 • uporaba menujev CAD programov,
 • uporaba miške,
 • uporaba grafične tablice s kurzorjem,
 • uporaba digitalizatorja,

računalniške izhodne naprave,

 • spozna različne kategorije računalniških izhodnih naprav,
 • se nauči uporabljati tiskalnike in risalnike,
 • razvije občutek za pravilno uporabo izhodnih računalniških naprav,
 • tiskanje/izris dokumentov in grafike,

 

uporaba programa za risanje,

 • se nauči uporabljati funkcije programa za risanje,
 • razvije občutek za kreativno risanje s pomočjo računalnika,
 • risanje linearnih, ploskovnih in prostorskih primitivov,
 • prostoročno risanje in skiciranje,
 • uporaba barv in tekstur,

uporaba interneta.

 • zna uporabljati najpomembnejše storitve interneta: elektronsko pošto in svetovni splet (WWW).
 • se nauči uporabljati internet kot sredstvo za komunikacijo z drugimi uporabniki,
 • zna poiskati teme in hipertekstne dokumente, ki ga zanimajo s strokovnega in osebnega vidika,
 • razvije čut do varnega dela z internetom, predvsem pri sprejemanju programskih dodatkov elektronskih sporočil.
 • branje elektronskih sporočil,
 • pošiljanje elektronske pošte,
 • odgovarjanje na prispela sporočila,
 • brisanje nepotrebnih sporočil,
 • uporaba načel varnosti pri sprejemanju elektronskih sporočil s programskimi dodatki,
 • brskanje po svetovnem spletu (WWW) po različnih temah,
 • preiskovanje svetovnega spleta po ključnih besedah,
 • shranjevanje in uporaba rezultatov iskanja.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

INFORMATIVNI CILJI

POVEZAVA S PREDMETI

predmeti znanja

predstavitev informacij v računalniku

Tehnologija predenja

Strokovno računstvo

Tehnologija tkanja

Kompozicija tkanin

Tehnologija pletenja

Kompozicija pletenin

Tehnologija plemenitenja

Tekstilnokemijske analize

tekstovne in grafične informacije pri risanju, oblikovanju, modeliranju in konstruiranju

učinkovita uporaba osebnih računalnikov

uporaba tehniške in tehnološke dokumentacije

sodobna računalniška grafika

konvencionalno risanje, oblikovanje, modeliranje in konstruiranje

uporaba programa za risanje

konvencionalno risanje in oblikovanje

uporaba interneta

uporaba konvencionalnih komunikacij in podatkovnih baz