SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KONFEKCIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA KONFEKCIJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

80

25

105

2.

80

25

105

skupaj

160

50

210

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Uvod v tehnologijo konfekcije:

     
 • značilnosti dela v oblačilni industriji in razvojne tendence.

Dijak:

 • pozna organizacijo in delitev dela v konfekciji in jo zna uporabiti v praksi,

Dijak:

 • spoznava poklic in razvoj tehnologije,

Ogled:

 • video kasete o delu v oblačilni industriji,

Varstvo pri delu:

     
 • cilji varstva pri delu,
 • pravna ureditev varstva pri delu,
 • varovalne značilnosti delovnega okolja,
 • nevarnosti električnega toka,
 • organizacija varstva pri delu, izobraževanje,
 • požarno varstvo,
 • varstvo okolja.
 • pozna osnovne cilje varstva pri delu,
 • pozna pravno ureditev varstva pri delu,
 • pozna nevarnosti in škodljivosti v delovnem okolju in zaščito pred njimi,
 • pozna nevarnosti električnega toka in varovanje pred njimi,
 • pozna načine zaščite pred neugodnimi vplivi posameznih ekoloških dejavnikov,
 • pozna organizacijo varstva pri delu s poudarkom na izobraževanju,
 • pozna nevarnosti požarov in operativne ukrepe,
 • razvije čut za varno delo z upoštevanjem predpisov za varno delo,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah in v primeru nesreče pri delu,
 • se navaja na pomen ekologije,
 • slikovne literature,
 • primerov pravilnikov varstva pri delu,

Priprava za krojenje:

     
 • izdelava skice modela in načrtovanje kolekcije,
 • izdelava osnovnega kroja in matične šablone,
 • stopnjevanje (gradiranje) matične šablone,
 • izdelava šablon,
 • izdelava krojne slike, vrste krojnih slik,
 • računalniško podprta priprava dela,
 • izračun odpadka oziroma izkoristka materiala.
 • pozna osnovne zahteve pri izdelavi kolekcije,
 • spozna izdelavo skic modelov,
 • pozna izdelavo osnovnega kroja in matične šablone,
 • pozna zakonitosti gradiranja in posamezne načine gradiranja,
 • pozna zakonitosti pri izdelavi krojne slike,
 • pozna značilnosti posameznih vrst krojnih slik in njihovo uporabo,
 • pozna računalniško podprto oblikovanje (skiciranje), izdelavo osnovnega kroja, gradiranje in izdelavo krojne slike,
 • pozna strojno in programsko opremo Lectra sistema,
 • informativno pozna digitaliziranje, gradiranje in izdelavo krojne slike na sistemu Lectra,
 • zna izračunati odpadek in izkoristek materiala,
 • pozna navodila za kakovostno in varno delo s stroji in napravami, ki jih pozna,
 • razvija sposobnost sodelovanja,
 • razvija čut za natančno delo,
 • se navaja na kakovostno delo in navodila za varno delo s stroji in napravami, ki jih pozna,
 • se navaja na iskanje potrebnih informacij, sledi razvoju tehnologije,
 • se navaja na pomen in pomembnost (nujnost) računalniškega znanja v proizvodnji,
 • pozna pomen optimiranja dela (racionalne porabe materiala),
 • slikovne literature.
 • Vaje na strojni in programski opremi Lectra sistema,
 • izračun odpadka in izkoristka materiala (vaja).

Krojenje:

     
 • delovne operacije v fazi krojenja,
 • načini polaganja materiala,
 • polaganje zahtevnejših vzorcev,
 • ročno polaganje,
 • strojno polaganje,
 • grobo krojenje,
 • natančno krojenje,
 • računalniško krojenje,
 • označevanje sestavnih oznak,
 • številčenje, sortiranje in kompletiranje,
 • krojenje različnih vrst materiala.
 • pozna posamezne delovne operacije v fazi krojenja,
 • pozna različne načine polaganja materiala v naložek v odvisnosti od vrste materiala,
 • pozna pravila za kakovostno polaganje materiala,
 • zna polagati karo in črtaste vzorce,
 • pozna opremo za ročno polaganje,
 • pozna polagalne stroje in naprave na polagalnih strojih,
 • pozna uporabo fotocelice pri polaganju,
 • pozna računalniško podprto polaganje,
 • pozna naprave za grobo krojenje,
 • pozna naprave in načine natančnega krojenje in jih zna opisati,
 • pozna načine in prednosti računalniškega krojenja,
 • pozna pomen označevanja krojnih delov in pozna načine označevanja,
 • zna številčiti, sortirati in kompletirati krojne dele,
 • pozna posebnosti pri krojenju različnih vrst materiala (sintetike, pletiva, žameta, pliša, krzna,usnja, kaširanih materialov, sodobnih materialov),
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na kakovost dela v fazi krojenja,
 • pozna pravila za varno delo v fazi krojenja,
 • zna uporabiti delovno nalog,
 • razvija čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo,
 • pridobiva motivacijo,
 • pridobi sposobnost izbire postopkov in strojne opreme glede na vrsto materiala,
 • razvija odgovornost za varno delo,
 • Vaje: delovni nalog za polaganje in izračun števila naložkov,
 • ogled slikovne literature.
 • Vaja iz številčenja krojnih delov.

Računalniško podprta proizvodnja (CIM, CAD, CAM, CAE, CAQ, PPS)

 • pozna računalniško podprte sisteme spremljanja in vodenja konfekcijske proizvodnje,
 • razvija sposobnost kritične presoje in uporabe sodobne tehnologije,
 • Uporaba literature.

Vbodi in šivi po ISO standardu:

     
 • vrste vbodov,
 • vrste šivov po ISO standardu.
 • pozna različne vrste vbodov, njihove lastnosti in uporabo pri izdelavi oblačil,
 • pozna klasifikacijo šivov po ISO standardu,
 • zna opredeliti standardne, fizikalne in fiziološke zahteve šivov,
 • se navaja na uporabo različnih vbodov pri izdelavi oblačil,
 • se navaja na uporabo šivov pri izdelavi konfekcijskih izdelkov,
 • motivacija za delo,
 • Ogled vzorcev vbodov,
 • ogled vzorcev šivov.

Navadni šivalni stroj:

     
 • elementi za oblikovanje vboda,
 • strojna igla,
 • lovilec,
 • transportni mehanizem,
 • naprave za vodenje niti,
 • pogonski mehanizem, prestavno razmerje,
 • elektromotorji,
 • prenosi gibanja na igelni drog, lovilec, transporter,
 • vzdrževanje šivalnega stroja,
 • šivanje različnih materialov.
 • pozna elemente za oblikovanje prešivnega vboda,
 • pozna vrste igel in označevanje igel,
 • zna opisati dele igle,
 • pozna funkcijo in dele rotirajočega lovilca,
 • pozna funkcijo transportnega mehanizma,
 • pozna vrste transporterjev in šivalnih nog,
 • pozna funkcijo naprav za vodenje zg. in sp. niti,
 • zna navijati spodnjo nit, zna vdeti nit v šivalni stroj,
 • pozna pogonski mehanizem šivalnega stroja,
 • pozna motor s torno sklopko in sinhroniziran elektromotor,
 • spozna prenose gibanja na igelni drog, lovilec, transporter,
 • zna očistiti šivalni stroj,
 • pozna mazanje šivalnih strojev,
 • pozna posebnosti pri šivanju sintetike,
 • zna nastavitve strojev,
 • pozna pravila za varno delo,
 • razvija čut za natančnost in odgovornost pri delu s strojno opremo,
 • se navaja na pomen nastavitev,
 • razvija odgovornost za varno delo,
 • se navaja na pridobivanje novih informacij,
 • Ogled slikovne literature,
 • demonstracija oblikovanja prešivnega vboda,
 • računalniška animacija oblikovanja prešivnega vboda,
 • izračun hitrosti stroja z uporabo prestavnega razmerja (vaja).

Napake pri šivanju:

     
 • vrste napak.
 • pozna napake pri šivanju in vzroke za nastajanje napak,
 • zna odpravljati napake pri šivanju,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov - odpravljanje napak pri šivanju,
 • se navaja na natančnost,
 • Ogled slikovne literature,
 • ogled vzorcev napak.

Specialni šivalni stroji:

     
 • razdelitev specialnih šivalnih strojev,
 • kombinirani transportni mehanizem,
 • dvoigelni šivalni stroj za prešivni vbod,
 • cikcak šivalni stroj za prešivni vbod,
 • šivalni stroji za verižne vbode,
 • šivalni stroji za ometične vbode,
 • šivalni stroji za pokrivne vbode,
 • šivalni stroji za slepe vbode,
 • šivalni stroji za spenjanje,
 • šivalni stroj za vbod, podoben ročnemu vbodu,
 • šivalni stroji za varilno šivanje,
 • posebnosti pri šivanju različnih materialov,
 • integrirana delovna mesta,
 • dodatne naprave.
 • pozna specialne šivalne stroje,
 • pozna prednosti šivanja s kombiniranim transportom,
 • pozna uporabo posameznih oblik kombiniranega transporta,
 • pozna posebnosti dvoigelnega stroja za prešivni vbod,
 • pozna posebnosti stroja za cikcak prešivni vbod,
 • spozna principe oblikovanja verižnih vbodov,
 • pozna posebnosti šivalnih strojev za verižne vbode in strojev za verižkanje
 • pozna preseke ometičnih vbodov,
 • pozna posebnosti šivalnih strojev za ometične vbode,
 • pozna zahteve za kakovostno izdelovanje vbodov,
 • pozna preseke pokrivnih vbodov,
 • pozna posebnosti šivalnih strojev za pokrivne vbode,
 • pozna posebnosti šivalnih strojev za slepe vbode,
 • zna opisati vodenje materiala pri šivanju s stroji za slepi vbod,
 • pozna šivalne stroje za spenjanje,
 • pozna posebnosti stroja za vbod, podoben ročnemu vbodu,
 • pozna principe varilnega šivanja (z vročim zrakom, visokofrekvenčno varjenje, varjenje z ultrazvokom),
 • pozna posebnosti pri šivanju različnih materialov (pletiva, žameta, pliša, usnja, krzna, kaširanih materialov, sodobnih materialov),
 • spozna značilnosti integriranih delovnih mest v šivalnici,
 • pozna uporabo dodatnih naprav pri šivanju,
 • pozna pravila za varno delo.
 • se navaja na uporabo specialnih šivalnih strojev,
 • se navaja na reševanje problemov,
 • spremlja razvoj šivalnih strojev, razvija odgovornost za varno delo,
 • razvija skrb in sposobnost za varno delo z delovnimi sredstvi z upoštevanjem tehničnih predpisov za varno delo.
 • Ogled slikovne literature,
 • ogled vzorcev posameznih šivov in vbodov,
 • računalniška animacija oblikovanja vbodov.

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Šivalni avtomati:

     
 • značilnosti šivalnih avtomatov,
 • navadna gumbnica,
 • krojaška gumbnica,
 • kratki šivi,
 • prišivanje gumbov,
 • šivalni agregati,
 • vezilni avtomati.

Dijak:

 • pozna značilnosti šivalnih avtomatov,
 • pozna posebnosti avtomata za izdelavo gumbnice,
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na kakovost izdelave gumbnice,
 • opiše princip izdelave gumbnice,
 • pozna posebnosti šivalnega avtomata za kratke šive in možnosti vplivanja na obliko šiva,
 • zna opredeliti avtomatske načine šivanja gumbov,
 • zna opisati način nastavitve šivalnega avtomata za novo obliko in velikost gumba,
 • zna opisati principe avtomatskega šivanja gumbov,
 • pozna uporabo šivalnih agregatov,
 • pozna vezilne avtomate,
 • pozna pravila za varno delo,

Dijak:

 • se navaja na uporabo šivalnih avtomatov,
 • se seznanja z razvojem in pridobivanjem nadaljnjih informacij,
 • se navaja na natančnost pri delu,
 • razvija odgovornost za varno delo,
 • Ogled slikovne literature,
 • ogled vzorcev šivov.

Likanje:

     
 • načini likanja,
 • dejavniki likanja,
 • pridobivanje pare,
 • likalniki,
 • likalne mize.
 • pozna načine likanja,
 • zna opredeliti dejavnike ročnega likanja,
 • pozna nastavitve pri pridobivanju pare,
 • pozna načine pridobivanja pare, naprave in lastnosti pare za mokro likanje,
 • pozna industrijske likalnike, teflonske obloge,
 • pozna likalne mize in jih opiše,
 • pozna pravila za varno delo,
 • razvija čut za samostojno delo,
 • si pridobi sposobnost reševanja problemov,
 • razvija odgovornost za varno delo,
 • Ogled slikovne literature,
 • preračun nastavitve varnostnega ventila (vaja).

Strojno likanje:

     
 • vrste likalnih naprav,
 • stiskalnice,
 • dejavniki strojnega likanja,
 • parilne lutke,
 • parilne komore,
 • obloge za plošče likalnih naprav,
 • posebnosti pri likanju različnih materialov.
 • loči hidravlične in pnevmatske stiskalnice,
 • pozna stiskalnice in razlike med njimi,
 • zna opisati načine programiranja stiskalnic,
 • zna opredeliti dejavnike strojnega likanja,
 • pozna parilne lutke za lahko in težko konfekcijo in delo z njimi,
 • pozna likanje v parilnih komorah,
 • pozna obloge za pritisne in osnovne plošče likalnih naprav,
 • pozna posebnosti pri likanju različnih materialov (sintetike, pletiva, žameta, pliša, sodobnih materialov),
 • pozna navodila za varno delo,
 • se seznani z možnostmi povezovanja strojev in naprav za likanje v proizvodne enote,
 • razvija odgovornost za varno delo,
 • Ogled slikovne literature,
 • ogled vzorcev oblog za osnovne in pritisne plošče.

Fiksiranje:

     
 • namen fiksiranja,
 • medvloge,
 • parametri fiksiranja,
 • stiskalnice za fiksiranje,
 • načini fiksiranja,
 • uporaba medvlog, posebnosti pri fiksiranju,
 • različnih materialov.
 • pozna pomen in osnovne načine fiksiranja,
 • pozna različne vrste medvlog, način izdelave medvlog in izbiro glede na vrsto materiala,
 • pozna pomembnost različnih parametrov na kakovost fiksiranja,
 • pozna klasične in pretočne stiskalnice in načine dela,
 • pozna različne načine fiksiranja, direktno stabiliziranje,
 • zna uporabiti medvloge pri fiksiranju,
 • pozna posebnosti pri fiksiranju različnih materialov (sintetike, pletiva, žameta, pliša, sodobnih materialov),
 • se navaja na natančnost in samostojnost pri delu,
 • pridobi sposobnost izbiranja medvlog pri fiksiranju,
 • razvija odgovornost za varno delo,
 • se navaja na pridobivanje novih informacij (novosti) pri fiksiranju,
 • Ogled slikovnega gradiva in vzorcev medvlog,
 • vaja: skiciranje uporabe medvloge pri srajčnem ovratniku, krilu, jopici,

Adjustiranje in pakiranje:

     
 • adjustiranje izdelkov,
 • pakiranje.
 • pozna oznake za vzdrževanje konfekcijskih izdelkov in jih zna uporabiti,
 • pozna načine etiketiranja,
 • pozna stroje za pakiranje izdelkov,
 • spozna načine embaliranja v skladu z mednarodnimi predpisi,
 • se navaja na natančnost pri delu,
 • se navaja na samostojno delo,
 • ogled slikovne literature.

Šivalni sukanci:

     
 • vrste šivalnih sukancev,
 • naravni šivalni sukanci,
 • sintetični šivalni sukanci,
 • oplaščeni šivalni sukanci.
 • zna razdeliti šivalne sukance po vrstah in uporabi,
 • pozna značilnosti naravnih šivalnih sukancev,
 • pozna značilnosti sintetičnih šivalnih sukancev,
 • pozna značilnosti oplaščenih šivalnih sukancev,
 • zna izbrati ustrezen šivalni sukanec glede na vrsto materiala, šiva oziroma vboda,
 • se navaja na izbiro šivalnega sukanca glede na vrsto materiala in šiva,
 • Vzorci šivalnih sukancev.

Tehnično-tehnološka dokumentacija:

     
 • delovni nalog,
 • skica in opis modela,
 • popis osnovnega in pomožnega materiala (kalkulacije),
 • izdelava barvnih kart,
 • popis delovnih operacij za različne izdelke,
 • izračun porabe materiala,
 • izdelava tehnično- tehnološke dokumentacije za izbrane konfekcijske izdelke,
 • splošna navodila za delo.
 • pozna delovne naloge,
 • nariše skico in opiše model (krilo, hlače, jopa),
 • naredi popis osnovnega in pomožnega materiala za narisane modele,
 • zna izdelati barvno karto za model,
 • zna narediti popis delovnih operacij za različne izdelke,
 • zna narediti izračun porabe materiala za različne izdelke,
 • zna narediti tehnično-tehnološko dokumentacijo za izbrane konfekcijske izdelke,
 • se seznani s splošnimi navodili za delo,
 • se navaja na natančnost pri delu,
 • se motivira za reševanje problemov,
 • se navaja na pripravo proizvodnje,
 • Vaje: izdelava barvne karte, popis delovnih operacij,
 • izračun porabe materiala za izbrane konfekcijske izdelke (krilo, bluza ali srajca, hlače).

Notranji transport:

     
 • transportna sredstva,
 • logistika.
 • pozna transportna sredstva,
 • pozna značilnosti transportnih sredstev in načine programiranja,
 • pozna logistiko kot sistem za krmiljenje transporta materiala,
 • pozna navodila za varno delo,
 • se seznanja z razvojem in pridobivanjem nadaljnjih informacij,
 • razvija odgovornost za varno delo,
 • Ogled slikovne literature.

Klimatizacija:

     
 • klimatski pogoji,
 • klimatska naprava.
 • pozna pomen klimatskih pogojev na material in udobje delavca v delovnem okolju,
 • pozna princip delovanja klimatske naprave.
 • se seznanja z razvojem in pridobivanjem nadaljnjih informacij,
 • se seznanja s klimatskimi pogoji v proizvodnji.
 • Ogled slikovne literature.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja v posameznem ocenjevalnem obdobju.

Pisno: 1 šolska naloga v letniku.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

VSEBINE

POVEZAVA S PREMETOM

predmet znanja

Priprava dela za krojenje,

Praktični pouk,

Konstrukcija oblačil, Poznavanje materialov

Zna pripraviti krojne dele za krojenje različnih tekstilnih materialov, zna izdelati krojno sliko,

faza krojenja,

Praktični pouk,

Konstrukcija oblačil, Poznavanje materialov

zna krojiti izdelke, zna pravilno polagati krojne dele na material, zna krojiti različne tekstilne materiale,

računalniško pod-

prta proizvodnja,

Konstrukcija oblačil

zna izdelati krojne dele na sistemu Lectra,

navadni šivalni stroj,

Praktični pouk,

Poznavanje materialov

zna uporabiti navadni šivalni stroj, zna šivati različne tekstilne materiale,

specialni šivalni stroji,

Praktični pouk ,

Poznavanje materialov

zna uporabiti specialne šivalne stroje, zna šivati različne tekstilne materiale,

avtomatski šivalni stroji,

Praktični pouk,

Poznavanje materialov

zna uporabiti avtomatske šivalne stroje, zna šivati različne tekstilne materiale,

faza likanja,

Praktični pouk,

Poznavanje materialov

zna likati različne izdelke in materiale,

fiksiranje,

Praktični pouk,

Poznavanje materialov

zna izbrati medvlogo za izdelke, zna medvlogo kvalitetno nalepiti na ustrezno tkanino,

šivalni sukanci,

Praktični pouk,

Poznavanje materialov

zna izbrati šivalni sukanec za izdelke,

notranji transport,

Praktični pouk,

Študij dela in časa

zna izbrati notranji transport,

tehnično-tehnološka dokumentacija.

Praktični pouk,

Študij dela in časa

zna izdelati ustrezno tehnično- tehnološko dokumentacijo.