A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: medijski tehnik/medijska tehnica

Trajanje izobraževana: dve leti (poklicno-tehniško izobraževanje)

Posebni vpisni pogoji: končan program srednjega poklicnega izobraževanja grafičar

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmet

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Multimedijsko oblikovanje

ustno, vaje

Digitalna tipografija in reprodukcija

ustno, vaje

Podjetništvo

ustno

Fotografija in videotehnika

ustno, vaje

Praktični pouk

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: