A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gluhe in naglušne dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Naziv poklicne izobrazbe: strojni tehnik / strojna tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi in končano triletno poklicno izobraževanje po programu avtomehanik (šs ali ds), avtoklepar (šs ali ds), klepar-krovec (šs ali ds), finomehanik (šs ali ds), instalater strojnih instalacij (šs ali ds), konstrukcijski mehanik (šs ali ds), orodjar (šs ali ds), strojni mehanik (šs ali ds), oblikovalec kovin (šs ali ds), urar (šs ali ds), zlatar (šs ali ds), avtoličar (šs ali ds) (tudi strojništvo, vsi poklici; tudi avtoličar), elektrikar energetik, elektrikar elektronik (tudi elektrikar, vsi poklici), elektrikar energetik (ds), strojnik gradbene mehanizacije, zidar (ds), tesar (ds) (tudi gradbinec II.), rudar, kamnosek (ds) (tudi zaključna gradbena dela, poklic kamnosek) in kmetijski mehanik ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:


Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Slovenski znakovni jezik

vaje

Komunikacija

pisno, ustno

Mehanika

pisno, ustno

Snovanje in konstruiranje

pisno, vaje

Merilna tehnika

pisno, vaje

Energetika

pisno, vaje

Krmilna tehnika

pisno, vaje

Tehnologija

pisno, vaje

Osnove podjetništva

pisno

Računalniško podprte tehnologije

pisno, vaje

Energetski sistemi

pisno, vaje

Mehatronika

pisno, vaje

Praktični pouk

ustno, vaje, izdelki ali storitve in zagovor in delavniški dnevnik

Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del:

Dijaki imajo pravico opravljati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.