SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK – pletenje

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

 

210

210

2.

 

175

175

skupaj

 

385

385

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Strojna oprema, vzdrževanje strojev, varstvo pri delu,

Dijak:

 • obnovi predhodno pridobljena znanja o pletilnikih,
 • obnovi znanje o iglah, vodilih, kretnicah in igelnicah,
 • zna vzdrževati stroje in naprave,
 • pridobi sposobnost odpravljanja manjših napak na stroju,
 • pozna napake pri strojnem pletenju in njihovo odpravljanje,
 • zna uporabiti predpise za varno delo,

 

Dijak:

 • razvija čut za odgovorno delo s strojno opremo,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah,
 • razvija čut za varno delo ob upoštevanju tehnoloških predpisov,
 

snutkovne vezave,

 • obnovi predhodno pridobljeno znanje,
 • obnovi znanje o igelnicah, polagalnikih in iglah za snutkovno pletenje,
 • pozna zaporedje taktov nastajanja zanke,
 • pozna osnovne vezave,
 • riše večsnutkovne vezave,

 

 • razvija čut za samostojno, odgovorno in strokovno delo,
 • razvija čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,

vzorci igel,

slikovna literatura

gladko plosko kulirno pletenje,

 • obnovi znanje iz Tehnologije pletenja,
 • pripravi pletilnik,
 • nastavi kretnice,
 • nastavi različne globine kuliranja,
 • primerja pletenine različnih gostot,

 

 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija čut za samostojno, odgovorno in strokovno delo,
 • razvija samokontrolo in samokritičnost,

pletenje vzorcev na 30 iglah

dvofonturno plosko kulirno pletenje,

regularno pletenje.

 • v prakso prenese določena znanja iz Konstrukcije pletenin,
 • pripravi pletilnik,
 • določi gostoto,
 • nastavi kretnice,
 • plete pri različnih globinah kuliranja,
 • primerja pletenine različnih gostot,
 • pripravi kroj za kvadrat in pravokotnik,
 • izračuna potrebno število delovnih igel,
 • nastavi stroj,
 • plete vzorce v različnih vezavah,
 • ugotavlja zveze med vzorci in vezavami,
 • analizira lastnosti pletenin ( razteznost, gostoto, skrčenje po snemanju s stroja ).

 

 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje,
 • razvija spretnost.

pletenje vzorcev na 30 iglah

pletenje vzorcev

 2. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Platiranje,

regularno pleteni platirani vzorci,

Dijak:

 • ponovi znanje iz Konstrukcije pletenin,
 • izriše vzornico za menjalno platiranje,
 • nastavi pletilnik,
 • izbere primerne preje,
 • določi barve,
 • plete vzorce,
 • pripravi kroj za brezrokavnik,
 • izriše vzornico,
 • nastavi pletilnik,
 • plete hrbet,
 • plete sprednje dele,
 • plete obrobe,
 • sestavi oblačilo z verižkanjem,
 • lika in oblikuje izdelek,

 

Dijak:

 • razvija čut za estetski videz,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov,
 • razvija samokontrolo in samokritičnost,

 

pletilnik,

stroj za verižkanje,

likalnik

pletenje enobarvnih nogavic,

 

 

strukturno vzorčene nogavice,


večbarvno vzorčene nogavice,

 • obnovi znanje iz Tehnologije pletenja,
 • pripravi pletilnik,
 • pripravi tehnično dokumentacijo,
 • izbere prejo,
 • plete nogavice,
 • pripravi tehnično dokumentacijo,
 • pripravi pletilnik,
 • plete,
 • izriše vzorček,
 • pripravi tehnično dokumentacijo,
 • nastavi pletilnik,
 • plete,
 • pridobiva delovno samozavest in zanesljivost,
 • razvija čut za estetski videz,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah,

mali krožni nogavičarski pletilnik

otroške kapice,

vzorčasto pletena kapica,

kapica brez šivov,

 • izbere primerno pletivo za oblačilo,
 • predvidi potrebno število zank,
 • izbere vezavo,
 • plete,
 • sestavi kapico na šivalniku,
 • izriše vzorec,
 • pripravi tehnično dokumentacijo,
 • nastavi pletilnik,
 • plete,
 • sestavi kapico,
 • pripravi pletilnik za votlo pletenje,
 • plete votlo pletenino,
 • izdela kapico,
 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija čut za samostojno in strokovno delo,.
 • razvija samokontrolo in samokritičnost,

 

pelerina,

jopica,

 • zna pripraviti kroje,
 • izbere primerno prejp,
 • preračuna število zank,
 • nastavi pletilnik,
 • plete,
 • izdela oblačila z verižkanjem,
 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija čut za natančno delo,

2 vajenici

žensko krilo,

ženska jopica,

 • usvoji izdelavo posameznih delov ženskega kompleta,
 • izbere primerno pletivo,
 • pri izbiri materiala in modela upošteva trenutne modne zahteve,
 • pripravi kroje za preračun zank,
 • izriše vzornice,
 • pripravi tehnično dokumentacijo,
 • nastavi pletilnik,
 • plete gladko krilo,
 • plete vzorčno jopico,
 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija samokontrolo,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah,
 

moški pulover.

 • usvoji izdelavo posameznih elementov moškega puloverja,
 • zna izbrati primerno pletivo,
 • izriše kroj za preračun zank,
 • nastavi pletilnik,
 • plete posamezne dele,
 • spletene dele sestavi z verižkanjem.

 

 • razvija čut za estetski videz,
 • razvija čut za samostojno in strokovno delo,.
 • razvija samokontrolo in samokritičnost.

 

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

INFORMATIVNI CILJI

POVEZAVA S PREDMETOM

PREDMET

ZNANJA

 • strojna oprema,
 • snutkovne vezave
 • kulirno pletenje,
 • izdelana oblačila

Tehnologija pletenja,

Kompozicija pletenin,

Študij dela in časa

pozna osnovna pravila varnega dela in ravnanja s stroji,

riše in kreira vezave,

pripravi kroje, preračune in nastavitve ter izdela oblačila