SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

STROKOVNO RAČUNSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

teorija

vaje

skupaj

1.

40

30

70

2.

70

35

105

skupaj

110

65

175

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Strokovna terminologija na področju strokovnega računstva

Dijak:

 • spozna ustrezno strokovno terminologijo s področja strokovnega računstva.

Dijak:

 • poveže strokovne termine, uporabljene pri tehnologiji predenja in pri strokovnem računstvu.

Vaja:

 • uporaba strokovne terminologije.

Sestavi merskih enot

Dijak:

 • se seznani z mednarodnim sestavom merskih enot SI (Systeme International d'Unites),
 • spozna osnovne in izpeljane enote veličin.
 • se seznani z merskimi enotami, ki so v uporabi v tekstilni industriji.

Dijak:

 • razume pomen mednarodnega sestava merskih enot,
 • razlikuje med osnovnimi in izpeljanimi enotami.

Vaja:

 • preračuni veličin z uporabo mednarodnega sestava merskih enot.

Številčenje in označevanje prej in sukancev

Dijak:

 • spozna različne dolžinske in utežne sisteme številčenja in označevanja prej in sukancev.
 • se seznani z uporabo konverzijskih tabel in faktorjev.
 • zna izračunati povprečni titer predilnice,
 • zna izračunati titer združenih proizvodov.

Dijak:

 • razume številčenje in označevanje prej in sukancev.

Vaja:

 • uporaba različnih sistemov označevanja in številčenja prej in sukancev,
 • preračunavanje z uporabo konverzijskih tabel in faktorjev,
 • izračun povprečnega titra predilnice,
 • izračun titra združenih proizvodov.

Izračun posrednega in neposrednega prenosa energije z vrtenjem

Dijak:

 • spozna različne načine prenosa energije z vrtenjem,
 • razume posredne načine prenosa,
 • se seznani z različnimi izvedbami jermenskih gonil,
 • razume prestavna razmerja jermenskih gonil,
 • se seznani z različnimi izvedbami verižnih gonil,
 • razume prestavna razmerja verižnih gonil,
 • spozna neposredne prenose energije,
 • se seznani s tornimi gonili,
 • razume prestavna razmerja tornih goni,l
 • spozna različne izvedbe zobniških gonil,
 • razume prestavna razmerja zobniških gonil.

Dijak:

 • razume pojem in načine prenosa energije z vrtenjem.

Vaja:

 • preračun različnih izvedb jermenskih gonil,
 • preračun različnih izvedb verižnih gonil,
 • preračun tornih gonil,
 • preračun različnih izvedb zobniških gonil.

Priprava prediva

Dijak:

 • spozna rahljanje, čiščenje in mešanje prediva,
 • razume rahljanje v vpetem in v ne vpetem stanju,
 • razume pojem intenzivnosti obdelave prediva.

Dijak:

 • razume vplivne parametre priprave prediva.

Vaja:

 • izračun celotnega raztega otepalnika,
 • preračun hitrosti dovajalnih valjev,
 • preračun navijalne hitrosti,
 • izračun intenzivnosti rahljanja prediva,
 • izračun dejanske proizvodnje.

Mikanje bombažnega prediva

Dijak:

 • spozna sestavne dele mikalnika s pokrovčki in vplivne parametre mikanja prediva,
 • zna izračunati delne in celoten razteg mikalnika s pokrovčki,
 • razume pojem stopnje mikanja in jo zna izračunati,
 • zna izračunati vrtilno hitrost rahljalnega in snemalnega valja,
 • razume pojem specifične razporeditve in gostote iglic mikalne obloge,
 • zna izračunati maso odpadkov mikalnika,
 • zna izračunati hitrost gibanja pokrovčkov.

Dijak:

 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje postopka mikanja bombažnega prediva in za preračun mikalnika s pokrovčki.

Vaja:

 • izračun delnih in celotnega raztega mikalnika s pokrovčki,
 • izračun stopnje mikanja,
 • preračun vrtilne hitrosti rahljalnega in snemalnega valja,
 • preračun specifične razprostritve in gostote iglic mikalne obloge,
 • izračun mase odpadkov mikalnika,
 • izračun hitrosti gibanja pokrovčkov.

Mikanje dolgovlaknatih prediv

Dijak:

 • spozna sestavne dele mikalnika z valjčki in vplivne parametre mikanja dolgovlaknatih prediv,
 • zna izračunati delne in celoten razteg mikalnika z valjčki,
 • razume pojem stopnje mikanja in jo zna izračunati,
 • zna izračunati dejansko proizvodnjo mikalnika z valjčki,
 • se nauči izvesti preračun delilne naprave.

Dijak:

 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje postopka mikanja dolgovlaknatih prediv in preračun mikalnika z valjčki.

Vaja:

 • izračun delnih in celotnega raztega mikalnika z valjčki,
 • preračun stopnje mikanja,
 • izračun dejanske proizvodnje mikalnika z valjčki,
 • preračun delilne naprav.e

Združevanje in raztezanje

Dijak:

 • spozna naloge združevanja in raztezanja tekstilnega materiala,
 • se seznani z različnimi vrstami valjčnih in grebenskih raztezal,
 • zna izračunati stopnjo raztezanja,
 • zna izračunati dejanski ali praktični razteg,
 • razume pojma delnega in celotnega raztega raztezala,
 • razume uravnavo raztezala.

Dijak:

 • razume vplivne parametre faze združevanja in raztezanja in jih zna izračunati.

Vaja:

 • izračun stopnje raztezanja,
 • izračun dejanskega raztega,
 • izračun delnih in celotnega raztega,
 • preračun menjalnika titra,
 • preračun odvajalne hitrosti proizvoda,
 • izračun dejanske proizvodnje stroj,a
 • izračun časa za napolnitev loncev,
 • izračun dolžine pramena v loncu,
 • preračun hitrosti grebenov raztezalnikov za dolgovlaknata prediva.

Česanje bombažnega prediva

Dijak:

 • razume pomen procesa česanja prediva,
 • zna izračunati hitrost napajanja česalnika,
 • zna preračunati delne in celotni razteg česalnika,
 • se nauči izračunati menjalnik titra,
 • zna izračunati hitrost odvajalne glave,
 • zna izračunati dejansko proizvodnjo česalnika,
 • razume pojem ekartmana česalnika in ga zna izračunati,
 • zna izračunati intenzivnost česanja.

Dijak:

 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje postopka česanja bombažnega prediva in za preračun česalnika.

Vaja:

 • izračun hitrosti napajanja česalnika,
 • preračun delnih in celotnega raztega česalnika,
 • izračun menjalnik titra,
 • izračun hitrosti odvajalne glave,
 • izračun dejanske proizvodnje česalnika,
 • preračun ekartmana česalnika,
 • izračun intenzivnosti česanja.

Predpredenje

Dijak:

 • spozna vplivne parametre za preračun krilnika in svaljkalnega finišerja,
 • zna preračunati delne in celotni razteg krilnika,
 • zna izračunati menjalnik titra krilnika,
 • zna izračunati menjalnik vitja krilnika,
 • se nauči izračunati dejansko proizvodnjo krilnika,
 • zna preračunati delne in celoten razteg svaljkalnega finišerja,
 • zna izračunati menjalnik titra svaljkalnega finišerja,
 • se nauči izračunati število oscilacij svaljkala,
 • zna izračunati dejansko proizvodnjo svaljkalnega finišerja.

Dijak:

 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje procesa predpredenja,
 • zna izvesti preračun krilnika in svaljkalnega finišerja.

Vaja:

 • preračun delnih in celotnega raztega krilnika,
 • izračun menjalnika titra krilnika,
 • izračun menjalnika vitja krilnika,
 • izračun dejanske proizvodnje krilnika,
 • preračun delnih in celotnega raztega svaljkalnega finišerja,
 • izračun menjalnika titra svaljkalnega finišerja,
 • izračun števila oscilacij svaljkala,
 • izračun dejanske proizvodnje svaljkalnega finišerja.

Predenje na prstanskem predilniku

Dijak:

 • spozna delovne elemente prstanskega predilnika in vplivne parametre za najpomembnejše preračune na področju prstanskega predenja,
 • zna izračunati delne in celoten razteg prstanskega predilnika,
 • se nauči izračunati menjalnik titra,
 • zna izračunati vitje preje z uporabo kinematične in Koechlinove enačbe,
 • se nauči uporabljati koeficiente vitja,
 • zna izračunati menjalnik vitja,
 • zna izračunati volumen in maso preje na predilniškem navitku,
 • zna izračunati čas, potreben za izdelavo predilniškega navitka,
 • se nauči preračunati dejansko proizvodnjo prstanskega predilnika.

Dijak:

 • pridobi znanja, potrebna za preračune s področja predenja na prstanskem predilniku.

Vaja:

 • izračun delnih in celotnega raztega prstanskega predilnika,
 • izračun menjalnika titra,
 • izračun vitja preje z uporabo kinematične in Koechlinove enačbe,
 • uporaba koeficientov vitja,
 • izračun menjalnika vitja,
 • izračun volumna in mase preje na predilniškem navitku,
 • izračunati časa, potrebnega za izdelavo predilniškega navitka,
 • preračun dejanske proizvodnje prstanskega predilnika.

Predenje na OE rotorskem predilniku

Dijak:

 • spozna delovne elemente OE rotorskega predilnika in vplivne parametre za najpomembnejše preračune na področju OE rotorskega predenja,
 • se nauči izračunati vrtilno hitrost rotorja,
 • zna izračunati delne in celoten razteg OE rotorskega predilnika,
 • se nauči izračunati menjalnik titra,
 • zna izračunati vitje preje z uporabo kinematične in Koechlinove enačbe,
 • se nauči uporabljati koeficiente vitja,
 • zna izračunati menjalnik vitja,
 • se nauči preračunati dejansko proizvodnjo OE rotorskega predilnika.

Dijak:

 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje procesa izdelave prej z odprtim koncem, predvsem OE rotorskih prej.

Vaja:

 • izračun vrtine hitrosti rotorja,
 • izračun delnih in celotnega raztega OE rotorskega predilnika,
 • izračun menjalnika titra,
 • izračun vitja preje z uporabo kinematične in Koechlinove enačbe,
 • uporaba koeficientov vitja,
 • izračun menjalnika vitja,
 • preračun dejanske proizvodnje OE rotorskega predilnika.

Izračun mešanice prediv

Dijak:

 • razume pojem mešanice prediv,
 • se nauči izračunati ceno mešanice prediv,
 • zna rešiti sistem linearnih enačb,
 • se nauči grafično prikazati rešitev sistema linearnih enačb.

Dijak:

 • pridobi znanja, potrebna za preračun mešanice prediv.

Vaja:

 • izračuna cene mešanice prediv,
 • iskanje rešitve sistema linearnih enačb za določanje sestave mešanice prediv,
 • grafični prikaz rešitev sistema linearnih enačb za določanje sestave mešanice prediv.

Konstrukcija predivnih prej

Dijak:

 • razume pomen konstrukcije predivnih prej,
 • zna izračunati sposobnost mešanice prediv za predenje,
 • zna izračunati število vlaken v prerezu in enem metru preje,
 • se nauči izračunati pretržno napetost preje,
 • zna izračunati izkoristek substančne trdnosti vlaken v predivni preji,
 • zna izračunati enakomernost pretržne napetosti,
 • zna ovrednotiti kakovost preje.

Dijak:

 • pridobi znanja, potrebna za preračun najpomembnejših konstrukcijskih parametrov prej.

Vaja:

 • izračun sposobnosti mešanice prediv za predenje,
 • izračun števila vlaken v prerezu in enem metru preje,
 • izračun pretržne napetosti preje,
 • izračun izkoristka substančne trdnosti vlaken v predivni preji,
 • izračun enakomernosti pretržne napetosti,
 • vrednotenje kakovosti preje.

Tehnološka dokumentacija na področju tehnologije predenja

Dijak:

 • spozna zakonitosti izdelave predilnih, proizvodnih in strojnih načrtov za različne vrste predivnih prej,
 • se nauči risati načrte postavitve proizvodnih strojev in linij,
 • zna izdelati predilne načrte za različne vrste prej,
 • zna izdelati proizvodne načrte za različne vrste prej,
 • zna izdelati strojne načrte za različne vrste prej.

Dijak:

 • pridobi znanja, potrebna za izdelavo tehnološke dokumentacije v predilnici.

Vaja:

 • izdelava predilnega načrta za bombažno mikano prstansko prejo,
 • izdelava predilnega načrta za bombažno česano prstansko prejo,
 • izdelava predilnega načrta za bombažno mikano rotorsko prejo,
 • izdelava predilnega načrta za volneno mikanko,
 • izdelava predilnega načrta za volneno česanko,
 • izdelava proizvodnega načrta za bombažno mikano prstansko prejo,
 • izdelava strojnega načrta za bombažno mikano prstansko prejo,
 • izdelava proizvodnega načrta za bombažno mikano rotorsko prejo,
 • izdelava strojnega načrta za bombažno mikano rotorsko prejo.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Tehnologija predenja

INFORMATIVNI CILJI

POVEZANOST S PREDMETOM

PREDMET

ZNANJA

 • Številčenje in označevanje prej in sukancev,
 • priprava prediva,
 • mikanje,
 • združevanje in raztezanje,
 • česanje,
 • predpredenje,
 • izračun mešanic,  

Tehnologija predenja

 • Sistemi označevanja in številčenja prej,
 • uporaba strokovnega izrazoslovja na področju predenja,
 • priprava bombažnega prediva za predenje,
 • mikanje bombažnega prediva,
 • priprava za česanje in česanje bombažnega prediva,
 • dvojenje in raztezanje pramenov,
 • predpredenje,
 • predenje volne,
 • priprava volnenega prediva,
 • mikanje volnenega prediva,
 • izdelava volnene mikanke,
 • izdelava volnene česanke,
 • predenje na prstanskih predilnikih,
 • izdelava sukanih prej,
 • tehnološka dokumentacija na področju predenja.
 • izdelava predilnih načrtov.