A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: TEKSTILNI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: tekstilni tehnik/tekstilna tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu tekstilec (poklici: predilec, tkalec, pletilec, pleminitilec)

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program omogoča dijakom, da:

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmet

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Poznavanje materialov

ustno

Estetika oblačenja

ustno

Računalništvo

ustno, vaje

Tehnologija predenja

pisno, ustno

Strokovno računstvo

ustno, vaje

Tehnologija tkanja

pisno, ustno

Kompozicija tkanin

ustno, vaje

Tehnologija pletenja

pisno, ustno

Kompozicija pletenin

ustno, vaje

Tehnologija plemenitenja

pisno, ustno

Tekstilnokemijske analize

ustno, vaje

Študij dela in časa

ustno

Praktični pouk predenja

delavniški dnevnik, izdelek in zagovor

Praktični pouk tkanja

delavniški dnevnik, izdelek in zagovor

Praktični pouk pletenja

delavniški dnevnik, izdelek in zagovor

Praktični pouk plemenitenja

delavniški dnevnik, izdelek in zagovor

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: