A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: živilski tehnik operater/živilska tehnica operaterka

Trajanje izobraževanje: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu avtomehanik (šs ali ds), strojni mehanik (šs ali ds), orodjar (šs ali ds), finomehanik (šs ali ds), klepar-krovec (šs ali ds), avtoklepar (šs ali ds), konstrukcijski mehanik (šs ali ds), instalater strojnih instalacij (šs ali ds), oblikovalec kovin (šs ali ds), urar (šs ali ds), zlatar (šs ali ds) (tudi strojništvo, vse smeri), elektrikar elektronik, elektrikar energetik (tudi elektrikar, oba poklica), elektrikar energetik (ds) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih in zdravniško potrdilo, s katerim dijak dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si poglobijo svoje strokovno znanje in ga dopolnijo z znanjem iz tehnologije mesarstva, mlekarstva, pekarstva, mlinarstva, pivovarstva, testeninarstva, slaščičarstva itd.,
 • si pridobijo sposobnosti razumevanja tehnoloških postopkov v živilstvu in njihovo uporabo v proizvodnji,
 • si pridobijo sposobnost upravljanja, krmiljenja, kontroliranja in reguliranja sodobnih strojev in avtomatskih linij v živilstvu ter njihovega vzdrževanja,
 • si razvijajo strokovno in ekološko zavest,
 • si pridobijo sposobnosti za sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju tehnoloških projektov,
 • si pridobijo sposobnosti za vodenje manjših skupin,
 • se usposobijo za nadzorovanje izdelkov in opravljanje posameznih analiz,
 • si pridobijo znanje iz varstva pri delu,
 • se usposobijo za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu in mobilnost na delovnih mestih,
 • si pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča samostojno opravljanja dela,
 • si pridobijo sposobnost natančnega opazovanja, kritičnega ocenjevanja in hitrega odločanja.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Tehnologija

  ustno

  Mikrobiologija s higienskim minimumom

  ustno

  Prehrana

  ustno

  Analiza živil

  ustno

  Regulacije in krmiljenje

  ustno

  Socialna psihologija

  ustno

  Podjetništvo

  ustno

  Praktični pouk

  izdelek ali storitev in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • tehnologija.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.