A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: KAMNOSEK

Naziv poklicne izobrazbe: kamnosek / kamnosekinja

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževanja po programu:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v izobraževalnem program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Gradbeništvo

ustno, vaje

Risanje

ustno, vaje

Tehnologija

ustno, vaje

Praktični pouk

delavniški dnevniki, izdelki ali storitve in zagovor

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

Praktični del: