A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: URAR srednje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: urar / urarka

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu

Trajanje izobraževanja: tri leta

Cilji izobraževanja po programu:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v izobraževalnem program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Osnove strojništva

ustno, vaje

Strojeslovje

ustno, vaje

Tehnologija

ustno, vaje

Praktični pouk

delavniški dnevniki, izdelki ali storitve in zagovor

Vsebina zaključnega izpita

Teoretični del:

Praktični del: