SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: NATAKAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

KOMUNICIRANJE Z GOSTI  IN  POSLOVANJE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

KOMPETENCE

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

KGP               Komuniciranje z gosti in poslovanje

KGP 1

 •  Predstavi pisno in dnevno ponudbo v prehranskih obratih

 

rutinski

 

KGP 2

 • Sprejme goste, priporoča in prevzema naročila v obratih s pijačami in pri rednih obrokih

 

rutinski

 

KGP 3

 • Obračunava storitve in pripravi dnevni obračun

 

 

napredni


Operativni cilji

KGP 1   PREDSTAVI PISNO IN DNEVNO PONUDBO V PREHRANSKIH OBRATIH

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • glede na strukturo gostov in priložnost izbrati najprimernejšo ponudbo,
 • izvesti tehnike dobrega prodajalca-gostinca,
 • izbrati posamezno ponudbo v primernem trenutku,
 • k meniju priporočati ustrezno vino,
 • gostom obrazložiti načine priprave jedi,
 • priporočati jedi in pijače po prehranskih navadah pri nas in pri  drugih narodih,
 • slediti priporočilom zdravega prehranjevanja in upoštevati pri ponudbi,
 • izdelati izvirno, prijazno dnevno pisno ponudbo s programsko opremo,
 • uporabljati IKT in specialno programsko opremo za sprejem in posredovanje naročila v kuhinjo.

Dijak:

 • analizira vso pisno in dnevno ponudbo v obratu in pri konkurenci,
 • prepozna značilnosti posameznih  struktur gostov in zna izbrati ustrezno ponudbo ter jim priporočati,
 • zna uporabiti prednosti  psihološkega vidika trženja,
 • obvladuje tehnike učinkovitega prodajalca za vse skupine gostov,
 • pozna pravila za sestavo pisne ponudbe in jo utemelji s strokovnega, likovnega,  vsebinskega in psihološkega vidika,
 • pozna tehnologijo priprave, temeljne sestavine jedi in velikost porcij,
 • pozna prehranske navade pri nas in drugih narodih,
 • razume in pojasni  strokovne izraze pri predstavitvi jedi,
 • s svojimi besedami strokovno opiše jedi in skladno priporoča ustrezne pijače.

Dijak je zmožen:

 • prepoznati osnovne psihološke značilnosti drugih ljudi in sebe,
 • pomagati tujemu gostu pri izbiri jedi  z ustreznimi pojasnili,
 • reagirati na pritožbe na kulturen način in se gostu tako tudi opravičiti,
 • oblikovno, pravopisno in jezikovno ustrezno sestaviti meni, z upoštevanjem pravil določene besedilne vrste (ponudba);
 • poznati  in uporabiti možnosti računalniškega oblikovanja in njegovo uporabo,
 • povezati načela likovnega sporočanja z besedilom  ter upoštevati pravopis,
 • obvladati likovna sorazmerja (zlati rez),
 • se ravnati podjetno.

 

 

 

KGP2 SPREJME GOSTE, PRIPOROČA IN PREVZEMA NAROČILA V OBRATIH S PIJAČAMI IN PRI REDNIH OBROKIH

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • sprejeti goste v slovenskem ali tujem jeziku, izbrati ustrezen prostor in jih namestiti
 • prisluhniti gostom ter jim svetovati,
 • predstaviti in svetovati jedi s pomočjo posameznih pisnih ponudb,
 • poznati  ponudbo in veljavne cene,
 • prevzeti naročilo  z IKT od posameznega gosta ali od  skupine,
 • prejeto naročilo posredovati z IKT drugim oddelkom,
 • upoštevati pravila dobrega prodajalca-gostinca,
 • upoštevati posebnosti gostov glede na starost, narodnost, spol…,
 • utemeljiti priporočeno jed in pijačo,
 • upravljati s  programsko opremo,
 • delati timsko s sodelavci in voditi delo pomožnega osebja,
 • se prilagajati različnim situacijam med delom.

Dijak:

 • pozna dejavnike razvoja osebnosti, duševne procese, osebnostno strukturo, lastnosti, tipe  ter motnje osebnosti,
 • zna pri svojem delu uporabljati znanja o psihologiji gosta,
 • upošteva vsa pravila poslovnega komuniciranja ter pravila poslovnega bontona v odnosu do gostov in sodelavcev,
 • obvladuje uporabo IKT pri  povezovanju  s sodelavci,
 • oceni ustrezno reagiranje v različnih situacijah,
 • razume sestavo dnevnih obrokov,
 • utemelji  pravila pri sprejemu naročil posameznih gostov ali skupine gostov in posredovanja naročil ostalim oddelkom,
 • pozna pravila priporočanja prilog k mesnim jedem.

Dijak je zmožen:

 • sprejeti naročilo in  komunicirati z gosti v slovenskem in tujem jeziku,
 • sporazumevati se v knjižnem jeziku,
 • prilagajati se gostom glede na starost, njihove zahteve,
 • tujega gosta pozorno poslušati in mu po potrebi svetovati pri izbiri jedi,
 • tujemu gostu predstaviti narodne jedi,
 • tolerirati druge in drugačne, s posebnimi potrebami,
 • se prilagajati in obvladovati svoja čustva,
 • obvladati nebesedne spremljevalce govorjenja,
 • upoštevati pravila poslovnega komuniciranja  in delati v skladu s pravili lepega vedenja,
 • se povezovati z okoljem, poznati dogajanje in se vanj aktivno vključevati.
 • vljudno odreagirati na vse pritožbe gostov,
 • oblikovati kratek oris geografskih regij v svetu in izbranih evropskih držav – tistih, iz katerih prihajajo gosti,
 • razumeti problematiko odnosov med narodi,
 • razložiti vpliv vere na prehranske navade posameznih narodov.

 

KGP3 OBRAČUNAVA  STORITVE IN PRIPRAVI DNEVNI OBRAČUN

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • naročati in prevzemati material iz skladišča
 • upravljati z IKT in specialno programsko opremo ter pripraviti končen račun za posameznika oziroma za  skupino,
 • račun diskretno posredovati plačniku,
 • sprejeti vse načine plačevanja z gotovino, kreditnimi karticami..., ter korektno obračunati,
 • primerjati izpis stanja zalog z dejanskim stanjem.

Dijak:

 • povsem samostojno in strokovno obvladuje pripravo računa s pomočjo informacijko komunikacijske tehnologije, s kalkulatorjem in tudi »peš«, »na pamet«,
 • pozna princip  in realizira sprejem plačila  z različnimi plačilnimi sredstvi,
 • obrazloži diskretnost in profesionalnost  natakarja pri predaji računa plačniku in ob sprejemu plačilnega sredstva,
 • preračunava različne valute po deviznih tečajih,
 • analizira vzroke za mednarodno menjavo,
 • pozna dokumentacijo, povezano s posameznimi načini plačevanja,
 • utemelji  pomen nadzora,
 • razloži pojem in vrste stroškov ter njihov vpliv na oblikovanje prodajne cene artiklov, jedi in  pijač, (definira pojem in vrste kalkulacij, pozna osnove za izdelavo kalkulacij, sestavi kalkulacijo za različne pijače in napitke),
 • razume osnove Zakona o davku na dodano vrednost,
 • izračuna produktivnost  in ekonomičnost  glede na različne dejavnike, ki vplivajo na delo v točilnici in v drugih gostinskih obratih,
 • analizira dejavnike produktivnosti in šibke točke, išče in preverja nove ideje, ki lahko  pripomorejo k večji učinkovitosti.

Dijak je zmožen:

 • pri delu uporabljati informacisjko komunikacijsko tehnologijo z osnovno in specialno programsko opremo,
 • do avtomatizacije uporabljati matematične zakonitosti na pamet in z raznimi pripomočki ( registrska blagajna, kalkulator itd.),
 • sestaviti sklepni račun,
 • uporabljati obrestni in obrestno-obrestni račun,
 • pretvarjati osnovne matematične in fizikalne enote,
 • pretvarjati decimalna števila pri pretvorbi deviznih tečajev,
 • poiskati razlike med različnimi deviznimi tečaji,
 • uporabljati matematična orodja pri sporazumevanju,
 • uporabljati tehnologije pri izvajanju matematičnih postopkov (žepni računalnik),
 • interpretirati in kritično presojati (tekstne naloge, problemi),
 • brati in razumevati preproste diagrame,
 • izračunati vsebnost alkohola v pijačah ter človeškem telesu,
 • pravilno napisati denarne enote,
 • izpolnjevati obrazce,
 • predstaviti obračun storitve v slovenskem in dveh tujih jezikih,
 • biti korekten, prijazen  in imeti pošten odnos do gostov, sodelavcev in drugih,
 • biti samoiniciativen in podjeten,
 • načrtovati svojo poklicno kariero.