SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RAČUNALNIKAR

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

BAZE PODATKOV

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 88. seji 16.12.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

VSEBINSKI SKLOP: BAZE PODATKOV

 

BP1

Vnašanje podatkov v informacijski sistem

osnovni nivo

 

 

BP2

Arhiviranje baz podatkov

 

rutinski nivo

 

BP3

Obdelava podatkov

 

rutinski nivo

 

BP4

Nameščanje SUPB in kreiranje baz podatkov

 

 

napredni nivo

BP5

Varovanje baz podatkov

 

 

napredni nivo

BP6

Oblikovanje obrazcev in poročil

 

 

napredni nivo

Operativni cilji

BP1 - Vnašanje podatkov v informacijski sistem

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • vnašati v informacijski sistem (vpis, prenašanje, uvažanje),
 • uporabljati programsko opremo za delo z ne-tekstovnimi oblikami podatkov (slike, zvok, video),
 • uporabljati programsko opremo za vnos podatkov,
 • uporabljati orodja za delo s preglednicami,
 • uporabljati pripomočke za samodejni vnos podatkov (optično branje).

Dijak je zmožen:

 • uporabljati osnove poslovnega komuniciranja v praksi,
 • uporabljati računalniška orodja za obdelavo besedila, tabel in slik,
 • sprejemati računalnik kot orodje za zbiranje in obdelavo podatkov,
 • zavedati se, da je dobra informiranost pogoj za ustrezno odločanje.
BP2 - Arhiviranje baz podatkov

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • označevati arhivske datoteke,
 • voditi arhiv trakov in ostalih medijev,
 • uporabljati medije za shranjevanje in arhiviranje baz podatkov,
 • izvajati osnovno računalniško arhiviranje,
 • izdelovati in shranjevati varnostne kopije podatkovnih baz,
 • pretvarjati med različnimi oblikami zapisa.

Dijak je zmožen:

 • napisati opis predmeta oziroma naprave in delovanja le-tega,
 • napisati delovni dnevnik,
 • napisati strokovno poročilo.
BP3 - Obdelava podatkov

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • izvajati izredne, manj zahtevne obdelave podatkov,
 • nuditi pomoč pri vnosu in ažuriranju podatkovnih baz,
 • nadzirati izvajanje in zaključek obdelav,
 • sodelovati pri izvajanju računalniških obdelav.

Dijak je zmožen:

 • pri dejavnostih dokazati, da zna sodelovati z ljudmi,
 • napisati opis predmeta oziroma naprave in delovanja le-tega,
 • napisati obnovo tega, kar je slišal, videl, bral.
BP4 - Nameščanje SUPB in kreiranje baz podatkov.

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • kreirati podatkovne baze in strukture (po navodilih),
 • nameščati sisteme za upravljanje podatkovnih baz,
 • narisati shemo podatkovne baze.

Dijak je zmožen:

 • navesti bistvene podatke in jih urediti v miselni vzorec,
 • informacije zbirati, razumeti, primerjati, kritično vrednotiti, selekcionirati in uporabiti.
BP5 - Varovanje baz podatkov

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • uvajati varnostne mehanizme,
 • kreirati uporabniške račune za uporabnike baz podatkov (po navodilih),
 • dodeljevati pravice za dostop do podatkov (po navodilih),
 • upoštevati standarde na področju varnosti,
 • uporabljati orodja za varno delo s podatkovnimi bazami (na daljavo),
 • zaščititi področja v preglednicah in tabelah,
 • prebrati in upoštevati varnostno politiko za delo in dostop do podatkov.

Dijak je zmožen:

 • ob aktualnem problemu poiskati in predstaviti prednosti in pomanjkljivosti različnih stališč,
 • izbrati cilj in prevzeti odgovornost za posledice odločitve.
BP6 - Oblikovanje obrazcev in poročil

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • oblikovati obrazce za vnos podatkov (po navodilih),
 • na osnovi podatkov pripravljati in izdelovati poročila.

Dijak je zmožen:

 • pri dejavnostih dokazati, da zna sodelovati z ljudmi,
 • obnoviti in povzeti vsebino besedila.