B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK ZA EVROPSKE ODDELKE V PROGRAMU GIMNAZIJA

   Letnik    -   Število ur na teden  

PREDMET

1.

2.

3.

4.

Letno število ur

 

 

 

 

 

 

Obvezni štiriletni predmeti

 

 

 

 

 

Slovenščina

4

4

4

4

560

Matematika

4

4

4

4

560

TJ 1: Angleščina

3

3

3

3

420

TJ 2: Francoščina/Nemščina

3

3

3

3

420

Zgodovina

2

2

2

2

35 + 245

Športna vzgoja

3

3

3

3

420

 

 

 

 

 

 

Obvezni predmeti

 

 

 

 

 

Glasba

1,5

 

 

 

52 + 18*

Likovna umetnost

1.5

 

 

 

52 + 18*

Geografija

2

2

2

 

35 + 175

Biologija

2

2

2

 

210

Kemija

2

2

2

 

210

Fizika

2

2

2

 

210

Psihologija

 

«

2

 

5 + 65

Sociologija

 

2

»

 

5 + 65

Filozofija

 

 

        

2

5 + 65

Informatika

2

 

 

 

70

Skupaj

32

29

29

21

 

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmeti

-

4

4

8 - 12

 

PTJ**: Slovenija v svetu

1

3

1 - 2

-

175 - 210

PTJ**: Kultura in civilizacija

-

-

1 - 2

1 - 2

70 – 140

Družbene vloge slovenščine

-

1

-

-

35

Slovenska književnost in prevodi

-

-

-

0 - 1

0 - 35

Evropske študije

-

-

0 - 1

1 - 2

35+35–105

 

 

 

 

 

 

Obvezne izbirne vsebine

30 + 60

30 + 60

30 + 60

10 + 20

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj ure PTJ oz. v PTJ (na teden)

5

6 – 8 

5 - 8

4 - 6

 

SKUPAJ URE

33

33

33

29 – 33

 

*  Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
« » Psihologija in sociologija se lahko izmenično iz vajata ali v 2. ali v 3. letniku.
** PTJ = poudarjeni tuji jezik (TJ1 ali TJ2) sodeluje tuji učitelj PTJ kot rojstni govorec