SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Iz opomb v seznamu predmetov je razvidno ali je posamezni katalog znanja predviden za štiriletni izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja ali za dveletni izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja.

SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje

Dodatne informacije posredujejo ustrezne predmetne komisije Zavoda RS za šolstvo www.zrss.si


ZAP.ŠT.

NAZIV PREDMETA

ŠTEVILO UR

OPOMBA

1

BIOLOGIJA

68/105/140/170

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: v obsegu 68 ur je predviden še dodatni izbirni sklop Primerjava strukture in funkcije živih bitij

2

DRUGI TUJI JEZIK

30 do 270

SSI in PTI

3

FIZIKA

68

SSI in PTI

4

FIZIKA

105

SSI in PTI

5

FIZIKA

136

SSI in PTI; za programe s področja mehatronike

6

FIZIKA

140

SSI in PTI

7

GEOGRAFIJA

68

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: predvidene so še dodatne izbirne vsebine v obsegu 68 ur

8

GEOGRAFIJA

68

SSI in PTI; prilagojen za dvojezično slovensko-madžarsko izvajanje

9

GEOGRAFIJA

68

SSI in PTI; prilagojen za izvajanje v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri

10

INFORMATIKA

68

PTI

11

ITALIJANŠČINA

do 408

SSI in PTI; kot drugi jezik za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

12

ITALIJANŠČINA

487

SSI; materni jezik

13

ITALIJANŠČINA

487

SSI; materni jezik (prevod)

14

ITALIJANŠČINA

175 do 280

PTI; materni jezik (prevod)

15

ITALIJANŠČINA

175 do 280

PTI; materni jezik

16

KEMIJA

68

SSI in PTI

17

KEMIJA

105

SSI in PTI

18

KEMIJA

170

SSI in PTI; za programe biotehniškega področja

19

MADŽARŠČINA

490

SSI; materni jezik

20

MADŽARŠČINA

490

SSI; materni jezik (prevod)

21

MADŽARŠČINA

487

SSI; drugi jezik

22

MADŽARŠČINA

487

SSI; drugi jezik (prevod)

23

MADŽARŠČINA

207

PTI;materni jezik

24

MADŽARŠČINA

207

PTI;materni jezik (prevod)

25

MADŽARŠČINA

207

PTI;drugi jezik

26

MADŽARŠČINA

207

PTI;drugi jezik (prevod)

27

MATEMATIKA

206 do 242

PTI

28

MATEMATIKA

383 do 408

SSI

29

PSIHOLOGIJA

68

SSI in PTI

30

SLOVENŠČINA

476

SSI

31

SLOVENŠČINA

276

PTI

32

SLOVENŠČINA

478, 276

SSI in PTI; drugi jezik

33

SOCIOLOGIJA

68

SSI in PTI

34

ŠPORTNA VZGOJA

do 340

SSI in PTI

35

TUJI JEZIK

do 408

SSI in PTI

36

UMETNOST

68

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: izvajajo se vsi trije 34-urni sklopi v skupnem obsegu 102 uri

37

UMETNOST

68

SSI in PTI; prilagojen za dvojezično slovensko-madžarsko izvajanje

38

UMETNOST

68

SSI in PTI; prilagojen za izvajanje v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri

39

ZGODOVINA

103

SSI in PTI; program Predšolska vzgoja: predvideni so še izbirni sklopi v obsegu 33 ur

40

ZGODOVINA

103

SSI in PTI; prilagojen za dvojezično slovensko-madžarsko izvajanje

41

ZGODOVINA

103

SSI in PTI; prilagojen za izvajanje v šolah z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri