SEZNAM JAVNO VELJAVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE
(stanje v šolskem letu 2010/2011)

Legenda:
ENID – enolični identifikator izobraževalnega programa

(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,

(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,

(SI) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,

(gibalno ovirani) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),

(GIB) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),

(gluhi in naglušni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),

(GLU, GJM) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),

(slepi in slabovidni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),

(m1) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v strojništvu (uvajanje s šolskim letom 2002/2003); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),

(m2) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov  na narodno mešanem območju (uvajanje s šolskim letom 2002/2003); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),

(m3) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v gradbeništvu (uvajanje s šolskim letom 2004/2005); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),

k – v označenem letniku se lahko izvaja izobraževalni program s podaljšano veljavnostjo, imenovan tudi preoblikovan oziroma »konvertiran« izobraževalni program (1998); te izobraževalne programe smo zapisali z nepoudarjeno in poševno pisavo,

x v označenem letniku se program lahko izvaja

POJASNILA

 1. Izobraževalni programi s podaljšano veljavnostjo so bili sprejeti še po prejšnjih predpisih in nato leta 1998 usklajeni z veljavnimi.
 2. Izobraževanje po izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja traja dve do tri leta.
 3. Prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, gibalno ovirani) so praviloma podaljšani od pol leta (nižje poklicno izobraževanje) do enega leta (srednje poklicno in srednje strokovno  izobraževanje).
 4. Poklicni oziroma maturitetni tečaj traja eno leto.
 5. V besedilu praviloma uporabljamo namesto izobraževalni program skrajšano ime: program.

PREGLEDNICE

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

D. POKLICNI TEČAJI

E. GIMNAZIJE

F. STROKOVNE GIMNAZIJE

G. PROGRAM MEDNARODNE MATURE

H. MATURITETNI TEČAJ

I. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št. ENID PROGRAM Sprejem programa(Uradni list) Programi po letnikih
š.l. 2010/2011
1. 2. 3.
1. 970375 Čistilec objektov (a) 12/01 x x
 
2. 150654 Gradbinec 69/98   x x
3. 996345 Ličar 69/98     x
4. 173593 Monter električnih naprav (gibalno ovirani) 69/98     x
5. 969395 Obdelovalec kovin (gluhi in naglušni) 52/03  
x
6. 743253 Obdelovalec lesa(a) 53/08 x  
7. 152964 Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni) 1/00     x
8. 142506 Obdelovalec lesa (GLU, GJM) 30/09 x  
9. 340172 Pomočnik konfekcionarja 69/98 x x x
10. 385812 Pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni) 52/03 x x
x
11. 589435 Pomočnik pri tehnologiji gradnje(a) 95/09    
12. 680316 Pomočnik steklarja 69/98 x
x
x
13. 646387 Pomočnik v biotehniki in oskrbi (a) 53/08 x  
14. 860412 Pomočnik v tehnoloških procesih (a) 53/08 x  
15. 763063 Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB) 30/09 x
 
16. 637812 Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM) 30/09 x
 x   
17. 603841 Pomožni administrator (gibalno ovirani) 75/04     x
18. 287007 Pomožni administrator (GIB) 30/09 x  
19. 868546 Tesar opažev 69/98   x
x
20. 555653 Upravljalec gradbene mehanizacije 69/98   x x

(a) Dveletni izobraževalni program.

B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št. ENID Program Sprejem programa(Uradni list) Programi po letnikih
š.l. 2010/2011
1. 2. 3.
1. 591367 Administrator 53/08 x   x
2. 801437 Administrator (DV) 30/09 x
x
  
 
3. 651322 Administrator (gibalno ovirani) 53/08 x   x
4. 602840 Administrator (IS) 131/03     x
5. 896602 Administrator (IS) 30/09 x
x
  
 
6. 758212 Administrator (slepi in slabovidni) 53/08 x x   x
7. 249361 Avtoklepar (DV) (m2) 52/03 x x x
8. 255563 Avtoklepar (IS)  (m2) 52/03 x x x
9. 193977 Avtokaroserist 14/10 x    
10. 124222 Avtokaroserist 63/05   x x
11. 175700 Avtomehanik (DV) (m2) 52/03     x
12. 322000 Avtomehanik (IS)  (m2) 52/03     x
13. 609882 Avtoserviser 14/10 x    
14. 346234 Avtoserviser 73/04   x x
15. 801402 Avtoserviser (DV) 30/09 x  
16. 227024 Avtoserviser (IS) 30/09 x  
17. 829843 Avtoserviser (SI) 55/07     x x
18. 511147 Bolničar-negovalec 53/08 x   x
19. 303436 Cvetličar 55/07 x x
20. 144886 Črkoslikar (m3) 75/04   x x
 
21. 469994 Dimnikar 95/09 x    
22. 481985 Dimnikar(m3) 75/04   x x
23. 277536 Elektrikar 53/08 x x   x
24. 217133 Elektrikar (DV) 30/09 x   x  
25. 708855 Elektrikar (GIB) 30/09 x   x  
26. 697641 Elektrikar elektronik (gibalno ovirani) 52/03     x
27. 550480 Elektrikar energetik (DV) (m2) 75/04     x
28. 826182 Farmacevtski procesničar 1/00 x
x
x
29. 374591 Finomehanik (m1) 52/03 x
x
x
30. 363034 Frizer 14/10 x    
31. 989275 Frizer 63/05   x x
32. 229887 Frizer (SI) 55/07   x x
33. 437696 Gastronomske in  hotelske storitve 53/08 x x   x
34. 814401 Gastronomske in hotelske storitve (DV) 30/09 x   x  
35. 653163 Gastronomske in hotelske storitve (IS) 30/09 x
x
 
36. 507423 Geostrojnik rudar 53/08 x   x   x
37. 614586 Gospodar na podeželju 55/07 x x x
38. 811671 Gozdar 55/07 x x x
39. 509691 Grafični operater 14/10 x    
40. 950705 Grafični operater 63/05   x   x
41. 920647 Grafični operater (gluhi in naglušni) 55/07 x
x
  x
42. 718193 Instalater strojnih instalacij (DV) (m2) 52/03     x
43. 480963 Instalater strojnih instalacij (IS) (m2) 52/03 x
x
x
44. 105525 Inštalater strojnih inštalacij 53/08 x   x   x
45. 387513 Inštalater strojnih inštalacij (DV) 30/09 x  
46. 882245 Izdelovalec  kovinskih  konstrukcij 53/08 x   x
47. 316001 Izdelovalec obutve 35/00 x
x
x
48. 732186 Izdelovalec oblačil 55/07 x   x   x
49. 114163 Izdelovalec oblačil (gluhi in naglušni) 53/08 x
x
50. 473032 Izdelovalec suhomontažne gradnje 95/09 x    
51. 778624 Izvajalec suhomontažne gradnje (m3) 75/04   x x
52. 348054 Kamnosek 95/09 x    
53. 629734 Kamnosek (m3) 75/04   x x
54. 265034 Klepar-krovec 53/08 x x
55. 297661 Klepar-krovec (DV)  (m2) 52/03 x
x
x
56. 587776 Klepar-krovec (IS)  (m2) 52/03 x
x
x
57. 177016 Konstrukcijski mehanik (DV) (m2) 52/03 x
x
x
58. 147280 Konstrukcijski mehanik (IS) (m2) 52/03 x
x
x
59. 846783 Kuhar (DV) (m2) 52/03     x
60. 136451 Kuhar (IS) (m2) 52/03     x
61. 390901 Mehanik kmetijskih in delovnih strojev 53/08 x x   x
62. 193683 Mehatronik operater 14/10 x    
63. 683354 Mehatronik operater 63/05   x x
64. 845264 Mehatronik operater (DV) 30/09 x   x  
65. 830893 Mesar 55/07 x x x
66. 105161 Metalurg 53/08 x x   x
67. 883575 Mizar 14/10 x    
68. 887880 Mizar 82/06   x   x
69. 572817 Mizar (gluhi in naglušni) 55/07 x   x x
70. 796075 Mlekar 55/07 x
x
x
71. 538573 Natakar (DV) (m2) 52/03     x
72. 227465 Natakar (IS) (m2) 52/03     x
73. 521850 Oblikovalec kovin (gluhi in naglušni) 52/03     x
74. 886571 Oblikovalec kovin-orodjar 53/08 x x   x
75. 700035 Oblikovalec kovin – orodjar (GLU, GJM) 30/09 x  
76. 869281 Oblikovalec kovin – orodjar (DV) 30/09 x
  x
 
77. 183722 Oblikovalec kovin (DV) 52/02     x
78. 437507 Oblikovalec kovin – orodjar (IS) 30/09 x  
79. 952364 Orodjar (DV) (m2) 52/03     x
80. 934325 Orodjar (IS) (m2) 52/03  
x
81. 226303 Pečar-keramik (m3) 75/04   x x
82. 315385 Pečar-keramik (DV) (m2) 52/03     x
83. 500920 Pečar-keramik (IS)  (m2) 52/03 x
x
x
84. 708792 Pečar-polagalec keramičnih oblog 95/09 x    
85. 679315 Pečar – polagalec keramičnih oblog (DV) 30/09 x  
86. 769545 Pek 55/07 x   x   x
87. 383621 Polagalec talnih oblog 95/09 x    
88. 953974 Prodajalec (DV) (m2) 52/03     x
89. 868455 Prodajalec (IS)  (m2) 52/03     x
90. 830004 Računalnikar 53/08 x   x
91. 505127 Računalnikar (gluhi in naglušni) 55/07 x   x x
92. 782866 Računalnikar (gibalno ovirani) 55/07       x
93. 195916 Računalnikar (GIB) 30/09 x   x   
94. 406427 Računalnikar (IS) 30/09 x   x  
95. 298396 Slaščičar 55/07 x   x x
96. 720937 Slikopleskar-črkoslikar 95/09 x    
97. 355481 Slikopleskar (m3) 75/04   x x
98.. 825370 Slikopleskar (DV) (m2) 52/03
x
x
x
99. 441665 Slikopleskar (IS)  (m2) 52/03 x
x
x
100. 644791 Steklar 53/08 x
x
  x
101. 380576 Strojni mehanik (m1) 52/03 x
x
x
102. 424095 Strojni mehanik (DV) (m2) 52/03 x
x
x
103. 769020 Strojni mehanik (IS)  (m2) 52/03 x
x
x
104. 348292 Strojni mehanik (SI)  (m1) 52/03 x
x
x
105. 102382 Strojnik gradbene mehanizacije (m3) 75/04   x x
106. 774263 Tapetnik 14/10 x    
107 587090 Tapetnik 82/06   x
x
  
108. 629944 Tesar 95/09   x    
109. 175644 Tesar (m3) 75/04   x x
110. 680477 Trgovec 53/08 x x
111. 324023 Trgovec (DV) 30/09 x   x  
112. 141792 Trgovec (IS) 30/09 x
  x
 
 
113. 674716 Upravljalec težke gradbene mehanizacije 95/09 x    
114. 793135 Urar (m1) 52/03 x
x
x
115. 665301 Voznik
(samo za odrasle; za vozila nad 3.5 tone)
51/98, 67/00,12/01, 23/02,79/03, 75/04, 63/05, 82/06, 55/07 in 85/08 k k k
116. 179487 Vrtnar 55/07 x   x x
117. 121982 Zidar 95/09 x    
118. 473851 Zidar (m3) 75/04   x x
119. 961891 Zidar (DV) (m2) 52/03 x
x
x
120. 585410  Zidar (IS) (m2) 52/03 x
x
x
121. 494914 Zlatar (m1) 52/03     x
122. 761033 Zlatar 30/09 x
  x
 
 
123. 158151 Živilec 14/10 x    

C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Z. št. ENID Program Sprejem programa
(Uradni list)
Programi po letnikih
š.l. 2010/2011
1. 2. 3. 4.
1. 609252 Aranžerski tehnik 23/02       x
2. 295442 Aranžerski tehnik 53/08 x x  
3. 363552 Ekonomski tehnik 1/00       x
4. 649292 Ekonomski tehnik 53/08 x  
5. 144564 Ekonomski tehnik (DV) 78/00       x
6. 458045 Ekonomski tehnik (DV) 53/08 x  x  
7. 739676 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 35/00       x
8. 911771 Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) 53/08 x
 x
 
 
9. 913353 Ekonomski tehnik (IS) 78/00       x
10. 522004 Ekonomski tehnik (IS) 53/08 x  x  
11. 602966 Ekonomski tehnik (SI) 35/00       x
12. 733320 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 35/00       x
13. 878962 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 53/08 x
x
 x  
14. 518903 Elektrotehnik elektronik 52/03       x
15. 185773 Elektrotehnik elektronik (SI) 52/03       x
16. 591542 Elektrotehnik energetik 52/03       x
17. 845117 Elektrotehnik 53/08 x x  
18. 484393 Elektrotehnik računalništva 52/03       x
19. 499051 Elektrotehnik telekomunikacij 52/03       x
20. 501725 Farmacevtski tehnik 12/01       x
21. 397964 Farmacevtski tehnik 53/08 x x  
22. 244944 Fotografski tehnik 35/00     x x
23. 928697 Fotografski tehnik 30/09 x    
24. 125503 Gastronomija in turizem 53/08 x x  
25. 673995 Geodetski tehnik 12/01       x
26. 361522 Geodetski tehnik 53/08 x x  x  
27. 675941 Geotehnik 53/08 x x  x  
28. 987343 Gostinski tehnik 35/00       x
29. 454286 Gostinski tehnik (SI) 35/00       x
30. 314265 Gozdarski tehnik 55/07 x x
31. 428456 Gradbeni tehnik 12/01       x
32. 278754 Gradbeni tehnik 53/08 x x  x  
33. 686196 Grafični tehnik 35/00       x
34. 611212 Grafični tehnik 53/08 x x  x  
35. 772471 Grafični tehnik (gluhi in naglušni) 52/03     x x
36. 288176 Grafični tehnik (GLU,GJM) 30/09 x    
37. 685615 Hortikulturni tehnik 55/07 x x
38. 243411 Kemijski tehnik 1/00       x
39. 321363 Kemijski tehnik 53/08 x x  x  
40. 946603 Kmetijsko - podjetniški tehnik 55/07 x  x x
41. 946617 Kozmetični tehnik 55/07 x  x x
42. 564242 Laboratorijski tehnik 1/00       x
43. 262836 Ladijski strojni tehnik (SI) 69/98 x
x
x
x
44. 764421 Lesarski tehnik 1/00       x
45. 212044 Lesarski tehnik 53/08 x x  
46. 603974 Logistični tehnik 53/08 x x  x  
47. 766612 Medijski tehnik 35/00       x
48. 623987 Medijski tehnik 53/08 x x  
49. 743323 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03     x x
50. 533435 Medijski tehnik (GLU,GJM) 30/09 x    
51. 485891 Naravovarstveni tehnik 53/08 x x  
52. 466326 Okoljevarstveni tehnik 53/08 x x  x  
53. 439075 Plovbni tehnik (SI) 69/98 x x x x
54. 811013 Predšolska vzgoja 69/98       x
55. 319403 Predšolska vzgoja 53/08 x x  x  
56. 336252 Prometni tehnik 69/98       x
57. 454944 Prometni tehnik (SI) 12/01       x
58. 488082 Rudarski tehnik 1/00       x
59. 949900 Strojni tehnik 52/03       x
60. 769041 Strojni tehnik 53/08 x x  
61. 501886 Strojni tehnik (DV) 52/03       x
62. 606025 Strojni tehnik (DV) 53/08 x x  x  
63. 930930 Strojni tehnik (SI) 52/03       x
64. 894516 Tehnik elektronskih komunikacij 53/08 x x  
65. 741041 Tehnik laboratorijske biomedicine 53/08 x x  x  
66. 955234 Tehnik mehatronike (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007) 82/06 x x x
67. 166033 Tehnik oblikovanja (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007) 82/06 x x  x x
68. 380786 Tehnik optik 69/98       x
69. 595623 Tehnik optik 53/08 x x  
70. 974183 Tehnik računalništva 53/08 x x  
71. 185122 Tehnik steklarstva 53/08 x
x
 x  
72. 321713 Tehnik varovanja 53/08 x  x  
73. 803075 Tehnik zdravstvene nege 1/00       x
74. 970641 Tehnik zdravstvene nege (SI) 1/00       x
75. 642313 Turistični tehnik 35/00       x
76. 495831 Turistični tehnik (SI) 35/00       x
77. 400295 Ustvarjalec modnih oblačil 55/07 x x x
78. 553770 Veterinarski tehnik 1/00       x
79. 171605 Veterinarski tehnik 53/08 x x  
80. 803075 Zdravstvena nega 53/08 x x  
81. 343672 Zobotehnik 12/01       x
82. 947716 Zobotehnik 53/08 x x  
83. 811076 Živilsko prehranski tehnik 55/07 x x

Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Z. št. ENID Program Sprejem programa
(Uradni list)
Programi po letnikih
š.l. 2010/2011
1. 2.
1. 411481 Avtoservisni tehnik 55/07 x  x
2.  326074 Ekonomski tehnik 53/08 x x
3. 151655 Ekonomski tehnik (DV) 30/09 x x
4. 624253 Ekonomski tehnik (GIB) 30/09 x x
5. 725165 Ekonomski tehnik (IS) 85/08 x
x
6. 594895 Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) 52/03 x x
7. 693476 Elektrotehnik 53/08 x x
8. 133091 Elektrotehnik (GIB) 30/09 x x
9. 225645 Gastronomija 53/08 x x
10. 439474 Gastronomija (DV) 30/09 x
x
11. 936971 Gastronomija (IS) 85/08 x
x
12. 328783 Geotehnik 53/08 x
13. 711340 Gradbeni tehnik 75/04 x x
14. 758954 Grafični tehnik 53/08 x
x
15. 144676 Grafični tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 x x
16. 744205 Hortikulturni tehnik 55/07 x x
17. 865256 Kmetijsko-podjetniški tehnik 55/07 x x
18. 828184 Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 x
x
19. 719831 Lesarski tehnik 53/08 x x
20. 465892 Lesarski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 x x
21. 819693 Logistični tehnik 95/09 x  
22. 370832 Medijski tehnik 75/04 x
x
23. 174006 Medijski tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 x
x
24. 768880 Prometni tehnik 131/03   x
25. 623532 Strojni tehnik 53/08 x x
26. 472143 Strojni tehnik (DV) 30/09 x
27. 489020 Strojni tehnik (gluhi in naglušni) 52/03 x x
28. 175602   Strojni tehnik (IS) 85/08 x
x
29. 234227 Tehnik mehatronike 53/08 x
x
30. 481495 Tehnik računalništva 53/08 x x
31. 973854 Tehnik steklarstva 53/08 x
x
32. 702373 Tehnik varovanja 95/09 x  
33. 755524 Tekstilni tehnik 52/03 x
x
34. 257593 Ustvarjalec modnih oblačil 30/09 x  x
35. 768376 Zdravstvena nega 53/08 x x
36. 734895 Živilsko prehranski tehnik 53/08 x x
37. 828331 Živilski tehnik operater 69/98 x
x

D. POKLICNI TEČAJ

Z. št. ENID Program Sprejem programa
(Uradni list)
š.l. 2010/2011
1. 762531 Ekonomski tehnik 131/03 x
2. 556682 Ekonomski tehnik (IS) 131/03 x
3. 807863 Elektrotehnik računalništva 52/03 x
4.  585326 Farmacevtski tehnik 45/97 x
5. 862911 Gastronomija in turizem 30/09 x
6.  706496 Medijski tehnik 52/03 x
7. 926863 Predšolska vzgoja 30/09 x
8. 726950 Prometni tehnik 131/03 x
9. 931791 Tekstilni tehnik 45/97 x

E. GIMNAZIJE

Z. št. ENID Program Sprejem programa(Uradni list) Programi po letnikih
š.l. 2010/2011
1. 2. 3. 4.
1. 433132 Gimnazija 54/98 x x x x
2. 989485 Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre 54/98 x x x x
3. 635474 Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre 54/98 x x x x
4. 648494 Dvojezična slovensko madžarska gimnazija 54/98 x x x x
5. 690361 Klasična gimnazija 54/98 x x x x

F. STROKOVNE GIMNAZIJE

Z. št. ENID Program Sprejem programa(Uradni list) Programi po letnikih
š.l. 2010/2011
1. 2. 3. 4.
1. 233653 Ekonomska gimnazija 54/98 x x x x
2. 107541 Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri 54/98 x x x x
3. 371413 Tehniška gimnazija 54/98 x x x x
4. 631463 Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri 54/98 x x x x
5. 807555 Umetniška gimnazija 54/98, 5/00  
Glasbena smer
 1. glasbeni stavek
 2. petje-instrument
 3. jazz-zabavna glasba
x x x x
· Plesna smer
 1. balet
 2. sodobni ples
x x x x
· Likovna smer x x x x
· Dramsko - gledališka smer x x x x
6. 101990 Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri 111/00  
· Glasbena smer
 1. glasbeni stavek
 2. petje-instrument
x x x x
· Likovna smer x x x x

G. PROGRAM MEDNARODNE MATURE

H. MATURITETNI TEČAJ

Z. št. ENID Program Sprejem programa
(Uradni list)
1. 628432 Maturitetni tečaj 68/98, 79/03
2. 503685 Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri 6/02
3. 187950 Maturiteni tečaj za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju 75/04

I. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

Izobraževalni programi zasebnih šol so pridobili javno veljavnost, ko je pristojni strokovni svet ugotovil enakovredni izobrazbeni standard teh programov izobrazbenemu standardu gimnazijskih programov javnih šol.


Z. št.
ENID Program Pridobitev javne veljavnosti
1. 873726 Program Škofijske gimnazije Vipava Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998
2.  433132 Program gimnazije Želimlje Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998 in 55. seja 30. 01. 2003
3.  126840 Program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana-Šentvid Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 4. seja 28. 01. 1993 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 9. seja 3. 7. 1997
4.  129710 Program škofijske gimnazije Antona Martina Slomška Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 5. seja 19. 12. 1996 in 12. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 29. 1. 1998
5.  819980 Waldorfska gimnazija Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 24. seja 14. 1. 1999