A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK (Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom, prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

Trajanje izobraževanja: eno leto (poklicni tečaj)

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževalni program dijakom omogoča, da:

Posebni cilji:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Gospodarsko poslovanje

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Računovodstvo

vaje, 2 delna pisna izpita ali pisni izpit ob zaključku

Upravno poslovanje

vaje, 2 delna pisna izpita ali pisni izpit ob zaključku

Poslovna matematika

vaje, pisni izpit

Statistika

vaje, pisni izpit

Ekonomija

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Pravo

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Poslovna informatika

vaje, 2 delna pisna izpita ali pisni izpit ob zaključku

Praktični pouk

izdelek ali storitev in zagovor

Pogoj za opravljanje izpita iz posameznega predmeta so opravljene vaje.

Za dokončanje izobraževanja je potrebno opraviti vse izpite, izdelati pisna poročila in dokazati 80% udeležbo pri praktičnem izobraževanju in vajah ter opraviti poklicno maturo. Poklicna matura obsega obvezni in izbirni del.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: