B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK FARMACEVTSKI TEHNIK / poklicni tečaj

PREDMETI

SKUPNO
št. ur
v programu

B - Strokovno-teoretični predmeti

Somatologija

27

Zdravstvena vzgoja

22

Mikrobiologija

56

Latinski jezik

42

Farmakognozija

155

Farmacevtska kemija

165

Farmacevtska tehnologija

206

Kontrolne in analizne metode v farmaciji

145

Skupaj B

818

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 
   

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

 

Delovna praksa*

72

 

Skupno število ur pouka (B+C)

818

Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C + Č)

72

Skupaj (B + C + Č)

890

 

Število tednov pouka

28

Število tednov delovne prakse

2

Skupno število tednov izobraževanja

30

* V okviru delovne prakse je 6 ur namenjenih za uvajalni seminar, ki ga organizira šola. Delovno prakso lahko dijaki opravijo po delih in v več različnih podjetjih.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur
za vaje *

Število dijakov
v skupini

Letno štev. ur za
sodelavca na oddelek

Predmet

Izvajalec

Mikrobiologija

učitelj

12

do 17

 

laborant     11

Farmakognozija

učitelj

25

do 17

 

laborant     31

Farmacevtska kemija

učitelj

34

do 17

 

laborant     33

Farmacevtska tehnologija

učitelj

124

do 17

 

laborant     41

Kontrolne in analizne metode v farmaciji

učitelj

47

do 17

 

laborant     29

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:

Predmet

Izvajalec

Znanje

Somatologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine ali biologije

Zdravstvena vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, medicine, biologije ali višja strokovna izobrazba iz zdravstvene nege z dodatno visokošolsko izobrazbo iz pedagogike, organizacije dela ali sociologije

Mikrobiologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine ali biologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz zdravstva, farmacije ali kemije

Farmakognozija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz farmacije

Farmacevtska kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz farmacije ali kemije

Farmacevtska tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz farmacije ali kemije

Kontrolne in analizne metode v farmaciji

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz farmacije ali kemije

Latinski jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz latinskega jezika