A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: FARMACEVTSKI TEHNIK poklicni tečaj

Naziv strokovne izobrazbe: farmacevtski tehnik/ farmacevtska tehnica

Trajanje izobraževanja: eno leto

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da si pridobijo izobrazbo za tehnološko in operativno delo v lekarni ali proizvodnem obratu pri pripravi zdravil in se usposobijo za:

 • sodelovanje pri organizacijskem in tehničnem vodenju priprave in oblikovanja zdravil,
 • laboratorijska farmacevtska opravila,
 • tehnično kontrolo in administrativno poslovanje,
 • skladiščenje zdravil, surovin in drugega blaga,
 • pripravo že narejenih zdravil za izdajo na recept,
 • pripravljanje in izdajanje zdravil z blagim učinkom in pomožnih sredstev za zdravljenje,
 • pripravljanje, izdajanje in prodajanje blaga brez recepta ter zdravil z blagim učinkom,
 • svetovanje o uporabi zdravil z blagim učinkom in dietetskih pripravkov,
 • delo v aseptičnih razmerah,
 • urejanje zdravstveno-tehnične dokumentacije.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Somatologija

  ustni izpit

  Zdravstvena vzgoja

  pisni izpit

  Mikrobiologija

  vaje, pisni izpit

  Latinski jezik

  ustni izpit, pisni izpit

  Farmakognozija

  4 delni (pisni) izpiti, vaje, pisni izpit ali pozitivno ocenjeni delni pisni izpiti

  Farmacevtska kemija

  5 delnih (pisnih) izpitov, vaje, seminarska naloga, pisni izpit ali pozitivno ocenjen delni izpiti

  Farmacevtska tehnologija

  4 delni (pisni) izpiti, ustni izpit ali pozitivno ocenjeni delni izpiti

  Kontrolne in analizne metode v farmaciji

  6 delnih (pisnih) izpitov, pisni izpit ali pozitivno ocenjeni delni pisni izpiti

  Pogoj za opravljanje izpita iz posameznega predmeta so uspešno opravljene seminarske naloge in opravljene vaje.

  Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je treba opraviti vse izpite, dokazati najmanj 80 % udeležbo pri delovni praksi, o njej izdelati pisno poročilo ter opraviti poklicno maturo.

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka).

  Izbirni del:

 • farmacevtska kemija,
 • praktični del izpita in zagovor