B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK MEDIJSKI TEHNIK / PT

PREDMETI

SKUPNO
št. ur
v programu

B. Strokovno – teoretični predmeti

Grafično oblikovanje

120

Multimedijsko oblikovanje

180

Digitalna tipografija in reprodukcija

240

Osnove grafičnih procesov

60

Varstvo pri delu

30

Podjetništvo

60

Fotografija in videotehnika

60

Skupaj B

750

 

C. Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

210

 

Č. Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

190

 

Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

400

Število ur izobraževanja v šoli (B+C)

960

Skupaj (B+C+Č)

1150

 

Število tednov pouka

30

Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

5

Skupno število tednov izobraževanja

35

Delitve dijakov skupine in sodelovanje laborantov

Predmet

Izvajalec

Letno število
ur za
vaje*

Število dijakov
v skupini

Letno št. ur za sodelavca

 

na oddelek na skupino

Grafično oblikovanje

učitelj

30

do 17

   

Multimedijsko oblikovanje

učitelj

90

do 17

   

Digitalna tipografija in reprodukcija

učitelj

120

do 17

   

Osnove grafičnih procesov

učitelj

20

do 17

   

Fotografija in videotehnika

učitelj

laborant

20

do 17

 

 

20

Praktični pouk

učitelj

210

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Grafično oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja, likovne umetnosti ali oblikovanja vizualnih komunikacij

Multimedijsko oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, računalništva in informatike, organizacije dela, ekonomije ali sociologije

Digitalna tipografija in reprodukcija

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike, računalništva in informatike, organizacije dela ali oblikovanja vizualnih komunikacij

Osnove grafičnih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Varstvo pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva pri delu in požarnega varstva

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, organizacije dela ali grafične tehnike

Fotografija in videotehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, likovne umetnosti, grafične tehnike, filma ali televizije

laborant srednja strokovna izobrazba iz fotografije, grafike, elektrotehnike ali kemije

Praktični pouk

učitelj

  • visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, računalništva in informatike ali grafične tehnike

ali

  • višja strokovna izobrazba iz grafike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike