A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: MEDIJSKI TEHNIK poklicni tečaj

Naziv strokovne izobrazbe: medijski tehnik / medijska tehnica

Trajanje izobraževanja: eno leto

Vpisni pogoji: končan četrti letnik gimnazije

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini ocenjevanja znanja

Predmet

Delni izpiti

Vaje

Projektne naloge

Ustni

Izpit

Grafično oblikovanje

 

da

da

da

Multimedijsko oblikovanje

3

da

da

da

Digitalna tipografija in reprodukcija

3

da

da

da

Osnove grafičnih procesov

1

da

 

da

Varstvo pri delu

     

da

Podjetništvo

   

da

da

Fotografija in videotehnika

1

da

da

da

Praktični pouk

 

da

dnevnik

da

da

Delovna praksa

 

dnevnik

   

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je treba opraviti vse izpite, dokazati najmanj 80% udeležbo pri delovni praksi, o njej izdelati pisno poročilo ter opraviti poklicno maturo.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: