B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA/PT/2011

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

B – Strokovni moduli

 

 

M1

Upravljanje s programirljivimi napravami

obvezno

136

8

M2

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

obvezno

102

7

M3

Vzdrževanje informacijske programske opreme

obvezno

102

7

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

obvezno

102

6

M5

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

obvezno

102

7

M6

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

obvezno

136

9

M7

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

obvezno

102

7

M8

Oprema za multimedijsko tehniko

izbirno

136

8

M9

Upravljanje IK sistemov

izbirno

136

8

M10

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

izbirno

136

8

M11

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

izbirno

136

8

M12

Napredna uporaba podatkovnih baz

izbirno

136

8

M13

Računalniško oblikovanje

izbirno

136

8

Skupaj B

 

1054

67

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C - Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

380

16

Č - Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

38

2

E - Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

80

4

Skupaj pouka (B+E)

 

1134

71

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

418

18

Skupaj (B+Č+E)

 

1172

73

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

77

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

33

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

1

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

34

 

Pojasnilo k predmetniku:
Dijak izbere dva modula izmed ponujenih izbirnih modulov in sicer: (M8 in M9) ali (M8 in M10) ali (M11 in M12) ali (M11 in M13) (16 KT).

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

M1

Upravljanje s programirljivimi napravami

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva (VS Osnove programiranja)

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike (VS Programirljive naprave)

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva, informatike ali elektrotehnike

M2

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

učitelj

visokošolska izobrazba računalništva ali elektrotehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva, informatike ali elektrotehnike

M3

Vzdrževanje informacijske programske opreme

učitelj

visokošolska izobrazba računalniške smeri

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M4

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektro smeri (VS električne inštalacije)

visokošolska izobrazba iz računalniške smeri (VS komunikacijske inštalacije)

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike (VS električne inštalacije)

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike  (VS komunikacijske inštalacije)

laborant

srednja strokovna izobrazba smeri elektrotehnika ali računalništvo

M5

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M6

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

učitelj

visokošolska izobrazba računalniške smeri

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M7

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M8

Oprema za multimedijsko tehniko

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike, elektronike ali računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz elektrotehnike, računalništva ali informatike

M9

Upravljanje IK sistemov

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M10

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M11

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

učitelj

visokošolska izobrazba računalništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M12

Napredna uporaba podatkovnih baz

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

M13

Računalniško oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike in za integrirane vsebine iz umetnosti visokošolska izobrazba iz umetnosti ali oblikovanja za področje integriranih vsebin

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike

4. OBVEZNE PRILOGE

4.1. Katalogi znanja:

4.2. Izpitni katalogi

Izpitna kataloga sta bila sprejeta skupaj z izobraževalnim programom za srednje strokovno  izobraževanje tehnik računalništva na 109. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 16. 6. 2008., objavljen v Uradnem listu RS št. 53/08.