POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

OBLIKOVANJE IN KONSTRUKCIJA OBLAČIL

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

56

64

120

skupaj

56

64

120

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • spoznajo funkcijo oblačil, barve in barvne učinke,

 • si razvijejo čut za estetiko,

 • spoznajo različne možnosti pri oblikovanju oblačil,

 • razvijajo sposobnost doživljanja, razumevanja, kritičnega mišljenja in vrednotenja modnih tendenc,

 • razvijajo čut za opazovanje,

 • spoznajo vpliv proporcev človeškega telesa na konstrukcijo oblačil,

 • spoznajo vrste mer in se naučijo meriti,

 • se naučijo izračunati mere za konstrukcijo določenih oblačil,

 • spoznajo različne načine označevanja oblačil,

 • se naučijo izdelati kroje za določena oblačila,

 • se naučijo povečati in zmanjšati kroje za določena oblačila,

 • razvijejo čut za natančno delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Uvod

  Dijak

  Dijak

   

 • pojma konstrukcija in oblikovanje oblačil

 • usvoji osnovne pojme in zna oceniti pomen oblikovanja in konstrukcije oblačil v procesu izdelave oblačil;

 • Razvije sposobnost kritičnega mišljenja in vrednotenja.

   

  Proporci človeškega telesa

   

   

   

 • značilnosti človeškega telesa v različnih življenjskih obdobjih

 • posebnosti moškega oziroma ženskega telesa

 • vpliv proporcev na konstrukcijo oblačil

 • zna razlikovati proporce človeškega telesa, razume njihov pomen ter vpliv na konstrukcijo oblačil;

 • za različne proporce zna poiskati razlike v osnovnih krojih za oblačilo;

 • nauči se izdelati proporc ženskega telesa;

 •    

  Funkcija oblačil in njihovo oblikovanje

   

   

   

 • funkcija oblačil

 • človek, barva, moda

 • izbira modela

 • silhueta in delitveni šivi

 • barva in struktura

 • sorazmerje in usklajenost

 • ustrezni kroji in detajli

 • izrezi in ovratniki

 • rokavi, zapestniki, ramena

 • bluze, srajce, majice

 • krila in hlače

 • plašči in ogrinjala

 • jakne, jopice, jopiči

 • ženske obleke

 • kombinacija oblačilnih predmetov

 • svečana oblačila

 • pojasni funkcijo oblačil, izbere primeren model, barve in materiale;

 • prepozna vrste in določi uporabnost oblačil;

 • zna sestaviti primerne kombinacije oblačilnih predmetov;

 • razvije čut za estetsko;

 • Pridobi sposobnost ustvarjalne uporabe znanja.

  Razvije sposobnost logičnega mišljenja.

   

  Mere

   

   

   

 • opredelitev in vrste mer

 • merjenje

 • izračun mer za konstrukcijo določenih oblačil

 • spozna pomen in vrste mer za konstrukcijo oblačil in pridobljeno znanje uporabi pri konstruiranju;

 • nauči se meriti(jemati mere po postavi);

 • nauči se izračunati mere za konstrukcijo določenih oblačil;

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

   

  Označevanje oblačil

   

   

   

 • standardizirane oznake za oblačila

 • piktogrami

 • ostali načini označevanja

 • nauči se prepoznati oznake na določenem oblačilu, jih pojasniti in uporabiti pri svojem delu;

 •    

  Konstrukcija krojev za ženska oblačila

   

   

   

 • žensko krilo

 • ženske hlače

 • ženska bluza

 • ženska obleka

  ženska jakna

 • nauči se narisati osnovne kroje za določena ženska oblačila;

 • ugotovi razlike med osnovnim krojem in določenim modelom;

 • spremeni osnovne kroje in jih modelira;

 • razvije spretnosti, potrebne pri modeliranju (oblikovati linije šivov, dele oblačil, ...);

 • kombinira pridobljena znanja;

 • nauči se narisati osnovne kroje za določena ženska oblačila;

 • ugotovi razlike med osnovnim krojem in določenim modelom;

 • spremeni osnovne kroje in jih modelira;

 • razvije spretnosti, potrebne pri modeliranju (oblikovati linije šivov, dele oblačil,...);

 • kombinira pridobljena znanja;

 • Za reševanje problemov in delovnih nalog razvije racionalen odnos.

  Razvije čut za natančno in odgovorno delo.

  Pridobi sposobnost ustvarjalne uporabe znanja.

  Pridobi sposobnost ustvarjalne uporabe znanja.

  Vaje: žensko krilo (5 vaj)

  1.   ravno krilo

  2.   razširjeno krilo

  3.   krilo z gubami

  4.   modno krilo

  Dijak vaje izdela kot program v merilu1:4.

  5.   žensko krilo po meri

  Vsak dijak izdela kroj v merilu 1:1

  Vaje: ženske hlače (2 vaji)

  1.   ženske hlače z gubicami in žepi; dijak vajo izdela kot program v merilu 1:4

  2. modeliranje žepov v merilu 1:1 izdela kroj za žepe.

  Vaje: ženska bluza (3 aje)

  1.   ženska bluza z všitki

  2.   ženska modna bluza

  Vaji izdela kot program v merilu 1:4.

  3. osnovni kroj za žensko bluzo z všitki; osnovni kroj izdela v merilu 1:1

       

  Vaje: ženska obleka ( 3 vaje)

  1.   ženska obleka

  2.   različice šivov na ženski obleki

  Dijak vajo izdela v merilu 1:4 kot program.

  3.   ženska obleka po meri; izdela kroj v merilu 1:1

  Vaje: ženska jakna (1 vaja)

  1.   1.Ženska jakna z deljenim rokavom; dijak vajo izdela v merilu 1:4 kot program

  Ovratniki

   

  Razvije pozitiven odnos do modnih novosti.

  Vaje: ovratniki (2 vaji)

  1.   ovratniki; vajo izdela v merilu kot del programa.

  2.   ovratniki; izdela kroje za tri različne ovratnike v merilu 1:1

  Rokavi

   

   

  Vaje: rokavi (2 vaji)

  1.   rokavi; vajo izdela v merilu 1:4 kot program

  2.   rokavi; za tri različne rokave izdela kroje v merilu 1:1

  Konstrukcija krojev za moška oblačila

   

   

   

 • moške hlače

 • moška srajca

 • nauči se izdelati (narisati in modelirati) kroje za določena moška oblačila;

 • razvije spretnosti, potrebne pri modeliranju;

 • Razvije sposobnost prenašanja znanja na konkretne naloge.

  Razvije čut za natančno in odgovorno delo.

  Vaje: moške hlače (1 vaja)

  1. moške hlače z gubicami;.dijak vajo izdela v merilu 1:4 kot program

       

  Vaje: moška srajca (1 vaja)

  1.   moška klasična srajca; vajo izdela kot program v merilu 1:4

  Gradiranje

   

   

   

 • gradiranje in pravila gradiranja

 • gradiranje ženskega krila

 • gradiranje ženske bluze

 • gradiranje moških hlač

 • nauči se uporabljati gradirne tabele;

 • zna povečati ali pomanjšati kroj iz osnovne v želeno velikost;

 • Usposobi se za samostojno reševanje problemov.

  Za reševanje problemov in delovnih nalog razvije racionalen odnos.

  Vaje: gradiranje (5 vaj)

  1.   gradiranje ravnega krila; dijak vajo izdela v merilu 1:4 za program

  2.   gradiranje ženskega krila; kroj za žensko krilo poveča ali zmanjša v merilu 1:1.

  3.   gradiranje ženske bluze

  4.   gradiranje moških hlač; vaji izdela kot del programa v merilu1:4


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 1 (enkrat) pisno ali z 2 (dvema) delnima pisnima izpitoma.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • označevanje oblačil

 • konstrukcija krojev za ženska oblačila

 • konstrukcija krojev za moška oblačila

 • gradiranje

 • Tehnologija konfekcije

 • priprava dela za krojenje

 • konstrukcija krojev za ženska oblačila

 • gradiranje

 • konstrukcija krojev za moška oblačila

 • gradiranje

 • Praktični pouk

  Delovna praksa

 • žensko krilo

 • ženske hlače

 • ženska bluza

 • ženska obleka

 • ženska jakna

 • moška srajca

 • moške hlače