B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK TEKSTILNI TEHNIK / poklicni tečaj

PREDMETI

SKUPNO
št. ur
v programu

B - Strokovno-teoretični predmeti

Tekstilne surovine

90

Tekstilna tehnologija

60

Organizacija dela

90

Tehnologija konfekcije

150

Oblikovanje in konstrukcija oblačil

120

Skupaj B

510

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

448

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa *

96

 

Skupno število ur pouka (B+C)

958

Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C + Č)

544

Skupaj (B + C + Č)

1054

 

Število tednov pouka

30

Število delovne prakse

3

Skupno število tednov izobraževanja

33

* Delovno prakso lahko dijaki opravijo po delih in v več različnih podjetjih.

Delitve dijakov v skupine

 

Letno št. ur

Število dijakov

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

Tekstilne surovine

učitelj

20

do 17

Oblikovanje in konstrukcija oblačil

učitelj

64

do 17

Praktični pouk

učitelj

448

do 17

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:

Predmet

Izvajalec

Znanja

Tekstilne surovine

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije

Tekstilna tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije

Organizacija dela

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologija ali ekonomije

Tehnologija konfekcije

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije ali tekstilne konfekcije

Oblikovanje in konstrukcija oblačil

učitelj

visokošolska izobrazba tekstilno-konfekcijske tehnologije

Praktični pouk

učitelj

višja strokovna izobrazba tekstilno-konfekcijske tehnologije