B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GASTRONOMSKE IN   HOTELSKE STORITVE /SPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

  33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

 132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1051

54

B – Strokovni moduli

M 1

Osnove v gostinstvu

obvezno

287

16

M 2

Komuniciranje in poslovanje

obvezno

 81

5

M 3

Priprava posameznih skupin jedi

izbirno

117

6

M 4

Priprava rednih obrokov

izbirno

150

8

M 5

Priprava izrednih obrokov

izbirno

108

7

M 6

Postrežba pijač

izbirno

 67

4

M 7

Postrežba rednih obrokov

izbirno

200

10

M 8

Postrežba izrednih obrokov

izbirno

108

7

M 9

Eko turizem

izbirno

 81

5

M 10

Kultura bivanja

izbirno

 81

5

M 11

Tekstilije

izbirno

213

11

M 12

Slovenske narodne jedi

izbirno

50

3

M 13

Delikatesna kuhinja

izbirno

50

3

M 14

Peka pic

izbirno

50

3

M 15

Peka peciva

izbirno

50

3

M 16

Priprava jedi pred gostom

izbirno

50

3

M 17

Mešane pijače

izbirno

50

3

M 18

Slovenska vina

izbirno

50

3

M 19

Dekoracije

izbirno

50

3

M 20

Kreativnost

izbirno

50

3

M 21

Oskrba na domu

izbirno

50

3

Skupaj B

 

843

48

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

655

36

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1102

46

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

606

24

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2500

126

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1757

82

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2660

132

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3762

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev)

 

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

77

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

29

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo  v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli:
Za vse dijake sta obvezna strokovna modula M1 in M2. Med  izbirnimi strokovnimi moduli od M3 do M 11 dijak izbere strokovne module v obsegu  21 KT, med izbirnimi strokovnimi moduli od M 3 do M 21 pa modula v obsegu 6 KT.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in le-ta  nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča.

Izvedbo opredeli izvedbeni kurikulum na šoli.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

 

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

 

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

 

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

 

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

 

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

 

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

 

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

 

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

 

Osnove v gostinstvu

učitelji

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije, hotelirstva,  gospodinjstva, ekonomije ali  organizacije dela.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva.

 

Komuniciranje in poslovanje

učitelji

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, komunikologije, politologije, turizma ,  hotelirstva, ekonomije, organizacije dela, računalništva ali  informatike. 

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva.

 

Priprava posameznih skupin jedi

učitelji

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije ali  gospodinjstva.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

 

Priprava rednih obrokov

učitelji

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije ali gospodinjstva. 

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

 

Priprava izrednih obrokov

učitelji

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije ali gospodinjstva.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

 

Postrežba pijač

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije, gospodinjstva ali hotelirstva.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva.

 

Postrežba rednih obrokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije, gospodinjstva ali hotelirstva.  

 

učitelj praktičnega pouk

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

 

Postrežba izrednih obrokov

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije, gospodinjstva ali hotelirstva.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, živilstva ali gospodinjstva

 

Eko turizem

učitelji

visokošolska izobrazba iz  geografije, turizma, hotelirstva, ekonomije ali organizacije dela.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednja  izobrazba iz gostinstva, turizma ali gospodinjstva.

 

Kultura bivanja

učitelji

visokošolska izobrazba iz biologije, živilstva, zdravstva, oblikovanja  ali  gospodinjstva.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba iz gospodinjstva,  gostinstva, živilstva ali  zdravstva.

 

Tekstilije

Učitelj

visokošolska izobrazba iz  tekstilstva.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz tekstilstva

 

Slovenske narodne jedi

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva , hotelirstva  ali  turizma.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

 

Delikatesna kuhinja

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva  ali  hotelirstva.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

 

Peka pic

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva  ali  hotelirstva.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

 

Peka peciva

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva ali  hotelirstva .

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

 

Priprava jedi pred gostom

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, gospodinjstva  ali  hotelirstva .

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

 

Mešane pijače

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije,  gospodinjstva  ali  hotelirstva.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

 

Slovenska vina

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, biologije, kemije,  gospodinjstva  ali  hotelirstva.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva, gospodinjstva ali živilstva.

 

Dekoracija

učitelj

visokošolska izobrazba iz  tekstilstva, oblikovanja ali  gospodinjstva.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska  ali srednja izobrazba iz  tekstilstva ,  oblikovanja ali gospodinjstva.

 

Kreativnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva, oblikovanja  ali  gospodinjstva

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz tekstilstva, oblikovanja ali gospodinjstva.

 

Oskrba na domu

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociale, zdravstva, psihologije, pedagogike, specialne pedagogike.

 

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz  družboslovnega področja, zdravstva    ali  gospodinjstva.