PREDMETNI IZPITNI KATALOGI ZA POKLICNO MATURO 2008

Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2008 objavljamo sicer ločeno, vendar ustrezno povezano z vsakim novim in prenovljenim izobraževalnim programom srednjega strokovnega in poklicno-tehniško izobraževanja ter poklicnim tečajem, ki jih objavljamo na naši spletni strani.

Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2008 je treba še povezati z informacijami, objavljenimi v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo 2008.

Uporaba predmetnih izpitnih katalogov:

A. SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI POKLICNE MATURE (kot 1. ali 3. predmet)

PREDMET
Predmet Opomba
SLOVENŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik
ITALIJANŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik v prilagojenih programih ( z oznako IS) za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku
MADŽARŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik v prilagojenih programih (z oznako DV) za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju
SLOVENŠČINA
(pdf)
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
(pdf)
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; predmetni izpitni katalog je isti kot za italijanščino kot drugi jezik
ANGLEŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
NEMŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. Izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v italijanskem jeziku)
MATEMATIKA
(pdf)
3. izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v madžarskem jeziku)

B. DRUGI (2.) oziroma STROKOVNO-TEORETIČNI IN ČETRTI (4.) PREDMETI POKLICNE MATURE

VRSTE PROGRAMOV:
SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI - poklicno-tehniško izobraževanje
PT - poklicni tečaj
Izobraževalni program - program
S KREPKO IN POŠEVNO pisavo so označeni programi s podaljšano veljavnostjo (t.i. »konvertirani« programi)

Pojasnilo:
Praktični del izpita pri poklicni maturi je lahko:

 

Program

Vrsta programa Predmet Predmetni izpitni katalog
ARANŽERSKI TEHNIK SSI 2. Trženje ali
  Aranžerstvo in oblikovanje
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
EKONOMSKI TEHNIK SSI 2. Gospodarsko poslovanje
EKONOMSKI TEHNIK (IS) SSI 4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
EKONOMSKI TEHNIK (DV) SSI
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani) SSI
EKONOMSKI TEHNIK (SI) SSI
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni) SSI
EKONOMSKI TEHNIK PTI
EKONOMSKI TEHNIK (DV) PTI
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani) PTI
EKONOMSKI TEHNIK (SI) PTI
EKONOMSKI TEHNIK (IS) PTI
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni) PTI
EKONOMSKI TEHNIK PT
EKONOMSKI TEHNIK (IS) PT
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK (SI)
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
SSI
SSI
PTI
2. Elektrotehnika, vezja in naprave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK
SSI
PTI
2. Elektrotehnika in električne instalacije ali
Elektroenergetski sistemi
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA
ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA
SSI
PT
2. Algoritmi in programski jeziki
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ELEKTROTEHNIK TELEKOMUNIKACIJE SSI 2. TK posredovalne in terminalne naprave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
FARMACEVTSKI TEHNIK
FARMACEVTSKI TEHNIK
SSI
PT
2. Farmacevtska kemija
4. Izdelek in zagovor
FOTOGRAFSKI TEHNIK SSI 2. Fotografska tehnika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
GEODETSKI TEHNIK SSI 2. Geodezija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

GOSTINSKI TEHNIK
GOSTINSKI TEHNIK (SI)
GOSTINSKI TEHNIK

SSI
SSI
PT
2. Organizacija in ekonomika v gostinstvu ali
Prehrana
4. Izdelek in zagovor
Storitev in zagovor
GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK
GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK (SI)
PTI
PTI
2. Organizacija in ekonomika poslovanja
4. Izdelek in zagovor
Storitev in zagovor
GOZDARSKI TEHNIK SSI 2. Pridobivanje gozdnih proizvodov
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
GRADBENI TEHNIK
GRADBENI TEHNIK
SSI
PTI
2. Visoke zgradbe ali
Nizke zgradbe ali
Gradbena mehanika
4. Izdelek in zagovor
GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni)
GRAFIČNI TEHNIK 
GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni)
SSI
SSI
PTI
PTI
2. Tehnologija tiska ali
Tehnologija dodelave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KEMIJSKI TEHNIK SSI 2. Kemija ali
Tehnologija vlaknin in papirja
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KMETIJSKI TEHNIK SSI 2. Poljedelstvo ali
Živinoreja ali
Sadjarstvo in vinogradništvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KMETIJSKO - PODJETNIŠKI TEHNIK PTI 2. Gospodarjenje v kmetijstvu ali
Podjetništvo in trženje
4. Izdelek ozitoma storitev in zagovor
KONFEKCIJSKI MODELAR PTI 2. Konstruiranje in modeliranje
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KONFEKCIJSKI TEHNIK
KONFEKCIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
PTI
PTI
2. Tehnologija konfekcije
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KOZMETIČNI TEHNIK SSI 2. Kozmetologija
4. Storitev in zagovor
LABORATORIJSKI TEHNIK SSI 2. Klinična kemija in biokemija
4. Storitev in zagovor
LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI) SSI 2. Ladijski stroji
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
SSI
PTI
PTI
2. Tehnologija
4. Izdelek in zagovor
MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
MEDIJSKI TEHNIK

SSI
SSI
PTI
PTI
PT

2. Digitalna tipografija in reprodukcija
4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

METALURŠKI TEHNIK SSI 2. Metalurška tehnologija ali
Nauk o materialih
4. Seminarska naloga in zagovor
OBLIKOVANJE SSI 2. Zgodovina umetnosti
4. Izdelek in zagovor(grafični oblikovalec)
Izdelek in zagovor (industrijski oblikovalec)
Izdelek in zagovor (modni oblikovalec)
PLOVBNI TEHNIK (SI) SSI 2. Navtika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
PREDŠOLSKA VZGOJA
PREDŠOLSKA VZGOJA
SSI
PT
2.

Psihologija ali

Pedagogika
4. Izpitni nastop in zagovor
PROMETNI TEHNIK
PROMETNI TEHNIK (SI)
PROMETNI TEHNIK
PROMETNI TEHNIK
SSI
SSI
PTI
PT
2. Tehnologija prometa
4. Izdelek ozioroma storitev in zagovor
RUDARSKI TEHNIK
RUDARSKI TEHNIK
SSI
PTI
2. Rudarstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (SI)
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (SI)
STROJNI TEHNIK (gluhi in naglušni)
SSI
SSI
SI
PTI
PTI
PTI
2. Mehanika ali
Snovanje in konstruiranje ali
Energetika ali
Tehnologija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
TEHNIK OPTIK SSI 2. Optika z meritvami
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE (SI)
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
SSI
SSI
PTI
2. Zdravstvena nega in prva pomoč
4. Storitev in zagovor
TEKSTILNI TEHNIK PTI 2. Tehnologija predenja ali
Tehnologija tkanja ali
Tehnologija pletenja ali
Tehnologija plemenitenja
4. Izdelek in zagovor(pletenje)
Izdelek in zagovor (predenje)
Izdelek in zagovor (tkanje)
Izdelek in zagovor (plemenitenje)
TEKSTILNI TEHNIK (konfekcijski) PT 2. Tehnologija konfekcije
4. Izdelek in zagovor
TURISTIČNI TEHNIK
TURISTIČNI TEHNIK (SI)
TURISTIČNI TEHNIK
SSI
SSI
PT
2. Turistično poslovanje
4. Storitev in zagovor
USNJARSKOPREDELOVALNI TEHNIK PTI 2. Tehnologija (usnjarskogalanterijska)
Tehnologija (usnjarskokrznarska)
4. Izdelek in zagovor (usnjarskogalanterijski)
Izdelek in zagovor (usnjarskokrznarski)
VETERINARSKI TEHNIK SSI 2. Zdravstveno varstvo domačih živali
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
VRTNARSKI TEHNIK
VRTNARSKI TEHNIK
SSI
PTI
2. Vrtnarstvo ali
Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom ali
Krajinsko vrtnarstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ZOBOTEHNIK SSI 2. Teoretična protetika
4. Izdelek in zagovor
ŽIVILSKI TEHNIK
ŽIVILSKI TEHNIK
SSI
PTI
2. Tehnologija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER PTI 2. Tehnologija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor