PREDMETNI IZPITNI KATALOGI ZA POKLICNO MATURO 2011

Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2011 objavljamo sicer ločeno, vendar ustrezno povezano z vsakim izobraževalnim programom srednjega strokovnega in poklicno-tehniško izobraževanja ter poklicnim tečajem, ki jih objavljamo na naši spletni strani.
Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2011 je treba še povezati z informacijami, objavljenimi v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo 2011.

Uporaba predmetnih izpitnih katalogov:

A. SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI POKLICNE MATURE (kot 1. ali 3. predmet)

PREDMET
Predmet Opomba
SLOVENŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik
ITALIJANŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik v prilagojenih programih ( z oznako IS) za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku
MADŽARŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik v prilagojenih programih (z oznako DV) za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju
SLOVENŠČINA
(pdf)
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
(pdf)
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; predmetni izpitni katalog je isti kot za italijanščino kot drugi jezik
ANGLEŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
ANGLEŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v italijanskem jeziku)
NEMŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. Izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v italijanskem jeziku)
MATEMATIKA
(pdf)
3. izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v madžarskem jeziku)

B. DRUGI (2.) oziroma STROKOVNO-TEORETIČNI IN ČETRTI (4.) PREDMETI POKLICNE MATURE

Vrste izobraževalnih programov:
SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI - poklicno-tehniško izobraževanje
PT - poklicni tečaj

Prilagojeni izobraževalni  programi:
(SI) - izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,
(IS) - izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,
(DV) - izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,

Izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom so prilagojeni za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni z govorno-jezikovnimi težavami)

Pojasnila:
Polno ime za izobraževalni program je v preglednicah nadomeščeno s skrajšano obliko:  program

Praktični del izpita pri poklicni maturi je lahko:

Program

Vrsta programa

Sprejem programa
Uradni list RS št.

Predmet Predmetni izpitni katalog
ARANŽERSKI TEHNIK SSI 23/2002 2. Trženje ali
  Aranžerstvo in oblikovanje
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ARANŽERSKI TEHNIK SSI 53/2008 2. Oblikovanje v aranžerstvu
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
AVTOSERVISNI TEHNIK PTI 55/2007 2. Avtomehatronika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK (IS)
EKONOMSKI TEHNIK (SI)
EKONOMSKI TEHNIK (DV)
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani)
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni)
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni)
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK (IS)

SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
PTI
PT
PT

1/2000
78/2000
35/2000
78/2000
35/2000
52/2003
52/2003
131/2003
75/2004

2. Gospodarsko poslovanje
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK (IS)
EKONOMSKI TEHNIK (DV)
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani)
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni)
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK (IS)
EKONOMSKI TEHNIK (DV)
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani)

SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
PTI
PTI
PTI
PTI

53/2008
53/2008
53/2008
53/2008
53/2008
53/2008
85/2008
30/2009 in 95/2009
30/2009

2. Gospodarstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK (SI)
SSI
SSI

52/2003
52/2003

2. Elektrotehnika, vezja in naprave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK SSI

52/2003

2. Elektrotehnika in električne instalacije ali
Elektroenergetski sistemi
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

ELEKTROTEHNIK
ELEKTROTEHNIK

ELEKTROTEHNIK (gibalno ovirani)

SSI
PTI
PTI

53/2008
53/2008
30/2009

2.

Elektrotehnika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA
ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA
SSI
PT

52/2003
52/2003

2. Algoritmi in programski jeziki
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ELEKTROTEHNIK TELEKOMUNIKACIJ SSI

52/2003

2. TK posredovalne in terminalne naprave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
FARMACEVTSKI TEHNIK
FARMACEVTSKI TEHNIK
SSI
PT

12/2001
45/1997

2. Farmacevtska kemija
4. Izdelek in zagovor

FARMACEVTSKI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Farmacija

4.

Izdelek in zagovor

FOTOGRAFSKI TEHNIK SSI

35/2000

2. Fotografska tehnika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
FOTOGRAFSKI TEHNIK SSI

30/2009

2. Fotografija
4. Izdelek in zagovor

GASTRONOMIJA
GASTRONOMIJA (IS)
GASTRONOMIJA (DV)

PTI
PTI
PTI

53/2008
85/2008
30/2009 in 95/2009

2.

Gastronomija in turistične storitve

4.

Izdelek iz kuharstva in storitev iz strežbe ter zagovor

GASTRONOMIJA IN TURIZEM
GASTRONOMIJA IN TURIZEM

SSI
PT

53/2008
30/2009

2. Gastronomija in turizem s podjetništvom
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
GEODETSKI TEHNIK SSI

12/2001

2. Geodezija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

GEODETSKI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Osnove geodezije

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

GEOTEHNIK
GEOTEHNIK

SSI
PTI

53/2008
53/2008

2.

Rudarska dela z zračenjem in odvodnjavanjem

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

GOSTINSKI TEHNIK
GOSTINSKI TEHNIK (SI)

SSI
SSI

35/2000
35/2000

2. Organizacija in ekonomika v gostinstvu ali
Prehrana
4. Izdelek in zagovor
Storitev in zagovor
GOZDARSKI TEHNIK SSI

55/2007

2.

Gozdarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

GRADBENI TEHNIK
GRADBENI TEHNIK
SSI
PTI

12/2001
75/2004

2. Visoke zgradbe ali
Nizke zgradbe ali
Gradbena mehanika
4. Izdelek in zagovor

GRADBENI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Graditev objektov

4.

Izdelek in zagovor

GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni)
GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni)
SSI
SSI
PTI

35/2000
52/2003
52/2003

2. Tehnologija tiska ali
Tehnologija dodelave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni)

SSI
PTI
SSI

53/2008
53/2008
30/2009

2.

Tehnologija tiska in dodelave

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

HORTIKULTURNI TEHNIK
HORTIKULTURNI TEHNIK

SSI
PTI

55/2007
55/2007

2.

Hortikultura

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

KEMIJSKI TEHNIK SSI

1/2000

2. Kemija ali
Tehnologija vlaknin in papirja
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KEMIJSKI TEHNIK SSI

53/2008

2.

Kemija

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK
KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

SSI
PTI

55/2007
55/2007

2. Kmetijstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KONFEKCIJSKI MODELAR PTI

12/2001

2. Konstruiranje in modeliranje
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KONFEKCIJSKI TEHNIK
KONFEKCIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
PTI
PTI

52/2003
52/2003

2. Tehnologija konfekcije
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KOZMETIČNI TEHNIK SSI

55/2007

2.

Kozmetika

4.

Storitev in izdelek

LABORATORIJSKI TEHNIK SSI

1/2000

2. Klinična kemija in biokemija
4. Storitev in zagovor
LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI) SSI

69/1998

2. Ladijski stroji
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)

SSI
PTI

1/2000
52/2003

2. Tehnologija
4. Izdelek in zagovor

LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK

SSI
PTI

53/2008

2.

Lesarstvo

4.

Izdelek in zagovor

LOGISTIČNI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Logistika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
MEDIJSKI TEHNIK

SSI
SSI
PTI
PTI
PT

35/2000
52/2003
75/2004
52/2003
52/2003

2. Digitalna tipografija in reprodukcija
4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK

SSI
SSI

53/2008
30/2009

2.

Medijska in grafična tehnologija

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

NARAVOVARSTVENI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Naravovarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Okoljevarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

PLOVBNI TEHNIK (SI) SSI

69/1998

2. Navtika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
PREDŠOLSKA VZGOJA SSI

69/1998

2.

Psihologija ali

Pedagogika
4. Izpitni nastop in zagovor

PREDŠOLSKA VZGOJA
PREDŠOLSKA VZGOJA

SSI
PT

53/2008
30/2009

2.

Vzgoja predšolskega otroka

4.

Izpitni nastop in zagovor

PROMETNI TEHNIK
PROMETNI TEHNIK (SI)
PROMETNI TEHNIK
PROMETNI TEHNIK
SSI
SSI
PTI
PT

69/1998
12/2001
131/2003
131/2003

2. Tehnologija prometa
4. Izdelek ozioroma storitev in zagovor
RUDARSKI TEHNIK SSI

1/2000

2. Rudarstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (SI)
STROJNI TEHNIK (DV)
STROJNI TEHNIK (gluhi in naglušni)

SSI
SSI
SSI
PTI

52/2003
52/2003
52/2003
52/2003

2. Mehanika ali
Snovanje in konstruiranje ali
Energetika ali
Tehnologija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (DV)
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (IS)

STROJNI TEHNIK (DV)

SSI
SSI
PTI
PTI
PTI

53/2008
53/2008
53/2008
85/2008
30/2009 in 95/2009

2.

Strojništvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

SSI

53/2008

2.

Elektronske komunikacije

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE

SSI

53/2008

2.

Laboratorijska biomedicina

4.

Storitev in zagovor

TEHNIK MEHATRONIKE
TEHNIK MEHATRONIKE

SSI
PTI

82/2006
53/2008

2.

Mehatronika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK OBLIKOVANJA SSI

82/2006

2. Umetnostna zgodovina
4. Izdelek in zagovor
TEHNIK OPTIK SSI

69/1998

2. Optika z meritvami
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK OPTIK

SSI

53/2008

2.

Optika

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

SSI
PTI

53/2008
53/2008

2.

Računalništvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK STEKLARSTVA
TEHNIK STEKLARSTVA

SSI
PTI

53/2008
53/2008

2.

Steklarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK VAROVANJA

SSI

53/2008

2.

Zasebno varovanje

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE (SI)
SSI
SSI

1/2000
1/2000

2. Zdravstvena nega in prva pomoč
4. Storitev in zagovor
TEKSTILNI TEHNIK (konfekcijski) PT

45/1997

2. Tehnologija konfekcije
4. Izdelek in zagovor
TURISTIČNI TEHNIK
TURISTIČNI TEHNIK (SI)
SSI
SSI

35/2000
35/2000

2. Turistično poslovanje
4. Storitev in zagovor
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL
USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL
SSI
PTI

55/2007
30/2009

2. Modna oblačila
4. Izdelek in zagovor
VETERINARSKI TEHNIK SSI

1/2000

2. Zdravstveno varstvo domačih živali
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

VETERINARSKI TEHNIK

SSI

53/2008

2.

Veterinarstvo

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

ZDRAVSTVENA NEGA
ZDRAVSTVENA NEGA

SSI
PTI

53/2008
53/2008

2.

Zdravstvena nega

4.

Storitev in zagovor

ZOBOTEHNIK SSI

12/2001

2. Teoretična protetika
4. Izdelek in zagovor

ZOBOTEHNIK

SSI

53/2008

2.

Zobna protetika

4.

Praktična protetika in zagovor

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK
ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK

SSI
PTI

55/2007
53/2008

2.

Živilstvo in prehrana

4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor