SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRIZER

ZAKLJUČNI IZPIT

IZDELEK Z ZAGOVOROM

VSEBINA

1. Ime izpitne enote

2. Izpitni cilji

3. Izpeljava izpita

4. Poklicne kompetence

5. Ocenjevanje

6. Primeri izdelkov oziroma storitev

1. Ime izpitne enote

STORITEV IN ZAGOVOR

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo splošne in  poklicne kompetence, ki so jih dijaki usvojili pri strokovno vsebinskih sklopih

v katerih se povezujejo cilji strokovne teorije, praktičnega izobraževanja in ključnih kompetenc.

Na izpitu kandidat/-ka izkaže obvladovanje naslednjih poklicnih in ključnih kompetenc:

3. Izpeljava izpita

Kandidati morajo pred pristopom k opravljanju storitve načrtovati končno obliko pričeske izbor ustreznih preparatov, pripomočkov, materialov, orodij, in naprav ter določiti ustrezne tehnološke postopke. O opravljanju storitve vodijo ustrezno dokumentacijo.

Storitev in zagovor se opravlja po projektni metodi dela. Glede na obseg in vsebino je izvedba projektnega dela lahko skupinska ali individualna.

Zagovor je sestavljen iz dveh delov:

Pri izvedbi storitve morajo biti predstavljeni vsi osnovni frizerski postopki. Izbira  se lahko le med trajnim kodranjem  in oksidacijskim spreminjanjem barve las.

Pri strokovnem zagovoru kandidat  predstavi načrtovano storitev s pomočjo različnih IKT sredstev in utemelji uporabo preparatov, pripomočkov, materialov, orodij in naprav, izbranih tehnoloških postopkov ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja storitev, ki jo je opravil.

4. Poklicne kompetence

Storitev:

  1. Urejanje ženske in moške pričeske za različne priložnosti (umivanje las in lasišča, striženje las, oblikovanje mokrih in suhih las, britje, trajno preoblikovanje, spreminjanje barve las, izdelava in uporaba lasnih vstavkov)
  2. Manikiranje
  3. Ličenje za različne priložnost

Elementi:

Poklicne kompetence:

5. Ocenjevanje

MERILA OCENJEVANJA

Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo opravljanju storitve.

področje ocenjevanja merila ocenjevanja število točk
1
načrtovanje
izvirnost in kreativnost 15
strokovnost načrtovanja izvedbe
izbira ustreznih preparatov, utrjevalcev in negovalnih sredstev
izbire naprav in pripomočkov
  2
izvedba
urejenost delovnega mesta in kandidata 60
upoštevanje higiensko-varnostnih predpisov v frizerskem salonu
uporaba preparatov, utrjevalcev in negovalnih sredstev
tehnologija izvedbe storitev
uporaba naprav in pripomočkov
kakovost celovitega izgleda izvedenih storitev
3
dokumentacija
preglednost in izgled projektne naloge 5
uporabnost
  4
strokovni zagovor
predstavitev projektnega dela z utemeljitvijo  s pomočjo IKT 20
strokovnost zagovora
SKUPAJ 100

 

Predlog pretvorbe točk v oceno

številčna ocena število točk
odlično (5) 88 - 100
prav dobro (4) 75 - 87
dobro (3) 62 - 74
zadostno (2) 50 - 61

 6. Primer

a) Naslov:
Svečana pričeska, Manikira in Ličenje neveste

b) Elementi:

c) Potek:

1. faza

2. faza

3. faza

4. faza

5. faza

6. faza

d) Poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati:

e) Zagovor:

f) Ocenjevanje:

Merila ocenjevanja Maksimalno število točk Doseženo število točk
NAČRTOVANJE    
izvirnost in kreativnost
4
 
strokovnost načrtovanja izvedbe
5
izbira ustreznih preparatov, utrjevalcev in negovalnih sredstev
3
izbire naprav in pripomočkov
3
IZVEDBA
 
 
urejenost delovnega mesta in kandidata
5
 
upoštevanje higiensko-varnostnih predpisov v frizerskem salonu
10
uporaba preparatov, utrjevalcev in negovalnih sredstev
5
tehnologija izvedbe storitev
5
uporaba naprav in pripomočkov
5
kakovost celovitega izgleda izvedenih storitev 
30
VODENJE DOKUMENTACIJE
 
 
preglednost in izgled dokumentacije
2
 
uporabnost
3
STROKOVNI POGOVOR
 
 
predstavitev storitve  s pomočjo IKT
10
 
Strokovnost zagovora
10
SKUPAJ 100  
PRETVORBA TOČK V OCENO