SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program:FRIZER

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

BARVNE SPREMEMBE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

VSEBINSKI SKLOP: BARVNE SPREMEMBE

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

BAR 1

 • Poslika nohte

Rutinski nivo

BAR 2

 • Izdela make up ter poslika obraz in telo

Napredni nivo

BAR 3

 • Spreminja barve las

Napredni nivo


Operativni cilji

BAR 1 Poslikava nohte

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • uskladiti želje stranke s strokovnimi možnostmi,
 • izbrati barve in pripomočke za poslikavo,
 • nanesti barvne lake,
 • nanesti nalepke, bleščice ipd.,
 • risati na nohte.

Dijak

 • pozna tehnike in izdelke za poslikavo nohtov,
 • pozna barvni krog,
 • pozna skladnost barv glede na tip ( topel, hladen, pomladni, poletni, jesenski, zimski…).

Dijak je zmožen:

 • pojasniti vpliv preparatov na nohte glede na njihovo kemijsko sestavo,
 • izbrati in prilagoditi trendovske tehnike poslikave nohtov različnim tipom strank in za različne priložnosti,
 • razumeti in zaznati ekološke probleme ob neustreznem odlaganju barv in lakov ter drugih preparatov,
 • utemeljiti fizikalne in fiziološke osnove zaznavanja barv,
 • analizirati vplive modnih smernic na izbiro barv in oblik.

BAR 2 Izdela make up ter poslika obraz in telo

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen :

 • svetovati ličenje in poslikavo glede na priložnost, namen in modni trend,
 • svetovati individualni make up,
 • svetovati pri izbiri izdelkov in pripomočkov za make up,
 • analizirati oblike oči,
 • izbrati barve senčil glede na obliko in barvo oči,
 • izbrati in uporabiti pripomočke za namestitev umetnih trepalnic in jih namestiti,
 • korigirati nos glede na razmerja med elementi obraza,
 • korigirati velikost in obliko ustnic glede na razmerja med elementi obraza,
 • korigirati obrvi z uporabo različnih tehnik in sredstev,
 • korigirati ličnice glede na razmerje med elementi obraza z uporabo korektivnih pudrov,
 • izdelati make up oči, obrvi, nosu, ustnic, ličnic,
 • določiti barvni spekter v odvisnosti od vrste in jakosti svetlobe,
 • izdelati make up glede na zgodovinsko obdobje,
 • nanesti ustrezen izdelek za utrjevanje na celoten make up,
 • uporabiti barve ustrezne moči,
 • izdelati različne poslikave obraza in telesa.

Dijak:

 • pozna razmerja med elementi obraza,
 • pozna pripomočke in izdelke za ličenje in za utrjevanje,
 • pozna osnove kromatologije,
 • pozna barve, ki odbijajo ali absorbirajo svetlobo,
 • pozna tehnike doseganja posebnih efektov,
 • pozna barvni krog in osnove mešanja barv,
 • pozna tehnike senčenja, občrtavanja,
 • pozna vrste umetnih trepalnic in tehnike aplikacije,
 • pozna različne stile ličenja glede na priložnost in namen,
 • pozna klasične in trenutne trende ličenja in poslikave,
 • pozna tehnike in izdelke za korekcijo,
 • pozna značilnosti ličenja v zgodovinskih obdobjih.

Dijak je zmožen

 • delati v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu,
 • upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • upoštevati sanitarno-higienske predpise,
 • predvideti porabo časa, materiala, vrste in strukturo stroškov,
 • zagotoviti odgovorno in kakovostno delo,
 • skrbeti za uporabo kakovostnega materiala,
 • upoštevati etični kodeks v osebnih storitvah,
 • svetovati strankam in se ravnati v skladu s poslovnim bontonom,
 • delati v timu (vizažist, frizer, stilist) in pojasniti osnovna načela timskega dela,
 • zagotavljati osebno higieno za ohranjanje zdravja,
 • presoditi smiselnost uporabe sodobne, specialne tehnologije,
 • uporabiti osnovne postopke priprave in obdelave računalniških informacij, vezanih na ličenje ali poslikavo,
 • natančno določiti pravila sorazmerij obraza,
 • predstaviti znanje o likovnih spremenljivkah,
 • obvladati kompozicijska načela,
 • vizualno predstaviti naličen obraz na prostoročno narisani skici,
 • uvideti psihološke in socialne vidike barvnih sprememb,
 • utemeljiti smiselnost izbora in uporabe preparatov glede na storitev.
BAR 3 - Spreminja barve las

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • analizirati in oceniti kakovost las in lasišča,
 • izvesti test alergičnosti,
 • uporabiti barvno karto,
 • izbratie specialne preparate glede na kakovost las in lasišča,
 • izbrati specialne preparate glede na nadaljnje/predhodne postopke,
 • uporabiti najnovejše kemijske dosežke na področju lasne kozmetike,
 • pripraviti siv/bel las za barvne spremembe,
 • določiti razmerja in simetrije,
 • izvajati korekturne tehnike,
 • pripraviti mešanice preparatov skladno z laboratorijskimi pravili za varno delo,
 • pripraviti preparate/mešanice skladno z navodili proizvajalca in kemijskimi zakonitostmi,
 • smiselno in varno uporabljati naprave, pripomočke in pribor,
 • upoštevati snovne in energetske spremembe,
 • uporabljati manj oporečne izdelke sodobne kozmetične industrije,
 • uporabljati preparate glede na tip in stanje kože,
 • pripraviti načrt izvedbe storitve in ga predstaviti stranki,
 • svetovati in izvesti storitev skladno s fizikalno-kemijskimi zakonitostmi,
 • svetovati in izvesti storitev glede na fizikalno-kemijske vplive na las in kožo,
 • svetovati in izvesti storitev glede na celostno podobo stranke,
 • uporabljati različne vrste barvnih sprememb: svetlenje, niansiranje z naravnimi in sintetičnimi barvili, koloriranje in oksidativno barvanje,
 • izvesti tehnike različnih postopkov barvnih sprememb: celostno spreminjanje barve, barvanje izrastka, večplastno barvanje, barvanje pramenov,
 • umiti lase in lasišče s specialnimi preparati.

Dijak:

 • pozna nauk o barvah in barvni krog,
 • pozna skladje linij in barve,
 • pozna tehnike, pripomočke za izvedbo barvnih sprememb na laseh,
 • pozna kemijsko sestavo in značilnosti preparatov ter kontraindikacije,
 • prepozna alergije na koži zaradi uporabe preparatov,
 • pozna bolezni las in lasišča,
 • pozna pomen aromaterapije,
 • pozna in uporablja ekološko manj oporečne frizerske in kozmetične preparate,
 • pozna opozorilne znake, znake za nevarnost,
 • shranjuje preparate v skladu z navodili proizvajalca in varnostnimi predpisi,
 • predvidi posledice ob nepravilnem izboru in uporabi, preparatov,
 • sledi modnim smernicam,
 • sledi razvoju kozmetične industrije, kozmetične kirurgije in lepotne medicine.

Dijak je zmožen:

 • pojasniti teorijo barv in barvnih sprememb,
 • analizirati simbolno vrednost barv,
 • usvojiti pomen barvnih harmonij in kontrastov,
 • spoznati postopke in vlogo barvne stilizacije,
 • razlikovati osnovne značilnosti barvnega oblikovanja v slikarstvu od barvnega oblikovanja v dizajnu,
 • razumeti umetnost kot področje različnih zvrsti,
 • utemeljiti psihološke in socialne vidike barvnih sprememb,
 • upoštevati in praktično povezati prvine in načela likovnega jezika,
 • delati po kriterijih estetike in izvirnosti,
 • prepoznati umetnostni razvoj s področja frizerstva in ključna umetniška dela,
 • utemeljiti pomen usklajenosti forme, funkcije in strukture,
 • pojasniti vlogo estetskih, vizualnih komunikacij v lastnem in širšem okolju,
 • utemeljiti pomen osebne higiene in osebne urejenosti za ohranjanje dobrega psihofizičnega počutja,
 • bogatiti emocionalne, moralne, socialne in estetske sposobnosti,
 • razumeti delovanje človeškega telesa,
 • upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • razumeti in zaznati ekološke probleme,
 • varovati okolje na delovnem mestu,
 • povezati svoje storitve s fizikalnimi dejavniki okolja, ki škodujejo
 • zdravju,
 • utemeljiti pomen sestave preparatov v povezavi s tveganji pri njihovi uporabi,
 • utemeljiti pomen pravilnega ravnanja s posebnimi odpadki,
 • upoštevati osnove za pametnejše, okolju prijaznejše odločanje v izbiranju ponujenih možnosti v poklicu,
 • prepoznati egocentrične, antropocentrične in ekocentrične vrednote pri presojanju in odločanju,
 • uporabiti sodobno specialno tehnologijo za presojo primernosti uporabe preparatov glede na njihovo kemijsko sestavo,
 • uporabiti postopke priprave in obdelave računalniških informacij za izbor ustrezne barve pričeske,
 • vrednotiti dosežke in razviti pozitivni odnos do opravljene storitve,
 • utemeljiti povezanost in soodvisnost med izražanjem in ustvarjanjem.